Inclusief clientbibliotheken

Er zijn een aantal verschillende manieren om op te nemen clientbibliotheken afhankelijk van uw gebruiksgeval. Dit document bevat voorbeelden en voorbeelden HTML-fragmenten voor elk.

Als u geen tijd hebt om te onderzoeken wat in uw situatie het beste is, dan omvat uw cliëntbibliotheken door de volgende lijnen van HTML binnen uw pagina te plaatsen head element:

<sly data-sly-use.clientlibs="${'com.adobe.cq.wcm.core.components.models.ClientLibraries' @
  categories='wknd.base', defer=true}">
  ${clientlibs.jsAndCssIncludes @ context="unsafe"}
</sly>

Dit omvat zowel de CSS als de JS in uw pagina head, maar het toevoegen van defer attribuut aan uw JS script bevat, zodat de browsers wachten totdat de DOM gereed is voordat ze de scripts uitvoeren. Hierdoor wordt de laadsnelheid van de pagina geoptimaliseerd.

Standaardgebruik

De basissyntaxis om zowel JS als CSS van een categorie van de cliëntbibliotheek te omvatten, die al overeenkomstige CSS zal produceren link elementen en/of JS script de elementen zijn als volgt:

<sly data-sly-use.clientlibs="${'com.adobe.cq.wcm.core.components.models.ClientLibraries' @ categories='wknd.base'}">
  ${clientlibs.jsAndCssIncludes @ context="unsafe"}
</sly>

Als u hetzelfde wilt doen voor meerdere clientbibliotheekcategorieën tegelijk, kan een array met tekenreeksen worden doorgegeven aan de categories parameter:

<sly data-sly-use.clientlibs="${'com.adobe.cq.wcm.core.components.models.ClientLibraries' @
  categories=['wknd.base', 'cq.foundation']}">
  ${clientlibs.jsAndCssIncludes @ context="unsafe"}
</sly>

Alleen CSS of JS

Vaak wilt u de CSS-include-bestanden in de HTML plaatsen head en het JS omvat net vóór de sluiting van het body element.

In de headgebruikt u cssIncludes:

<sly data-sly-use.clientlibs="${'com.adobe.cq.wcm.core.components.models.ClientLibraries' @ categories='wknd.base'}">
  ${clientlibs.cssIncludes @ context="unsafe"}
</sly>

Voor de body sluiten, alleen de JS en niet de CSS opnemen, gebruik jsIncludes:

<sly data-sly-use.clientlibs="${'com.adobe.cq.wcm.core.components.models.ClientLibraries' @ categories='wknd.base'}">
  ${clientlibs.jsIncludes @ context="unsafe"}
</sly>

Attributen

Kenmerken toepassen op de gegenereerde CSS link elementen en/of JS script elementen zijn een aantal parameters mogelijk:

<sly data-sly-use.clientlibs="${'com.adobe.cq.wcm.core.components.models.ClientLibraries' @
  categories='wknd.base',
  media='print',
  async=true,
  defer=true,
  onload='console.log(\'loaded: \' + this.src)',
  crossorigin='anonymous'}">
  ${clientlibs.jsAndCssIncludes @ context="unsafe"}
</sly>

CSS link kenmerken die kunnen worden doorgegeven aan jsAndCssIncludes en cssIncludes:

 • media: string JS script kenmerken die kunnen worden doorgegeven aan jsAndCssIncludes en jsIncludes:
 • async: boolean
 • defer: boolean
 • onload: string
 • crossorigin: string

Invoering

In sommige gevallen, voor optimalisatie of voor e-mail of AMP mogelijk moet u de CSS of JS inline zetten in de uitvoer van de HTML.

De CSS inline plaatsen, cssInline kan worden gebruikt, in welk geval u de omringende style element:

<style type="text/css"
  data-sly-use.clientlibs="${'com.adobe.cq.wcm.core.components.models.ClientLibraries' @ categories='wknd.base'}">
  ${clientlibs.cssInline @ context="unsafe"}
</style>

Evenzo, om het JS te inline te zetten, jsInline kan worden gebruikt, in welk geval u de omringende script element:

<script type="text/javascript"
  data-sly-use.clientlibs="${'com.adobe.cq.wcm.core.components.models.ClientLibraries' @ categories='wknd.base'}">
  ${clientlibs.jsInline @ context="unsafe"}
</script>

CSS en JavaScript met behoud van context laden

De Pagina-component Het laden van door ontwikkelaars gedefinieerde contextgevoelige CSS-, JavaScript- of metatags wordt ook ondersteund.

Dit doet u door een contextbewuste resource for com.adobe.cq.wcm.core.components.config.HtmlPageItemsConfig met behulp van de volgende structuur:

com.adobe.cq.wcm.core.components.config.HtmlPageItemsConfig
  - prefixPath="/some/path"
  + item01
    - element=["link"|"script"|"meta"]
    - location=["header"|"footer"]
    + attributes
      - attributeName01="attributeValue01"
      - attributeName02="attributeValue02"
      ...
  + item02
    ...
  ...

Zie de technische documentatie voor de Component van de Pagina voor meer informatie.

Op deze pagina