Redigeringsbegrepp

Senaste uppdatering: 2023-09-26

En AEM består vanligtvis av minst två miljöer:

 • Författare
 • Publicera

Dessa miljöer interagerar så att ni kan göra innehållet tillgängligt på er webbplats så att besökarna kan komma åt det.

I redigeringsmiljön finns mekanismer för att skapa, uppdatera och granska innehållet innan det publiceras:

 • En författare skapar och granskar innehållet. Innehåll kan vara av många olika typer, bland annat sidor, resurser och publikationer.
 • Det här innehållet kommer vid något tillfälle att publiceras på din webbplats.

Diagram över författare, utgivare och avsändare

I redigeringsmiljön är AEM funktionalitet tillgänglig AEM redigeringsgränssnittet. I publiceringsmiljön utformar du hela det gränssnitt som är tillgängligt för användarna.

Klicka här om du vill skapa AEM innehåll för Edge Delivery Services.

Författarmiljö

Författaren arbetar i det som kallas författarmiljö. I den här miljön finns ett användarvänligt gränssnitt (grafiskt användargränssnitt (GUI eller UI)) för att skapa innehållet. Det kräver att författaren loggar in med ett konto som tilldelats rätt åtkomstbehörighet.

OBSERVERA

Ditt konto behöver rätt behörighet för att skapa, redigera och publicera innehåll.

Beroende på hur din instans och dina personliga åtkomsträttigheter är konfigurerade kan du utföra många åtgärder på ditt innehåll, bland annat:

 • Generera nytt innehåll eller redigera befintligt innehåll på en sida
 • Använda fördefinierade mallar för att skapa innehållssidor
 • Skapa, redigera och hantera dina resurser och samlingar
 • Flytta, kopiera och ta bort innehållssidor och resurser.
 • Publicera (eller avpublicera) sidor och resurser.

Det finns även administrativa uppgifter som hjälper dig att hantera ditt innehåll:

 • Arbetsflöden som styr hur ändringar hanteras, t.ex. framtvingar en granskning före publicering
 • Projekt som koordinerar enskilda uppgifter
OBSERVERA

AEM administreras också från författarmiljön.

Förhandsgranska innehåll

AEM erbjuder även en förhandsvisningstjänst för webbplatser som gör att utvecklare och innehållsförfattare kan förhandsgranska webbplatsens slutliga upplevelse innan den når publiceringsmiljön och är tillgänglig för allmänheten.

Se Förhandsgranska innehåll för mer information.

Publiceringsmiljö

När det är klart publiceras webbplatsens innehåll på publiceringsmiljö. Här blir webbplatsens sidor tillgängliga för den avsedda publiken i enlighet med det gränssnitt som har utformats.

Mer information om att publicera och avpublicera sidor finns i dokumentet Publicera sidor.

Dispatcher

Om du vill optimera prestanda för besökare på webbplatsen kan du Dispatcher implementerar belastningsutjämning och cachning.

På denna sida