Integrera AEM as a Cloud Service med Adobe Campaign

Senaste uppdatering: 2023-11-18
  • Skapat för:
  • Admin

Läs om AEM as a Cloud Service stöd för integrering med Adobe Campaign.

OBSERVERA

I det här dokumentet beskrivs hur du integrerar Adobe Campaign med AEM as a Cloud Service, den AEM molnbaserade lösningen.

Mer information om hur du integrerar Adobe Campaign med AEM 6.5, AEM på plats eller AMS-värd, finns i visa det här dokumentet.

Integrera med Adobe Campaign Classic

Det finns flera Adobe Campaign Classic-versioner (ACC). Stödet för integrering med AEM as a Cloud Service beror på vilken ACC-version du har implementerat.

ACC-version Integrering med AEMaaCS
v7 Stöds inte
v8 Stöds inte
Webbgränssnitt* Stöds

*Webbgränssnittet för Adobe Campaign Classic förväntas vara klart i slutet av 2023.

Integrera med Adobe Campaign Standard

AEM as a Cloud Service stöder inte integrering med Adobe Campaign Standard (ACS).

På denna sida