Filformat stöds i Assets view

Senaste uppdatering: 2023-06-28
 • Skapat för:
 • User
  Leader
  Admin
  Developer

Assets view har stöd för ett stort antal filformat och alla funktioner har olika stöd för olika filtyper.

 • ikon för bildfiltyp Bilder: JPG, PNG, GIF, TIFF med flera
 • creative cloudType, ikon Creative Cloud-filer: PSD, AI och INDD
 • ikon för kameratyp Camera Raw filer: CR2/CR3, NEF, SRW/SRF med flera
 • ikon för dokumentfiltyp Dokument: DOCX, PDF, PPTX och XLSX
 • ikon för videofiltyp Videor: MP4

Assets view har stöd för alla binära filformat med grundläggande tjänster, som lagring, överföring, kopiering, flyttning, borttagning och tillägg av metadata.

Assets view har också stöd för Camera RAW-filer från ett stort antal ledande kameratillverkare, bland annat Canon (CR2/CR3), Nikon (NEF), Sony (SRW/SRF), Fujifilm (RAF), Olympus (ORF) och andra, som drivs av Adobe Camera Raw.

De olika filtyperna har olika typer av stöd för användningsfall och funktioner, vilket beskrivs nedan. Använd teckenförklaringen för att förstå supportnivån.

Supportnivå Beskrivning
Stöds
✓ ‡ Stöds villkorligt
Ej tillämpligt

Lägga till, överföra och visa resurser

Tillgångstyp Bläddra Kopiera Överför Skapa Ta bort Detaljer Zooma bilden Senast visade
Rasterbilder
RAW-filer
Mappar
MP4-videor ✓ ‡
PDF
PSD, AI och INDD ✓ ‡
Andra binära filer

Söka efter, använda och redigera resurser

Tillgångstyp Hämta Dra och släpp Bildredigerare Sökning Smarta taggar Byt namn Versioner
Rasterbilder
RAW-filer
Mappar
Videor
CC Libraries
PDF
PSD
AI och INDD
Andra binära filer

Granska resurser och samarbeta

Tillgångstyp Anteckna Kommentar Skapa uppgifter och granska
Rasterbilder
RAW-filer
Mappar
Videor
CC Libraries
PDF
PSD, AI och INDD
Andra binära filer
DOC
DOCX
PPT
PPTX
XLS
XLSX
TXT
RTF

Andra resurshanteringsåtgärder

Tillgångstyp Metadata Återgivningar Papperskorgen Kopiera Flytta
Rasterbilder
RAW-filer
Mappar
Videor
CC Libraries
PDF
PSD, AI och INDD
Andra binära filer

Användare av Adobe Asset Link kan överföra och checka in (överföra en ny version) filer till Assets view databas från den databas som stöds Adobe Creative Cloud datorprogram.

Nästa steg

 • Ge produktfeedback med Feedback alternativ som finns i användargränssnittet i resursvyn

 • Ge feedback på dokumentationen med Edit this page redigera sidan eller Log an issue skapa ett GitHub-problem som finns till höger

 • Kontakt Kundtjänst

På denna sida