Kortkommandon för sidredigering keyboard-shortcuts-when-editing-pages

Olika kortkommandon finns i hela AEM. Vissa gäller när du redigerar sidor, andra för användning av konsoler, och vissa särskilt Konsol för innehållsfragment.

NOTE
The modifieringstangenter som krävs för AEM kortkommandon varierar beroende på operativsystem.

Redigera kortkommandon editing-keyboard-shortcuts

Plats
Genväg
Beskrivning
Alla redigeringsfönsterlägen
Ctrl-Shift-m
Växla mellan Förhandsgranska och de markerade läge (till exempel Redigera, Layout och så vidare)*
Redigera läge
Ctrl-z
Ångra senaste ändring
Ctrl-y
Gör om senaste ändring
Ctrl-Click
Markera flera stycken
Ctrl-c
Kopiera markerade stycken
Ctrl-x
Klipp ut markerade stycken (urklippta stycken försvinner inte i användargränssnittet förrän de klistras in)
Ctrl-v
Klistra in stycken som tidigare klippts ut eller kopierats
Ctrl-Backspace
Ta bort markerade stycken
Redigera läge - RTF-redigerare
Ctrl-b
Fet
Ctrl-I
Kursiv
Ctrl-u
Understruken
NOTE
När användaren börjar interagera med sidan i förhandsgranskningsläget Ctrl-Shift-m kortkommandot är inte längre tillgängligt. Användaren måste klicka på det övre redigeringsfältet eller gå tillbaka till redigeringsläget för genvägen för att bli tillgänglig igen.

Du kan även använda olika kortkommandon för skrivbordsanvändare när du använder konsoler, och vissa särskilt Konsol för innehållsfragment.

NOTE
Kortkommandon för redigeraren är alltid aktiva oavsett om konsolgenvägar har inaktiverats.

Operativspecifika modifieringstangenter os-specific-modifier-keys

De modifieringstangenter som används för kortkommandon varierar beroende på vilket operativsystem klienten använder.

Windows och Linux
macOS
Ctrl
Command
Alt
Option
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab