Elementen downloaden

Laatste update: 2022-02-03
 • Gemaakt voor:
 • User

Adobe Experience Manager Assets Brand Portal verbetert de downloadervaring doordat gebruikers tegelijkertijd elementen en mappen kunnen downloaden die vanuit Brand Portal voor hen toegankelijk zijn. Op deze manier kunnen goedgekeurde merkmiddelen veilig worden gedistribueerd voor offline gebruik. Lees verder om te weten hoe u elementen (goedgekeurde middelen) van Brand Portal kunt downloaden en wat u van de downloadprestaties.

OPMERKING

In Brand Portal 2020.10.0 (en hoger) wordt de Fast Download Deze instelling is standaard ingeschakeld en maakt gebruik van IBM Aspera Connect voor het versnelde downloaden van de middelen. IBM Aspera Connect 3.9.9 installeren (https://www.ibm.com/docs/en/aspera-connect/3.9.9) in de extensie van uw browser voordat u de middelen downloadt van Brand Portal. Zie voor meer informatie gids voor het versnellen van downloads vanuit Brand Portal.

Als u IBM Aspera Connect niet wilt gebruiken en verder wilt gaan met het normale downloadproces, neemt u contact op met de Brand Portal-beheerder om de optie Fast Download instellen.

Assets-download configureren

Brand Portal-beheerders kunnen de instellingen voor het downloaden van middelen en gebruikersgroepen configureren voor de Brand Portal-gebruikers, zodat ze via de Brand Portal-interface toegang hebben tot elementen en deze kunnen downloaden.

OPMERKING

De downloadinstellingen die in de gebruikersinterface worden toegepast, maken het voor Brand Portal-gebruikers gemakkelijker om op eenvoudige wijze elementuitvoeringen te configureren en te downloaden. Het beperkt het downloaden van elementen op de toepassingslaag niet. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld nog steeds elementuitvoeringen openen en downloaden via het volledige URL-pad.

De toegang tot en het downloaden van de elementuitvoeringen vanuit de Brand Portal-interface worden gedefinieerd door de volgende configuraties:

 • Downloadinstellingen inschakelen
 • Gebruikersgroepinstellingen configureren

Downloadinstellingen inschakelen

De beheerders kunnen de activa toelaten Download Settings Hiermee definieert u de set uitvoeringen die toegankelijk is voor Brand Portal-gebruikers om te downloaden.

De beschikbare instellingen zijn:

 • Fast Download

  Hiermee kunt u de middelen sneller downloaden met IBM Aspera Connect. Standaard worden de Fast Download instelling is ingeschakeld in het dialoogvenster Download Settings.

 • Custom Renditions

  Hiermee kunt u aangepaste en (of) dynamische uitvoeringen van de elementen downloaden.

  Alle andere elementuitvoeringen dan het oorspronkelijke element en door het systeem gegenereerde uitvoeringen worden aangepaste uitvoeringen genoemd. Dit omvat statische en dynamische uitvoeringen die beschikbaar zijn voor het element. Elke gebruiker kan een aangepaste statische uitvoering maken in Experience Manager Assets, terwijl alleen de beheerder aangepaste dynamische uitvoeringen kan maken. Zie voor meer informatie hoe u voorinstellingen voor afbeeldingen of dynamische vertoningen toepast.

 • System Renditions

  Hiermee kunt u door het systeem gegenereerde uitvoeringen van de elementen downloaden.

  Dit zijn de miniaturen die automatisch worden gegenereerd in Experience Manager Assets op basis van de workflow voor "DAM-updatebestanden".

 • Asset Download

  Hiermee kunt u de uitvoeringen voor elk element in een aparte map downloaden. De instelling is van toepassing op mappen, verzamelingen en het bulkdownloaden van elementen (meer dan 20 elementen).

Meld u als beheerder aan bij uw Brand Portal-medewerker en navigeer naar Tools > Download.

De beheerders kunnen om het even welke combinatie montages voor de gebruikers van Brand Portal toelaten om activa tot uitvoeringen toegang te hebben en te downloaden.

OPMERKING

Alleen de beheerders kunnen de verlopen elementen downloaden. Voor meer informatie over verlopen elementen raadpleegt u digitale rechten van activa beheren.

Gebruikersgroepinstellingen configureren

Naast de Download Settings kunnen de Brand Portal-beheerders de instellingen voor verschillende groepen gebruikers verder configureren om de oorspronkelijke elementen en hun uitvoeringen weer te geven en te downloaden.

