Front-end ontwikkeling met het AEM Project Archetype front-end

Het AEM Project Archetype omvat een facultatief, specifiek front-end bouwstijlmechanisme dat op Webpack wordt gebaseerd. De module ui.frontend wordt dus de centrale locatie voor alle front-end bronnen van het project, waaronder JavaScript- en CSS-bestanden. Om volledig gebruik te maken van deze nuttige en flexibele functie, is het belangrijk om te begrijpen hoe front-end ontwikkeling past in een AEM project.

Dit document richt zich op algemene gebruikspatronen van de front-end bouwstijlmodule en wat het voor u doet. Voor gedetailleerde bouwstijlopties en technische instructies, te zien gelieve de documentatie in de bewaarplaats GitHub van archetype.

TIP
Het nieuwste AEM Projectarchetype en de bijbehorende technische documentatie kan op GitHub worden gevonden.

AEM front-end en back-end ontwikkeling front-end-back-end

In sterk vereenvoudigde termen kunnen AEM projecten worden beschouwd als bestaande uit twee afzonderlijke maar verwante delen:

 • De ontwikkeling van het achterste deel die de logica van AEM drijft en Java bibliotheken, de diensten OSGi, enz. produceert
 • Front-end ontwikkeling die de presentatie en het gedrag van de resulterende website aandrijft en JavaScript en CSS bibliotheken produceert

Omdat deze twee ontwikkelingsprocessen zich richten op verschillende delen van het project, kan de achterkant en front-end ontwikkeling parallel plaatsvinden.

front end workflowdiagram

Voor elk project moet echter gebruik worden gemaakt van de resultaten van beide ontwikkelingsinspanningen, d.w.z. zowel back-end als front-end.

De markering bepalen determining-markup

Welke ontwikkelworkflow op de voorgrond u ook wilt implementeren voor uw project, de back-end ontwikkelaars en front-end ontwikkelaars moeten het eerst eens worden over de markering. AEM definieert doorgaans de markering, die wordt geleverd door de kerncomponenten. Dit kan echter zo nodig worden aangepast.

Mogelijke front-end ontwikkelingsworkflows possible-workflows

De bouwstijlmodule aan de voorzijde is een nuttig en zeer flexibel instrument, maar stelt geen specifieke mening over hoe deze moet worden gebruikt. Hieronder volgen twee voorbeelden: mogelijk gebruik, maar uw individuele projectbehoeften kunnen andere gebruiksmodellen dicteren.

Statische ontwikkelingsserver van Webpack gebruiken using-webpack

Met Webpack kunt u stijl en ontwikkeling toepassen op basis van de statische uitvoer van AEM webpagina's in de module ui.frontend.

 1. Pagina voorvertonen in AEM met de modus Voorvertoning van pagina of doorgeven in wcmmode=disabled in de URL
 2. De paginabron van de mening en sparen als statische HTML binnen de module ui.frontend
 3. Webpack starten en beginnen met opmaken en de benodigde JavaScript en CSS genereren
 4. Uitvoeren npm run dev om de clientlibs te genereren

In deze stroom, kan een AEM ontwikkelaar stappen één en twee uitvoeren en statische HTML van de tot de front-end ontwikkelaar overgaan die zich op de output van AEM HTML baseert.

TIP
Je zou ook de Componentbibliotheek om voorbeelden van de prijsverhogingsoutput van elke component te vangen om op componentenniveau eerder dan op paginaniveau te werken.

Winybook gebruiken using-storybook

Gebruiken Winkelboek u kunt meer atomische front-end ontwikkeling uitvoeren. Hoewel Storybook niet is opgenomen in het AEM Project Archetype, kunt u het installeren en uw objecten uit het Storybook opslaan in de module ui.frontend. Wanneer klaar voor het testen binnen AEM, kunnen zij als clientlibs door lopen worden opgesteld npm run dev.

NOTE
Winkelboek is niet opgenomen in het AEM Projectarchetype. Als u ervoor kiest om het te gebruiken, moet u het afzonderlijk installeren.

Clientlibs-overzicht clientlibs

De voorste module is beschikbaar via een AEM clientlib.. Wanneer u het NPM-constructiescript uitvoert, wordt de app gemaakt en wordt de aem-clientlib-generator Het pakket neemt de resulterende bouwstijloutput en zet het in zulk een clientlib om.

Een clientlib bestaat uit de volgende bestanden en mappen:

 • css/: CSS-bestanden die kunnen worden opgevraagd in de HTML
 • css.txt: Hiermee AEM u de volgorde en namen van bestanden in css/ zodat ze kunnen worden samengevoegd
 • js/: JavaScript-bestanden die kunnen worden opgevraagd in de HTML
 • js.txt Hiermee AEM u de volgorde en namen van bestanden in js/ zodat ze kunnen worden samengevoegd
 • resources/: Bronkaarten, niet-ingangspunt codeschunks (als gevolg van code splitsen), statische elementen (bijvoorbeeld pictogrammen), enz.
TIP
Meer informatie over hoe AEM clientlibs in de AEM ontwikkelingsdocumentatie hoe u ze in de documentatie van kerncomponenten.
recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c