Versionsinformation för Adobe Experience Manager as a Cloud Service 2020.10.0

Senaste uppdatering: 2023-11-21

I följande avsnitt beskrivs den allmänna versionsinformationen för Experience Manager as a Cloud Service 2020.10.0.

Releasedatum

Releasedatum för Adobe Experience Manager as a Cloud Service 2020.10.0 är 28 oktober 2020.
Följande version (2020.11.0) kommer att vara den 1 december 2020.

Adobe Experience Manager Sites as a Cloud Service

Nyheter i Sites

Adobe Experience Manager Assets as a Cloud Service

 • Adobe Senseismart taggning för video: Genom att använda AI-modeller för att analysera videoinnehåll för objekt- och åtgärdsspecifika taggar kan DAM-användare lägga mindre tid på att lägga till taggar och mer tid på att använda den exponerade, detaljerade informationen. Ni levererar i sin tur rätt upplevelse till kunderna. Se Smart tagga videoresurser.

 • Brand Portal-förbättringar: Följande nya funktioner och mer finns i Brand Portal. Mer information finns i Brand Portal versionsinformation.

  • Förbättrad nedladdning för förenklad och snabb nedladdning. Ytterligare hämtningskonfigurationer kan konfigureras av administratörer för att ge en upplevelse som passar användare och företag.
  • Navigera till filer med ett klick, Samlingaroch Delade länkar är nu tillgängliga från alla sidor.
  • Användarna kan välja och hämta specifika återgivningar nu. Det nya hämtningsalternativet för återgivning finns på panelen Återgivningar på sidan Resursinformation.
  • En tidsgräns på 15 minuter för gästanvändarsessioner ger en bättre upplevelse för alla samtidiga användare.
 • Adobe Asset Linkversion 2.1: En ny version av Adobe Asset Link tillägg för Adobe Photoshop, Adobe Illustratoroch Adobe InDesign är tillgängligt. Kompatibiliteten med de senaste Adobe Creative Cloud program med version 2021, släppt i oktober 2020.

 • AssetsStöd för WebP-filer: Assets as a Cloud Service har nu stöd för WebP-bildformat. WebP är ett framväxande bildformat som skapas av Google. Bilder i WebP-filformat kan inte skiljas från JPG eller PNG-filer och filerna är mycket mindre. Lägre filstorlek förbättrar sidinläsningen och hjälper innehållsskaparna att leverera en snabbare webbupplevelse. Se hur du använder WebP i skapa bearbetningsprofil.

Adobe Experience Manager Forms as a Cloud Service

Nyheter i Forms

 • Analytics för Adaptive Forms: Du kan nu fånga in och spåra beteenden hos både inloggad och ej inloggad (anonym) via Adobe Analytics för Adaptive Forms för att samla in användarinsikter. Det hjälper företagsanvändare att fatta välgrundade beslut om anpassat formulärinnehåll, layout och format baserat på insamlade insikter.

Nya funktioner i Forms prerelease channel

 • Externt AEM arbetsflödesdata för säker bearbetning: Du kan lagra data AEM arbetsflödesvariabler som innehåller känsliga SPD-element (Personal Data) i en kundhanterad databas för säker bearbetning. När arbetsflödet bearbetas sparas inte data som lagras i arbetsflödesvariabler AEM databasen. Den hämtas på begäran från den kundhanterade databasen.

Betafunktioner i Forms

 • AEM Forms as a Cloud Service - Communications: Kommunikations-API:er hjälper dig att kombinera en mall och XML-data för att generera dokument i olika format. Med tjänsten kan du generera dokument i synkront läge och gruppläge.

Du kan skriva till formscsbeta@adobe.com för att anmäla dig till betaprogrammet.

Adobe Experience Manager Commerce as a Cloud Service

Nyheter

 • Lanserade CIF Venia Reference Site - 2020.10.2 som innehåller den senaste CIF Core Components version v1.4.0. Se CIF Venias referenswebbplats för mer information.

 • Frisläppta CIF kärnkomponenter v1.4.0. Se CIF-kärnkomponenter för mer information.

Felkorrigeringar

 • GraphQL-begäranden som fanns i produktkonsolen och väljarna gjordes via HTTP-POST. Problemet har åtgärdats för att säkerställa att Apollo GraphQL-klienten respekterar inställningen i GraphQL klient-OSGi-konfigurationen för att stödja GET-begäranden om de är konfigurerade.

 • Gränssnittet för konfiguration av CIF Cloud visade knapparna Spara och stäng för konfigurationerna i /lib och /apps/. Gränssnitten är skrivskyddade och därför är användargränssnittet fast att bara visa stängningsknappen.

Cloud Manager

Releasedatum

Releasedatum för Cloud Manager i Experience Manager as a Cloud Service 2020.10.0 är 2 oktober 2020.

Nyheter i Cloud Manager

 • Miljösidan har fått en ny design.

 • Vilolägen miljöer har nu en diskret status i Cloud Manager när de är i viloläge.

 • Cloud Manager "build container" har nu stöd för kompilering av projekt med Java™ 8 eller Java™ 11. Stöd för Java™ 11 finns i Maven ToolChain System.

 • Antalet miljövariabler per miljö har ökat till 200.

 • På miljökortet på sidan Översikt visas nu upp till tre miljöer. Användarna kan välja Visa alla för att navigera till miljösammanfattningssidan för att visa en tabell med en fullständig lista över miljöer.
  Se Visningsmiljö för mer information.

Felkorrigeringar

 • Länken från Cloud Manager till Developer Console var felaktigt aktiv innan miljöerna skapades helt.

 • Länken till Developer Console direkt från Cloud Manager visar inte alternativet att avplacera/viloläge för sandlådeprogrammets miljö.

 • Knapparna Avbryt och Spara på sidan Redigering av icke-produktionsförlopp visas inte alltid.

 • Vissa fel i kodkvalitetsprocessen kan leda till att loggfilen inte genereras korrekt.

 • När du skapar ett program returnerar det föreslagna namnet ibland en dubblett av ett befintligt programnamn.

 • Vissa stora stegloggar för pipeline kunde inte hämtas konsekvent via användargränssnittet.

 • Valideringen av miljönamn innehöll ett fel av typen"off-one".

 • På miljösidan visas ibland segment för publicering och utsändning när det inte finns några.

Adobe Experience Manager as a Cloud Service Foundation

Arbetsflöden

 • Stöd lades till för sökning av arbetsflödesinstanser baserat på arbetsflödets titel, arbetsflödesmodell, status, initierare, nyttolastsökväg och startdatum. Se Sök efter arbetsflödesinstanser.

Content Transfer Tool

Läs mer om nyheter och uppdateringar för Verktyget Innehållsöverföring Version v1.1.12.

Nyheter

 • Användarupplevelsen för loggar har förbättrats. Tidsstämplar har lagts till i loggarna för extrahering och inmatning. Meddelande har lagts till för att ange om loggarna är tomma.

Felkorrigeringar

 • Innehållsöverföringsverktyget hoppade över innehållsfiler om migreringsuppsättningen innehöll sökvägar som delvis hade liknande filnamn.

På denna sida