Inclusief clientbibliotheken

Er zijn een aantal verschillende manieren om cliëntbibliotheken afhankelijk van uw gebruiksgeval op te nemen. Dit document bevat voorbeelden en voorbeelden HTL-fragmenten voor beide.

Als u geen tijd hebt om te onderzoeken wat het beste in uw situatie is, dan omvat uw cliëntbibliotheken door de volgende lijnen van HTML binnen uw pagina head element te plaatsen:

<sly data-sly-use.clientlibs="${'com.adobe.cq.wcm.core.components.models.ClientLibraries' @
  categories='wknd.base', defer=true}">
  ${clientlibs.jsAndCssIncludes @ context="unsafe"}
</sly>

Dit omvat zowel het CSS als JS in uw pagina head, maar het toevoegen van defer attribuut aan uw JS script omvat, zodat browsers op DOM wachten alvorens uw manuscripten uit te voeren, en daarom optimaliserend de snelheid van de paginading.

Standaardgebruik

De basissyntaxis voor zowel JS als CSS van een categorie van de cliëntbibliotheek, die alle overeenkomstige CSS link elementen en/of JS script elementen zal produceren, is als volgt:

<sly data-sly-use.clientlibs="${'com.adobe.cq.wcm.core.components.models.ClientLibraries' @ categories='wknd.base'}">
  ${clientlibs.jsAndCssIncludes @ context="unsafe"}
</sly>

Als u hetzelfde wilt doen voor meerdere clientbibliotheekcategorieën tegelijk, kan een array van tekenreeksen worden doorgegeven aan de parameter categories:

<sly data-sly-use.clientlibs="${'com.adobe.cq.wcm.core.components.models.ClientLibraries' @
  categories=['wknd.base', 'cq.foundation']}">
  ${clientlibs.jsAndCssIncludes @ context="unsafe"}
</sly>

Alleen CSS of JS

Vaak wilt u de CSS-include-bestanden in het element HTML head plaatsen en de JS-code net vóór het sluiten van het element body.

Als u in head alleen de CSS en niet de JS wilt opnemen, gebruikt u cssIncludes:

<sly data-sly-use.clientlibs="${'com.adobe.cq.wcm.core.components.models.ClientLibraries' @ categories='wknd.base'}">
  ${clientlibs.cssIncludes @ context="unsafe"}
</sly>

Gebruik jsIncludes voordat u body sluit om alleen de JS en niet de CSS op te nemen:

<sly data-sly-use.clientlibs="${'com.adobe.cq.wcm.core.components.models.ClientLibraries' @ categories='wknd.base'}">
  ${clientlibs.jsIncludes @ context="unsafe"}
</sly>

Attributen

Als u kenmerken wilt toepassen op de gegenereerde CSS link-elementen en/of JS script-elementen, is een aantal parameters mogelijk:

<sly data-sly-use.clientlibs="${'com.adobe.cq.wcm.core.components.models.ClientLibraries' @
  categories='wknd.base',
  media='print',
  async=true,
  defer=true,
  onload='console.log(\'loaded: \' + this.src)',
  crossorigin='anonymous'}">
  ${clientlibs.jsAndCssIncludes @ context="unsafe"}
</sly>

CSS link-kenmerken die kunnen worden doorgegeven aan jsAndCssIncludes en cssIncludes:

 • media: tekenreeks-JS- script kenmerken die kunnen worden doorgegeven aan jsAndCssIncludes en jsIncludes:
 • async: boolean
 • defer: boolean
 • onload: string
 • crossorigin: string

Invoering

In sommige gevallen, voor optimalisatie, of voor e-mail of AMP, zou het kunnen worden vereist om CSS of JS in de output van HTML te inline.

Als u de CSS wilt inline, kunt u cssInline gebruiken. In dat geval moet u het omringende style-element schrijven:

<style type="text/css"
  data-sly-use.clientlibs="${'com.adobe.cq.wcm.core.components.models.ClientLibraries' @ categories='wknd.base'}">
  ${clientlibs.cssInline @ context="unsafe"}
</style>

Op dezelfde manier kunt u jsInline gebruiken om JS in te line, in welk geval u het omringende script element moet schrijven:

<script type="text/javascript"
  data-sly-use.clientlibs="${'com.adobe.cq.wcm.core.components.models.ClientLibraries' @ categories='wknd.base'}">
  ${clientlibs.jsInline @ context="unsafe"}
</script>

CSS en JavaScript met behoud van context laden

De Paginacomponent ondersteunt ook het laden van door ontwikkelaars gedefinieerde contextgevoelige CSS-, JavaScript- of metatags.

Dit wordt gedaan door een context-bewuste middel voor com.adobe.cq.wcm.core.components.config.HtmlPageItemsConfig te creëren gebruikend de volgende structuur:

com.adobe.cq.wcm.core.components.config.HtmlPageItemsConfig
  - prefixPath="/some/path"
  + item01
    - element=["link"|"script"|"meta"]
    - location=["header"|"footer"]
    + attributes
      - attributeName01="attributeValue01"
      - attributeName02="attributeValue02"
      ...
  + item02
    ...
  ...

Zie de technische documentatie voor de Component van de Pagina voor meer informatie.

Op deze pagina