Kortkommandon för konsoler

Senaste uppdatering: 2023-11-18

Följande kortkommandon är tillgängliga för konsolerna Platser, Resurser, Användare, Grupper, Projekt och Upplevelsefragment. Det finns även specifika genvägar för Konsol för innehållsfragment.

Plats Genväg Beskrivning
Allmänt Ctrl+Click Flera val
Konsol - kolumnvy och innehållsvy Right Arrow Navigera ned till webbplatsens struktur/expandera trädnoden
Left Arrow Navigera uppåt i trädstrukturen/komprimera trädnod
Down Arrow Flytta ned en lista med sidor på samma nivå
Up Arrow Flytta upp en lista med sidor på samma nivå
Konsol - kolumnvy Shift-Up/Down Arrow Flytta upp/ned och markera en lista med sidor på samma nivå
Esc Flytta upp en lista med sidor på samma nivå
Konsoler ? Hjälp för kortkommandon
/ Anropa sök
Alt+<Number> Växla vilket järnvägsväljare alternativ att visa
` Göm rälsstöd
e Redigera
p Egenskaper
m Flytta
Ctrl+c Kopiera
Ctrl+v Klistra in
Backspace Ta bort
Egenskapssidor Ctrl+s Spara

Tangentkombinationerna listas med Windows modifieringstangenter.

Operativspecifika modifieringstangenter

De modifieringstangenter som används för kortkommandon varierar beroende på vilket operativsystem klienten använder.

Windows/Linux macOS
Alt Option
Ctrl Command

Webbläsare och kortkommandon

AEM undviker vanliga kortkommandon som redan används av vanliga webbläsare, men webbläsarens standardbeteende åsidosätts inte av AEM kortkommandon.

Dessutom är kortkommandon samma för alla språk och tangentbordslayouter.

OBSERVERA

AEM åsidosätter inte webbläsarens standardbeteende.

Om det uppstår konflikter mellan AEM och webbläsargenvägar fungerar inte AEM, vilket ger webbläsarfunktionaliteten.

FÖRSIKTIGHET

AEM kortkommandon kan störa skärmläsare, vissa webbläsarfunktioner och andra tillgänglighetsverktyg.

Adobe rekommenderar inaktivera AEM kortkommandon när du använder en skärmläsare.

Inaktivera kortkommandon

AEM innehåller kortkommandon för några av de vanligaste funktionerna (redigering, egenskaper, kopiera/klistra in, med olika sidospetsmenyer och så vidare).

För användare som inte använder kortkommandon eller har vissa tillgänglighetskrav kan alla kortkommandon inaktiveras.

Du kan inaktivera kortkommandon på två platser:

OBSERVERA

Kortkommandon för navigering för kolumnvyn och innehållsträdet är alltid aktiva.

Kortkommandon för sidredigeraren

Olika kortkommandon finns i hela AEM. Vissa gäller användning av konsoler, andra för sidredigering.

Kortkommandon för konsolen Innehållsfragment

Vissa kortkommandon gäller för Konsol för innehållsfragment

På denna sida