Campagnevariabelen campaign-variables

Gebruik campagnevariabelen om persoonlijke e-mailinhoud samen te stellen. Campagnevariabelen fungeren als plaatsaanduidingen voor Adobe Campaign-waarden die u in uw e-mailinhoud kunt invoegen. Wanneer de inhoud via Adobe Campaign wordt verzonden, worden deze variabelen vervangen door de gepersonaliseerde inhoud van de ontvanger.

Gebruik usage

Met de E-mail Core-componenten zijn campagnevariabelen gemakkelijk toegankelijk via aanpassingsknoppen naast veelgebruikte tekstvelden. Als u hierop drukt, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u een verpersoonlijkingsveld kunt selecteren.

De lijst met beschikbare personalisatievelden is gesynchroniseerd met uw Adobe Campaign-exemplaar. De velden worden in Adobe Campaign beheerd in het schema nms:seedMember. Alle velden in nms:seedMember moet ook aanwezig zijn in uw ontvankelijke lijst.

Dialoogvenster Adobe Campaign-variabele selecteren dialog

Het dialoogvenster Adobe Campaign-variabele selecteren is beschikbaar in veel bewerkingsdialoogvensters van de e-mailkerncomponenten. Als u het wilt gebruiken, klikt u op de knop Adobe Campaign-variabele selecteren pictogram naast het toepasselijke veld. Dit pictogram kan twee vormen aannemen.

Adobe Campaign, knop
Pictogram Adobe Campaign-variabele selecteren

Als u op beide pictogrammen klikt, wordt het dialoogvenster Adobe Campaign-variabele selecteren .

Dialoogvenster Adobe Campaign-variabele selecteren

Gebruik de kolomweergave om de variabele te zoeken die u wilt invoegen. Wanneer u op een knooppunt in een kolom klikt, worden de onderliggende items in een nieuwe kolom rechts van het knooppunt weergegeven. Op deze manier kunt u door de structuur van de variabele-inhoud navigeren.

Selecteer de variabele die u wilt invoegen en klik op het vinkje rechtsboven in het dialoogvenster.

Adobe Campaign-variabele geselecteerd

De variabele wordt vervolgens ingevoegd in het veld van het dialoogvenster Bewerken van de E-mailkerncomponent.

Campagnevariabele ingevoegd in dialoogvenster Bewerken

Klik op de X linksboven in het dialoogvenster om het dialoogvenster te annuleren en te sluiten.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c