Versionsinformation om Cloud Manager 2023.9.0 i Adobe Experience Manager as a Cloud Service

Senaste uppdatering: 2023-11-21

Den här sidan dokumenterar versionsinformationen för Cloud Manager version 2023.9.0 i AEM as a Cloud Service.

OBSERVERA

Se den här sidan för den aktuella versionsinformationen för Adobe Experience Manager as a Cloud Service.

Releasedatum

Releasedatum för Cloud Manager version 2023.9.0 i AEM as a Cloud Service är 14 september 2023. Nästa version är planerad till den 5 oktober 2023.

Nyheter

  • CDN-loggar kan hämtas via användargränssnittet i Cloud Manager, om de är tillgängliga.
  • Användare kan nu välja att inkludera Experience Audit-testning som drivs av Google LightHouse i icke-produktions-rörledningar i full hög.

Tidig användning

Om du vill testa några av de kommande funktionerna kan du vara en del av programmet Adobe tidiga införande.

Självbetjäning för återställning av innehåll

En ny självbetjäningsfunktion för innehållsåterställning erbjuder nu säkerhetskopiering för återställning i upp till sju dagar och är tillgänglig för tidiga användare i utvärderingssyfte som omfattar:

  • Säkerhetskopiering vid bestämda tidpunkter för de senaste 24 timmarna
  • Återställningar i upp till sju dagar

Om du vill testa den här nya funktionen och dela med dig av dina synpunkter skickar du ett e-postmeddelande till aemcs-restorefrombackup-adopter@adobe.com via e-post som är kopplad till din Adobe ID.

  • Det tidiga adopterprogrammet är begränsat till utvecklingsmiljöer.
  • Tillgången till programmet för tidig användning av den här funktionen är begränsad.
  • Den här funktionen används för att återställa innehåll som har tagits bort av misstag och är inte avsedd för katastrofåterställning.

Kontrollpanelen för Experience Audit

Kontrollpanelen för Experience Audit i Cloud Manager innehåller en trendvy över dina sidresultatspoäng tillsammans med insikter och rekommendationer som hjälper dig att förbättra dem. Experience Audit ingår som ett steg i Cloud Managers produktionsflöde.

Kontrollpanelen använder Google Lightroom, ett automatiserat verktyg med öppen källkod som förbättrar kvaliteten på dina webbprogram. Du kan köra det mot alla webbsidor, offentliga webbplatser eller autentiseringar. Den har granskningar av prestanda, tillgänglighet, progressiva webbprogram, SEO med mera.

Är du intresserad av att testa den nya instrumentpanelen? Kom igång genom att skicka ett e-postmeddelande till aem-lighthouse-pilot@adobe.com via e-post som är kopplad till din Adobe ID.

Felkorrigeringar

  • När ett program tas bort tas även alla associerade rörledningar som körs bort.
  • Om en pipeline pågår visas Skicka knappen på GoLive-klart dialogrutan är nu inaktiverad och informerar användaren om att live-datumet inte kan anges på grund av den pågående pipeline.
  • Ett tillfälligt fel har korrigerats där alla steg i en pipeline-körning markerades som slutförda, men statusen för pipelinen fortfarande kördes, vilket gav intryck av att ha fastnat.

På denna sida