Versionsinformation om Cloud Manager 2022.9.0 i Adobe Experience Manager as a Cloud Service

Senaste uppdatering: 2023-06-29

På den här sidan visas versionsinformation för Cloud Manager 2022.9.0 i AEM as a Cloud Service.

OBSERVERA

Se den här sidan för den aktuella versionsinformationen för Adobe Experience Manager as a Cloud Service.

Releasedatum

Releasedatum för Cloud Manager version 2022.9.0 i AEM as a Cloud Service är 8 september 2022. Nästa version är planerad till den 6 oktober 2022.

Nyheter

  • AEM Guides kan nu konfigureras på ett självbetjäningssätt i sandlådeprogram.
  • Kunder som inte har någon Cloud Manager-roll kommer inte att kunna komma åt programinformation. De kan dock navigera till Author end points från landningssidorna för Cloud Manager.
  • Kunder kan konfigurera Incident och proaktiv avisering grupper som kan få information från Adobe om incidenter eller rekommendationer i samband med deras AEMaaCS-program. Se Meddelandeprofiler för mer information.
  • Om du lägger till programersättning i användargränssnittet visas verktygstips på ett konsekvent sätt när det är inaktiverat på grund av behörighet eller berättiganderelaterade orsaker.

Felkorrigeringar

  • Arbetsflödet för miljötillägg innehåller ytterligare valideringar för att säkerställa ett lyckat resultat.
  • Förbättrad feedback från kunder AEM appbygge när många stöter på anslutningsproblem med privata rapporter.

På denna sida