Sidskillnader

Introduktion

Att skapa innehåll är en repetitiv process. Effektiv redigering kräver att man kan se vad som har ändrats från en iteration till en annan. Om du visar den ena sidversionen och den andra är ineffektiv och felbenägen kan uppstå. En författare vill enkelt kunna jämföra den aktuella sidan sida vid sida med en annan version.

Med funktionen för sidskillnader kan du enkelt jämföra två sidor sida vid sida med skillnaderna markerade.

OBSERVERA

Användaren måste ha Ändra/skapa/ta bort behörighet på noden /content/versionhistory för att använda funktionen.

Se Developing and Page Diff om du vill ha mer teknisk information om den här funktionen.

Använd

Diff:en sida vid sida kan jämföra:

Läs respektive avsnitt om hur du påbörjar skillnaderna i dessa sammanhang.

Presentation av skillnader

Oberoende av vilket innehåll som jämförs, förblir presentationen av skillnaderna densamma.

 • Det innehåll som valdes när du startade differensen visas till vänster (diff-startpunkten).
 • Jämförelseinnehållet visas till höger (vad det markerade innehållet jämförs med).

Om du till exempel jämför versioner visas den aktuella versionen till vänster och den föregående versionen till höger.

Källan för båda sidorna visas tydligt i sidhuvudsfältet högst upp i webbläsarfönstret.

Versioner sida vid sida

Skillnaden identifierar ändringar på komponentnivå och HTML. Objekt som har ändrats markeras med olika färger.

Komponentändringar

 • Ljusgrön - komponent tillagd
 • Rosa - komponent borttagen

Ändringar i HTML

 • Mörkgrön - tillagd HTML
 • Röd - HTML har tagits bort
OBSERVERA

När du jämför språkkopior inaktiveras markering, eftersom i en översättning ändras allt och markering inte har någon fördel.

Helskärm och avslutande

Om du vill fokusera på ett visst innehåll kan du klicka på helskärmsikonen för endera"sidan" av diff:n för att förstora den till hela webbläsarfönstret.

Helskärmsknapp

Den markerade sidan fyller hela fönstret, men fältet förblir överst så att du kan växla mellan de två sidorna.

Helskärmsläge

OBSERVERA

Om webbläsarbredden inte kan hantera båda sidnamnen i helskärmsläge visas bara namnet på sidan som visas och den andra visas bakom ellipsen.

Du kan också stänga helskärmsläget genom att klicka på ikonen för att avsluta helskärmsläget.

Avsluta helskärmsläge

Du kan när som helst stänga diff sida vid sida genom att klicka på stängningsknappen i sidhuvudet.

Begränsningar

I vissa situationer kan det hända att sidskillnader inte identifierar någon skillnad som förväntat.

 • När olika versioner och starter används inte dynamiska komponenter som vägbeskrivningar, menyer, produktlistor eller logotyper (komponenter som är beroende av webbplatsstrukturen för att återge sitt innehåll).
 • För versioner återskapar inte diff åtkomstkontrollprincipen och Live copy-relationen.
 • Om en sida flyttas kan du inte längre göra några skillnader med versioner som gjorts före flyttningen.
  • Om du får problem med en skillnad ska du kontrollera Tidslinje för att se om sidan har flyttats.
OBSERVERA

Versioner kan inte jämföras med varandra. Endast den aktuella versionen kan jämföras med andra versioner av sidan. Den aktuella versionen är alltid den version som markeras med ändringar.

OBSERVERA

Mer information om hur sidskillnader fungerar samt om begränsningar som kan påverka sidskillnader finns i dokumentation för utvecklare av den här funktionen.

På denna sida