Installeren Workfront for Experience Manager enhanced connector assets-integration-overview

Versie
Artikelkoppeling
AEM as a Cloud Service
Klik hier
AEM 6,5
Dit artikel

Een gebruiker met beheerdertoegang in Adobe Experience Manager installeert de verbeterde schakelaar. Lees de platformondersteuning en andere informatie voordat u de installatie uitvoert eerste vereisten voor de aansluiting.

IMPORTANT
 • Adobe vereist implementatie en configuratie van de Adobe Workfront for Experience Manager enhanced connector alleen via gecertificeerde partners of Adobe Professional Services. Indien opgesteld en gevormd zonder een verklaarde partner of Adobe Professional Services, wordt het niet ondersteund door Adobe.

 • Adobe kan updates vrijgeven voor Adobe Workfront en Adobe Experience Manager die deze schakelaar overtollig maken; als dit voorkomt, kunnen de klanten aan overgang van het gebruik van deze schakelaar worden vereist.

 • Adobe ondersteunt verbeterde connectorversies 1.7.4 en hoger. Eerdere pre-release en aangepaste versies worden niet ondersteund. Navigeer naar de digital.hoodoo groep beschikbaar in het linkerdeelvenster in Pakketbeheer.

 • Zie Partnercertificatieexamen voor Workfront voor verbeterde connector voor Experience Manager Assets. Voor informatie over het examen, zie Handleiding voor Examen.

Voer de volgende stappen uit om de aansluiting te installeren:

 1. Download de connector van Software Distribution link.

 2. De firewall configureren.

 3. Toestaan dat in de Dispatcher HTTP-headers met de naam authorization, username, en apikey. Toestaan GET, POST, en PUT verzoeken om /bin/workfront-tools.

 4. Zorg ervoor dat de volgende paden niet bestaan in Experience Manager opslagplaats:

  • /apps/dam/gui/coral/components/admin/schemaforms/formbuilder
  • /apps/dam/gui/coral/components/admin/folderschemaforms/formbuilder
  • /apps/dam/gui/content/foldermetadataschemaeditor
  • /apps/dam/cfm/models/editor/components/datatypeproperties
  • /apps/settings/dam/cfm/models/formbuilderconfig
 5. Het pakket installeren met Package Manager. Zie voor informatie over het installeren van pakketten Documentatie pakketbeheer.

 6. Maken wf-workfront-users in Experience Manager Gebruikersgroep en de machtiging toewijzen jcr:all tot /content/dam.

 7. Een aangepaste eigenschap toevoegen aan de definitie voor de index van het vak 'out' voor ntFolderDamLucene(/oak:index/ntFolderDamLucene). Voer de volgende stappen uit:

  • Een nt:unstructured eigenschapsnaam wfReferenceNumber tot:

   /oak:index/ntFolderDamLucene/indexRules/nt:folder/properties/wfReferenceNumber.

  • De index van de index /oak:index/ntFolderDamLucene door de rendex-markering om te draaien naar true.

Een systeemgebruiker workfront-tools wordt automatisch gemaakt en de vereiste machtigingen worden automatisch beheerd. Alle gebruikers van Workfront die de schakelaar gebruiken wordt automatisch toegevoegd als deel van deze groep.

De verbinding configureren tussen Experience Manager en Workfront configure-connection

Ga als volgt te werk om een verbinding met Workfront te maken:

 1. In Experience Manager, selecteert u Tools > Cloud Services > Workfront Tools Configuration.

 2. Selecteren workfront-tools in het linkerdeelvenster en selecteer Create rechtsboven op de pagina.

 3. In de Workfront Connection de vereiste gegevens over uw Workfront implementatie en selecteer Connect to Workfront -optie. Wanneer de verbinding is gelukt, wordt de Workfront aangepaste documentintegratie wordt automatisch gemaakt in het dialoogvenster Workfront milieu.

  Verbinden Experience Manager en Workfront

 4. Als u de verbinding wilt controleren, opent u deze in Workfront en controleert u of de API-sleutel gelijk is en of de verbinding Enabled. Selecteer Setup > Documents > Custom Integrations in Workfront.

Bijwerken Workfront for Experience Manager enhanced connector update-enhanced-connector-for-workfront

Met Experience Manager Assets kunt u de Workfront for Experience Manager enhanced connector van een vorige versie naar de meest recente versie.

Als u het dialoogvenster Workfront for Experience Manager enhanced connector naar de meest recente versie:

 1. Download de nieuwste versie van de verbeterde connector van Software Distribution link.
 2. Het pakket installeren met Package Manager. Zie voor informatie over het installeren van pakketten Documentatie pakketbeheer.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2