Meddelandeprofiler notification-profiles

Lär dig hur du skapar användarprofiler i Admin Console för att hantera mottagning av viktiga e-postmeddelanden.

Översikt overview

Adobe kontaktar då och då användare om sina AEM as a Cloud Service miljöer. Förutom meddelanden i produkten använder Adobe ibland även e-post för meddelanden. Det finns två typer av sådana e-postmeddelanden:

 • Incidentmeddelande - Dessa meddelanden skickas under en incident eller när Adobe har identifierat ett potentiellt tillgänglighetsproblem i din AEM as a Cloud Service miljö.
 • Proaktiv avisering - Dessa meddelanden skickas när en medlem i Adobe supportteam vill ge vägledning om en eventuell optimering eller rekommendation som kan vara till nytta för er AEM as a Cloud Service miljö.
NOTE
Det går inte att tilldela grupper till proaktiva meddelanden. Du måste tilldela användare till produktprofilerna direkt i stället.

För att rätt användare ska kunna ta emot dessa meddelanden måste du konfigurera och tilldela användarprofiler enligt beskrivningen i det här dokumentet.

Förutsättningar prerequisites

Eftersom användarprofiler skapas och underhålls i Admin Console måste du göra följande innan du skapar profiler för meddelanden:

 • Har behörighet att lägga till och profilera medlemskap.
 • Har en giltig Adobe Admin Console-profil.

Skapa nya produktprofiler för Cloud Manager create-profiles

Skapa två användarprofiler för att konfigurera mottagning av meddelanden på rätt sätt. De här stegen utförs bara en gång.

 1. Logga in Admin Console på https://adminconsole.adobe.com.

 2. Se till att du är i rätt organisation.

 3. Från Ökning sida, markera Adobe Experience Manager as a Cloud Service från Produkter och tjänster kort.

  Förteckning över produkter och tjänster i Admin Console

 4. Navigera till Cloud Manager -instans i listan över alla instanser.

  Lista över förekomster i Admin Console

 5. Du kan se en lista över alla konfigurerade Cloud Manager-produktprofiler.

  Produktprofiler i Admin Console

 6. Klicka Ny profil och lämna följande uppgifter:

  • Produktprofilnamn: Incident Notification - Cloud Service
  • Visningsnamn: Incident Notification - Cloud Service
  • Beskrivning: Cloud Manager-profil för de användare som ska få meddelanden under en incident eller när Adobe har identifierat ett potentiellt tillgänglighetsproblem med din AEM as a Cloud Service miljö
 7. Klicka Spara.

 8. Klicka Ny profil en gång till och lämna följande uppgifter:

  • Produktprofilnamn: Proactive Notification - Cloud Service
  • Visningsnamn: Proactive Notification - Cloud Service
  • Beskrivning: Cloud Manager-profil för de användare som ska få meddelanden när en medlem i Adobe-supportteamet vill ge vägledning om en eventuell optimering eller rekommendationer som ska utföras med din AEM as a Cloud Service miljökonfiguration
 9. Klicka Spara.

De två nya meddelandeprofilerna skapas.

NOTE
Det är viktigt att Cloud Manager produktprofilnamn är exakt detsamma som angivet. Kopiera och klistra in det angivna produktprofilnamnet för att undvika fel. Eventuella avvikelser eller skrivfel leder till att meddelanden inte skickas som du vill.
Om ett fel uppstår eller om profilerna inte har definierats kommer Adobe som standard att meddela befintliga användare som har tilldelats Cloud Manager Developer eller Distributionshanteraren profiler.

Tilldela användare till meddelandeprofiler add-users

Nu när profilerna har skapats måste du tilldela rätt användare. Du kan göra detta när du skapar nya användare eller genom att uppdatera befintliga användare.

Lägg till nya användare i profiler new-user

Följ de här stegen för att lägga till användare för vilka Federated ID ännu inte har konfigurerats.

 1. Identifiera den eller de användare som ska ta emot incidenter eller proaktiva meddelanden.

 2. Logga in Admin Console på https://adminconsole.adobe.com om du fortfarande inte är inloggad.

 3. Se till att du har valt rätt organisation.

 4. Från Ökning sida, markera Adobe Experience Manager as a Cloud Service från Produkter och tjänster kort.

  Användare

 5. Om det federerade ID:t för dina teammedlemmar ännu inte har konfigurerats väljer du Användare i den övre navigeringen och sedan väljer Lägg till användare. Gå annars till avsnittet Lägg till befintliga användare i profiler.

  Användare

 6. I Lägg till användare i ditt team anger du e-post-ID för den användare som du vill lägga till och väljer Adobe ID för ID-typ.

 7. Klicka på plusknappen under Välj produkter för att börja produktvalet.

 8. Välj Adobe Experience Manager as a Cloud Service och tilldela en eller båda de nya profilerna till användaren.

  • Incidentmeddelande - Cloud Service
  • Proaktiv avisering - Cloud Service
 9. Klicka Spara och ett välkomstmeddelande skickas till användaren som du har lagt till.

Den inbjudna användaren får nu meddelanden. Upprepa de här stegen för de användare i ditt team som du vill ska få meddelanden om.

Lägg till befintliga användare i profiler existing-user

Följ de här stegen för att lägga till användare för vilka det redan finns Federated ID.

 1. Identifiera den eller de användare som ska ta emot incidenter eller proaktiva meddelanden.

 2. Logga in Admin Console på https://adminconsole.adobe.com om du fortfarande inte är inloggad.

 3. Se till att du har valt rätt organisation.

 4. Från Ökning sida, markera Adobe Experience Manager as a Cloud Service från Produkter och tjänster kort.

 5. Välj Användare från den övre navigeringen.

 6. Om det federerade ID:t redan finns för den teammedlem som du vill lägga till i en meddelandeprofil letar du reda på användaren i listan och klickar på den. Gå annars till avsnittet Lägg till nya användare i profiler.

 7. I Produkter i fönstret för användarinformation klickar du på ellipsknappen och väljer Redigera.

 8. I Redigera produkter klickar du på pennknappen under Välj produkter för att börja produktvalet.

 9. Välj Adobe Experience Manager as a Cloud Service och tilldela en eller båda de nya profilerna till användaren.

  • Incidentmeddelande - Cloud Service
  • Proaktiv avisering - Cloud Service
 10. Klicka Spara och ett välkomstmeddelande skickas till användaren som du har lagt till.

Den inbjudna användaren får nu meddelanden. Upprepa de här stegen för de användare i ditt team som du vill ska få meddelanden om.

Ytterligare resurser additional-resources

Här följer ytterligare, valfria resurser om du vill gå längre än vad som ingår i introduktionsresan.

 • Actions Center - Utnyttja åtgärdscentret för att enkelt hantera incidenter och annan viktig information.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab