AEM Content and Commerce Content Author Journey

Senaste uppdatering: 2023-11-18

Börja här för en guidad resa AEM innehåll och handel för att lära dig hur du hanterar produktupplevelser.

Introduktion

Den här guiden leder dig igenom de viktigaste AEM för innehåll och handel så att du när du är klar:

  • Lär dig grunderna i AEM innehåll och handel
  • Kom igång AEM grunderna CIF redigering
  • Skapa produktkatalogupplevelser med individuella mallar och innehåll
  • Hantera testade produktkataloger
  • Förbättra produktdata med innehåll med hjälp av Experience Management Tools

AEM dokumentationsresor

En dokumentationsresa binder samman många olika, komplicerade ämnen och funktioner genom att tillhandahålla en berättarröst som hjälper läsaren, som kan vara ny på att AEM, förstå och lösa ett affärsproblem från början till slut, samtidigt som man antar minimala tidigare ämnesområden eller AEM kunskap.

Dokumentation Journeys bygger på principer för god praxis, grundade på Adobe senaste forskning, beprövade implementeringserfarenheter från Adobe konsulter och återkoppling från kundprojekt.

Om du vill veta hur Adobe rekommenderar hur man löser webbplatsaffärsärenden med AEM, är AEM Sites Journeys där man ska börja.

Målgrupp

Den här resan är avsedd för innehållsförfattaren i AEM Commerce. Den här resan innehåller krav, steg och tillvägagångssätt för att komma igång och hantera katalogsidor, mallar och fullständiga produktupplevelser.

Information under den här resan kan vara användbar för andra personer, men viss information är överflödig för vissa roller. Stanna kvar och vänta på kommande resor som omfattar fler roller.

Resan

Du kommer att utforska många ämnen under den här resan. I följande artiklar hittar du grundläggande kunskaper och länkar till detaljerad teknisk dokumentation.

Även om du kan gå direkt till en viss del av resan bygger många koncept på en del i tidigare artiklar. Om du inte har använt AEM innehåll och handel tidigare rekommenderar Adobe att du börjar i början och gör sekventiellt framsteg.

# Artikel Beskrivning
0 AEM Content and Commerce Developer Trney Det här dokumentet
1 Läs om AEM innehåll och handel Lär dig mer om koncept och grunder AEM innehåll och handel.
2 Komma igång med AEM CIF grunderna Lär dig hur du får tillgång till och använder produktdata för dina användningsfall.
3 Hantera sidor och mallar för produktkataloger Lär dig hur du skapar en typisk produktkatalogupplevelse.
4 Hantera testade produktkataloger Lär dig hur du skapar en framtida produktkatalogupplevelse med testdata och AEM.
5 Bygga produktupplevelser Lär dig hur du kan förbättra produktdata med engagerande innehåll i AEM.

What's Next

Du är nu redo att komma igång med din AEM Content and Commerce Development-resa. Vi rekommenderar att du fortsätter till nästa del av resan och läser artikeln Läs om AEM innehåll och handel.

På denna sida