Sök search-feature

I författarmiljön i AEM finns olika sätt att söka efter innehåll, beroende på resurstypen.

Grunderna i sökning search-basics

Sökfunktionen finns i det övre verktygsfältet:

Ikonen Sök

Med sökfältet kan du:

 • Sök efter ett specifikt nyckelord, en viss sökväg eller en viss tagg
 • Filtrera enligt resursspecifika kriterier som ändrade datum, sidstatus, filstorlek osv.
 • Definiera och använda en sparad sökning - baserat på ovanstående kriterier
NOTE
Sökningen kan även anropas med snabbtangenten / (snedstreck) när sökfältet visas.

Sök och filtrera search-and-filter

Så här söker och filtrerar du resurser:

 1. Öppna Sök (med förstoringsglaset i verktygsfältet) och ange söktermen. Förslag görs och kan väljas:

  Sökterm

  Som standard är sökresultaten begränsade till din aktuella plats (d.v.s. konsol och relaterad resurstyp):

  Sökplats

 2. Om det behövs kan du ta bort platsfiltret (markera X på filtret som du vill ta bort) för att söka i alla konsoler/resurstyper.

 3. Resultaten visas, grupperade efter konsol och relaterad resurstyp.

  Du kan antingen välja en specifik resurs (för ytterligare åtgärd) eller gå ned på detaljnivå genom att välja önskad resurstyp, till exempel Visa alla platser:

  Sökresultat

 4. Om du vill gå längre ned väljer du skensymbolen (längst upp till vänster) för att öppna sidopanelen Filter och alternativ.

  Rail, knapp

  I enlighet med resurstypen Sök visas ett fördefinierat urval av söknings-/filtervillkor.

  På sidopanelen kan du välja:

  • Sparade sökningar
  • Sökkatalog
  • Taggar
  • Sökvillkor, till exempel Ändrade datum, Publiceringsstatus, LiveCopy-status
  note note
  NOTE
  Sökvillkoren kan variera:
  • Beroende på vilken resurstyp du har valt, är t.ex. kriterierna Resurser och Communities begripligt specialiserade.
  • Instansen som sökningen i Forms kan anpassas (lämplig för platsen i AEM).

Sidopanelen Sök

 1. Du kan också lägga till ytterligare söktermer.

 2. Stäng sökningen med X (överst till höger).

NOTE
Sökvillkoren sparas när du väljer ett objekt i sökresultatet.
När du markerar ett objekt på sökresultatsidan och återgår till söksidan efter att du har använt knappen för att återställa webbläsaren, kvarstår sökvillkoren.

Sparade sökningar saved-searches

Förutom att söka efter en mängd olika aspekter kan du även spara en viss sökkonfiguration för hämtning och användning i ett senare skede:

 1. Definiera sökvillkor och välj Spara.

  Spara en sökning

 2. Tilldela ett namn och använd sedan Spara bekräfta:

  Spara en sökning med ett namn

 3. Din sparade sökning är tillgänglig från väljaren nästa gång du öppnar sökpanelen:

  Sparade sökningar

 4. När du har sparat kan du:

  • Använd x (mot namnet på den sparade sökningen) för att starta en ny fråga (den sparade sökningen tas inte bort).
  • Redigera sparad sökning, ändra sökvillkoren och sedan Spara igen.

Du kan ändra sparade sökningar genom att markera den sparade sökningen och klicka på Redigera sparad sökning längst ned på sökpanelen.

Ändra en sparad sökning

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab