Installeren Workfront for Experience Manager enhanced connector

Een gebruiker met beheerdertoegang in Adobe Experience Manager als Cloud Service installeert de verbeterde schakelaar. Bekijk voordat u gaat installeren de platformondersteuning en andere eerste vereisten voor de aansluiting.

BELANGRIJK
 • Adobe vereist plaatsing en configuratie van Adobe Workfront for Experience Manager enhanced connector alleen via gecertificeerde partners of Adobe Professional Services. Indien opgesteld en gevormd zonder een verklaarde partner of Adobe Professional Services, wordt deze niet ondersteund door Adobe.

 • Adobe kan updates voor Adobe Workfront en Adobe Experience Manager die deze aansluiting overbodig maken; als dit voorkomt, kunnen de klanten worden vereist om van het gebruik van deze schakelaar over te gaan.

 • Adobe steunt verbeterde schakelaarversies 1.7.4 en hoger. Eerdere pre-release en aangepaste versies worden niet ondersteund. Zie stap 5(a) van Uitgebreide installatie-instructies.

 • Zie Partnercertificatieexamen voor Workfront voor verbeterde connector voor Experience Manager Assets. Voor informatie over het examen, zie Handleiding voor Examen.

Volg de volgende stappen voordat u de aansluiting installeert:

 1. De firewall configureren. Om de IP cluster binnen te kennen Workfront, navigeer naar Setup > System > Customer Info.

 2. Toestaan dat in de verzender HTTP-headers met de naam authorization, username, en apikey. Toestaan GET, POST, en PUT verzoeken om /bin/workfront-tools.

 3. Controleer of de volgende paden niet bestaan in Experience Manager opslagplaats:

  • /apps/dam/gui/coral/components/admin/schemaforms/formbuilder
  • /apps/dam/gui/coral/components/admin/folderschemaforms/formbuilder
  • /apps/dam/gui/content/foldermetadataschemaeditor
  • /apps/dam/cfm/models/editor/components/datatypeproperties
  • /apps/settings/dam/cfm/models/formbuilderconfig
  • /apps/dam/gui/content/assets/jcr:content/actions/secondary/create/items/fileupload
 4. Deze installatie vereist de kennis om een Maven-project in te stellen Experience Manager als Cloud Service. Gebruik de volgende bronnen om te begrijpen hoe u een pakket van derden kunt opnemen in uw Maven-project:

De invoegtoepassing installeren in Experience Manager als Cloud ServiceVoer de volgende stappen uit:

 1. Download de verbeterde connector van Adobe-softwaredistributie.

 2. Toegang en kloon uw AEM as a Cloud Service opslagplaats uit Cloud Manager.

 3. Open de gekloonde AEM as a Cloud Service opslagplaats met een IDE van uw keuze.

 4. Plaats het verbeterde gedownloade schakelaar zip dossier in Stap 1 bij de volgende weg:

    /ui.apps/src/main/resources/<zip file>
  
  OPMERKING

  Als de resources de map bestaat niet. Maak de map.

 5. Toevoegen pom.xml afhankelijkheden:

  1. Afhankelijkheid in bovenliggend element toevoegen pom.xml.

   <dependency>
     <groupId>digital.hoodoo</groupId>
     <artifactId>workfront-tools.ui.apps</artifactId>
     <type>zip</type>
     <version>enhanced connector version number</version>
     <scope>system</scope>
     <systemPath>${project.basedir}/ui.apps/src/main/resources/workfront-tools.ui.apps.zip</systemPath>
   </dependency>
   
   OPMERKING

   Zorg ervoor dat u het versienummer van de verbeterde connector bijwerkt voordat u de afhankelijkheid naar de bovenliggende toepassing kopieert pom.xml.

  2. Afhankelijkheid toevoegen in all module pom.xml.

     <dependency>
      <groupId>digital.hoodoo</groupId>
      <artifactId>workfront-tools.ui.apps</artifactId>
      <type>zip</type>
      <scope>system</scope>
      <systemPath>${project.basedir}/../ui.apps/src/main/resources/workfront-tools.ui.apps.zip</systemPath>
     </dependency>
   
 6. Toevoegen pom.xml worden ingesloten. Voeg de Workfront for Experience Manager enhanced connector pakketten naar embeddeds van de pom.xml van al uw subproject. Moet zijn ingesloten in de all-module pom.xml.

  <!-- Workfront Tools -->
  <embedded>
    <groupId>digital.hoodoo</groupId>
    <artifactId>workfront-tools.ui.apps</artifactId>
    <type>zip</type>
    <target>/apps/<path-to-project-install-folder>/install</target>
  </embedded>
  

  Het doel van de ingesloten sectie is ingesteld op /apps/<path-to-project-install-folder>/install. Dit JCR-pad /apps/<path-to-project-install-folder> moet in de filterregels in de all/src/main/content/META-INF/vault/filter.xml bestand. De filterregels voor de gegevensopslagruimte worden gewoonlijk afgeleid van de naam van het programma. Gebruik de naam van de map als doel in de bestaande regels.

 7. Breng de wijzigingen aan in de repository.

 8. De pijplijn in werking stellen aan Wijzigingen in Cloud Manager implementeren.

 9. Als u een systeemgebruikersconfiguratie wilt maken, maakt u wf-workfront-users in Experience Manager Gebruikersgroep en de machtiging toewijzen jcr:all tot /content/dam. Een systeemgebruiker workfront-tools wordt automatisch gemaakt en de vereiste machtigingen worden automatisch beheerd. Alle gebruikers van Workfront die de verbeterde aansluiting gebruiken, worden automatisch toegevoegd als onderdeel van deze groep.

Voor informatie over het bijwerken van de Workfront for Experience Manager enhanced connector van een vorige versie naar de meest recente versie, klikt u op hier.

De verbinding configureren tussen Experience Manager als Cloud Service en Workfront

Verbinding maken met WorkfrontVoer de volgende stappen uit:

 1. In Experience Manager selecteert u Tools > Cloud Services > Workfront Tools Configuration.

 2. Selecteren workfront-tools in het linkerdeelvenster en selecteer Create in de rechterbovenhoek van de pagina.

 3. In de Workfront Connection de vereiste gegevens over uw Workfront implementatie en selecteer Connect to Workfront optie. Wanneer de verbinding is gelukt, wordt de Workfront aangepaste documentintegratie wordt automatisch gemaakt in het dialoogvenster Workfront milieu.

  Verbinden Experience Manager en Workfront

 4. Ga naar de Advanced en selecteert u de optie Is the Server AEM as a Cloud Service.

Op deze pagina