Komma igång med AEM CIF getting-started

Lär dig mer om Adobe Experience Manager (AEM) CIF Authoring.

Story hittills story-so-far

I det föregående dokumentet om den här AEM och Commerce-resan Lär dig mer om AEM och Commerce lärde du dig grunderna i och begreppen headless CMS och AEM Content och Commerce.

Den här artikeln bygger på dessa grunder.

Syfte objective

Det här dokumentet hjälper dig att förstå hur du använder CIF för innehåll och Commerce-specifik redigering. När du har läst bör du:

  • Förstå begreppen för CIF med Page Editor i AEM
  • Få åtkomst till produktkatalogdata i AEM med produkt- och kategoriväljare
  • Åtkomst till innehåll och e-handelsdata via produktcockpit och AEM Omnisearch

CIF i AEM Page Editor cif-authoring

CIF utökar sidredigeraren i AEM med funktioner för att komma åt realtidsdata utan att lämna sammanhanget:

Öppna sidopanelen och välj Produkter i listrutan.
Välj produkttyp

Du kan bläddra i produktkatalogen eller använda textsökningsfältet för att hitta produkter.
produkttyp

Produkter kan släppas på komponenter som stöder produktdroppar (t.ex. produktteaser, produktkarusell) direkt på sidan, vilket automatiskt skapar en produktteaserkomponent.

Produkt- och kategoriväljare pickers

Om produkt- och kategoridata krävs i e-handelskomponenter eller AEM dialogrutor kan AEM använda väljare som är gränssnittselement för att söka och välja produktkatalogdata på ett enkelt sätt.

Produktväljare

När du klickar på mappikonen öppnas det modala användargränssnittet för väljaren (till exempel produktsuddgummi)
produktväljare

Du hittar produkterna antingen genom att bläddra i katalogstrukturen till vänster eller genom att söka. Fulltextsökning respekterar den valda kategorin och begränsar sökresultaten till den här kategorin.
produktväljarmapp

Produkter med variationer markeras med en mappikon som du kan klicka på för att visa alla variationer.
produktväljarvarianter
produktväljarvarianter öppna

Kategoriväljaren

Fungerar som en produktväljare. När du klickar på mappikonen öppnas det modala användargränssnittet för väljaren (till exempel kategori carousel)
kategoriväljare

Bläddra i katalogstrukturen till vänster och markera kategorin.
kategoriväljare

Product Cockpit cockpit

Produkcockpiten är en central plats där man snabbt kommer åt produktkatalogen med allt berikat innehåll. I en av de kommande modulerna lär du dig att berika produktdata med innehåll. För närvarande fokuserar vi på att få tillgång till produktdata.

På huvudmenyn klickar du på E-handel för att visa en lista över alla bifogade produktkataloger.
E-handelsmenyobjekt

Här visas en lista med alla anslutna produktkataloger.
cockpitintegrerade kataloger

Produktkatalogen visar som standard alla förstanivåkategorier med alla produkter. Om du klickar på en kategori öppnas den kategorin med alla relaterade produkter och underkategorier, inklusive deras produkter.
cockpitproduktkatalog

Du kan öppna produktegenskaperna genom att klicka på egenskapsikonen. Ikonen visas genom att du håller pekaren över en produktruta.
cockpitproduktegenskaper

Alla produktegenskaper är skrivskyddade eftersom data läses in i realtid från den anslutna serverdelen. Du måste ändra produktegenskaper i det serverdelssystem som är arkivsystemet. Fliken Varianter visas bara om produkten har variationer. Om du klickar på fliken visas alla variationer med dess attribut.
produktvarianter för cockpit

De återstående flikarna visar allt AEM som är kopplat till produkten. Dessa flikar beskrivs i en av de kommande modulerna.

AEM Omnisearch omnisearch

Att använda Omnissearch är ett enkelt sätt att hitta AEM med hjälp av fulltextsökning. CIF utökar Omnissearch med fulltextsökning av produktkataloger med tillhörande AEM.
E-handelsmenyobjekt

Omnisearch kör en fulltextsökning i e-handelsservern för att hitta alla relaterade produkter. Resultatet visas under Visa alla produkter. Omnissearch söker även AEM efter innehåll som är kopplat till den sökda produkten. Resultaten anges i respektive AEM. I det här exemplet är ett innehållsfragment relaterat till produkten.

What's Next what-is-next

Nu när du är klar med den här delen av resan bör du:

  • Förstå begreppen för CIF med Page Editor
  • Så här kommer du åt produktkatalogen i AEM med produkt- och kategoriväljare
  • Åtkomst till innehåll och e-handelsdata via produktcockpit och AEM Omnisearch

Bygg vidare på den här kunskapen och fortsätt din resa genom att gå igenom dokumentet Hantera sidor och mallar för produktkataloger där du får lära dig hur du skapar och anpassar din första produktkatalogsupplevelse.

Ytterligare resurser additional-resources

Vi rekommenderar att du går vidare till nästa del av resan -Hantera produktkatalogsidor och mallar - men följande är valfria resurser som gör en djupdykning i några koncept som nämns här. Dessa valfria resurser krävs dock inte för att fortsätta resan.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab