Kontrollerar domännamnsstatus

Du kan fastställa statusen för ditt anpassade domännamn i Cloud Manager.

 1. Logga in i Cloud Manager på my.cloudmanager.adobe.com och välja lämplig organisation och lämpligt program.

 2. Navigera till Miljö från Översikt sida.

 3. Klicka på Domäninställningar i den vänstra navigeringspanelen.

 4. Klicka på Status -ikon för domännamnet.

Cloud Manager verifierar domänägarskap via TXT-värdet och visar ett av följande statusmeddelanden.

 • Domänverifieringen misslyckades - TXT-värdet saknas eller har identifierats med fel.

  • Följ instruktionerna för att lösa problemet.
  • När du är klar måste du välja Verifiera igen -ikonen bredvid statusen.
 • Domänverifiering pågår - Verifiering pågår.

  • Den här statusen visas vanligtvis när du har valt Verifiera igen -ikonen bredvid statusen.
 • Verifierad, distributionen misslyckades - TXT-verifieringen lyckades, men CDN-distributionen misslyckades.

  • Kontakta i så fall din Adobe-representant.
 • Domänen har verifierats och distribuerats - Den här statusen anger att ditt anpassade domännamn är klart att användas.

  • Nu är ditt anpassade domännamn klart för testning och kan hänvisas till molnhanterarens domännamn.
  • Se dokumentet Konfigurera DNS-inställningar om du vill veta mer.
 • Tar bort - Borttagningen av ett anpassat domännamn pågår.

 • Borttagningen misslyckades - Det gick inte att ta bort det anpassade domännamnet. Du måste försöka igen.

Cloud Manager utlöser automatiskt en TXT-verifiering när du väljer Spara om kontrollsteg för Lägg till anpassad domän guide. För efterföljande verifieringar måste du aktivt markera ikonen för att verifiera igen bredvid statusen.

Domännamnsfel

Nedan följer några vanliga domännamnsfel och deras vanliga upplösning.

Domänen är inte installerad

Detta fel kan uppstå under domänvalidering av TXT-posten även efter det att du har kontrollerat att posten har uppdaterats korrekt.

Felorsak

Låser snabbt en domän till det ursprungliga konto som registrerade den och inget annat konto kan registrera en underdomän utan att fråga om tillstånd. Dessutom kan du bara tilldela en API-domän och associerade underdomäner till en snabbast-tjänst och ett konto. Om du har ett befintligt Fast-konto som länkar samma index och underdomäner som används för dina AEM Cloud Service-domäner visas det här felet.

Felupplösning

Felet är åtgärdat på följande sätt:

 • Ta bort API:er och underdomäner från det befintliga kontot innan du installerar domänen i Cloud Manager.

 • Använd det här alternativet om du vill länka apex-domänen och alla underdomäner till det AEM as a Cloud Service snabbkontot. Se Arbeta med domäner i dokumentationen Snabbt om du vill ha mer information.

 • Om din API-domän har flera underdomäner för AEM as a Cloud Service och icke-AEM as a Cloud Service webbplatser som du vill länka till olika Snabba konton kan du försöka installera domänen i Cloud Manager. Om domäninstallationen misslyckas skapar du en kundsupportbiljett med Fast så att Adobe kan följa med Fastly å dina vägnar.

TIPS

Att lösa domändelegeringsproblem med Fastly tar vanligtvis 1-2 arbetsdagar. Därför rekommenderar vi att du installerar domänerna långt innan de publiceras.

OBSERVERA

Vidarebefordra inte webbplatsens DNS till AEM as a Cloud Service IP-adresser om domänen inte installerades korrekt.

Befintliga CDN-konfigurationer för anpassade domännamn

Om du har en befintlig CDN-konfiguration för dina anpassade domännamn visas ett informativt meddelande på Anpassade domännamn och Miljö -sidor, som uppmanar dig att lägga till dessa konfigurationer via användargränssnittet så att de visas och kan konfigureras i Cloud Manager.

Meddelandet försvinner när alla befintliga miljökonfigurationer migreras med användargränssnittet. Det kan ta 1-2 arbetsdagar innan meddelandet försvinner.

Se dokumentet Lägga till ett anpassat domännamn för mer information.

På denna sida