Skapa sandlådeprogram

Ett sandlådeprogram skapas vanligtvis för att användas för utbildning, löpande demonstrationer, aktivering, POC:er eller dokumentation och är inte avsett för livstrafik.

Läs mer om programtyper i dokumentet Program- och programtyper.

Skapa ett sandlådeprogram

Följ de här stegen för att skapa ett sandlådeprogram.

 1. Logga in i Cloud Manager på my.cloudmanager.adobe.com och välja lämplig organisation.

 2. Klicka på Lägg till program i skärmens övre högra hörn.

  Startsida för Cloud Manager

 3. Välj Konfigurera en sandlåda, ange ett programnamn och klicka sedan på Skapa.

  Skapa programtyper

Du ser ett nytt sandlådeprogramkort på landningssidan med en statusindikator allt eftersom installationsprocessen fortskrider.

Skapa sandlåda från översiktssida

Använd din sandlåda

Du kan visa information om sandlådekonfigurationen och få tillgång till miljön (när den är tillgänglig) genom att visa programöversiktssidan.

 1. På landningssidan för Cloud Manager klickar du på ellipsknappen i det nya programmet.

  Åtkomst till programöversikt

 2. När projektet är klart kan du öppna Åtkomst till svarsinformation för att kunna använda ditt Git-svar.

  Programkonfiguration

  TIPS

  Mer information om hur du får åtkomst till och hanterar Git-databasen finns i dokumentet Åtkomst till Git.

 3. När utvecklingsmiljön har skapats kan du använda AEM för att logga in AEM.

  AEM

 4. När icke-produktionsflödet som distribueras till utvecklingsfasen är klart vägleder guiden dig att antingen få åtkomst till AEM utvecklingsmiljö eller att distribuera kod till utvecklingsmiljön.

  Distribuera sandlåda

Om du behöver växla till ett annat program eller gå tillbaka till översiktssidan för att skapa ett annat program klickar du på programnamnet längst upp till vänster på skärmen för att visa Navigera till alternativ.

Navigera till

På denna sida