Meld u als beheerder aan bij uw Brand Portal-medewerker en navigeer naar Tools > Users. In de User Roles pagina, naar de Groups om de weergave en (of) downloadinstellingen voor de gebruikersgroepen te configureren.

view-download-permission

OPMERKING

Als een gebruiker wordt toegevoegd aan meerdere groepen en als een van deze groepen beperkingen heeft, gelden de beperkingen voor de gebruiker.

Gebaseerd op de configuratie, blijft het downloadwerkschema constant voor stand-alone activa, veelvoudige activa, omslagen die activa, vergunning of unlicensed activa bevatten, en het downloaden van activa gebruikend aandeelverbinding.

De volgende matrix definieert of een gebruiker, afhankelijk van de downloadconfiguraties:

Downloadinstellingen: Aangepaste uitvoeringen Downloadinstellingen: Systeemuitvoeringen Instellingen gebruikersgroep: Origineel downloaden Instellingen gebruikersgroep: Uitvoeringen downloaden Resultaat
ON ON ON ON Alle uitvoeringen weergeven en downloaden
ON ON UIT UIT Origineel element weergeven
UIT UIT ON ON Oorspronkelijk middel weergeven en downloaden
ON UIT ON ON Oorspronkelijk middel en aangepaste uitvoeringen weergeven en downloaden
UIT ON ON ON Oorspronkelijke middel- en systeemuitvoeringen weergeven en downloaden
ON UIT UIT UIT Origineel element weergeven
UIT ON UIT UIT Origineel element weergeven
UIT UIT UIT ON Origineel element weergeven
UIT UIT ON UIT Oorspronkelijk middel weergeven en downloaden
UIT UIT UIT UIT Origineel element weergeven

Elementen downloaden

Brand Portal-gebruikers kunnen vanuit de Brand Portal-interface meerdere elementen, mappen met elementen en verzamelingen downloaden.

OPMERKING

Neem contact op met de Brand Portal-beheerder als u geen toestemming hebt om de elementuitvoeringen te openen of te downloaden.

Als de gebruiker toegang heeft tot uitvoeringen, wordt de gebruiker voorzien van de verbeterde Download met de volgende mogelijkheden:

 • Alle beschikbare uitvoeringen van elementen in de downloadlijst weergeven.
 • Sluit uitvoeringen van de elementen uit die niet vereist zijn voor downloaden.
 • Pas met één klik dezelfde set uitvoeringen toe op alle vergelijkbare elementtypen.
 • Pas een andere set uitvoeringen toe voor verschillende elementtypen.
 • Maak een aparte map voor elk element.
 • Geselecteerde elementen en de bijbehorende uitvoeringen downloaden.

download-dialog

OPMERKING

De Download alleen wordt weergegeven als Custom Renditions en (of) System Renditions is ingeschakeld in het dialoogvenster Download Settings.

Stappen om elementen te downloaden

Hier volgen de stappen voor het downloaden van elementen of mappen met elementen van de Brand Portal-interface:

 1. Meld u aan bij uw Brand Portal-huurder. Standaard worden de Files wordt geopend met alle gepubliceerde elementen en mappen.

  Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer de elementen of mappen die u wilt downloaden. Klik in de werkbalk bovenaan op de knop Download pictogram.

   select-multiple-assets

  • Als u specifieke elementuitvoeringen van een element wilt downloaden, plaatst u de aanwijzer boven het element en klikt u op de knop Download in de miniaturen voor snelle acties.

   select-element

   OPMERKING

   Als u de middelen voor het eerst downloadt en IBM Aspera Connect niet in uw browser hebt geïnstalleerd, wordt u gevraagd om de Aspera-downloadaccelerator te installeren (https://www.ibm.com/docs/en/aspera-connect/3.9.9).

   OPMERKING

   Als de elementen die u downloadt ook gelicentieerde elementen bevatten, wordt u doorgestuurd naar de Copyright Management pagina. Selecteer op deze pagina de elementen en klik op Agree en klik vervolgens op Download. Als u het niet eens bent, worden de gelicentieerde middelen niet gedownload.

   Met licentie beveiligde middelen hebben bijgevoegde licentieovereenkomst aan hen, die door activa te plaatsen wordt gedaan metadata, eigenschap in Experience Manager Assets.

   in licentie gegeven

 2. De Download wordt geopend.

  Klik op een element om de beschikbare uitvoeringen weer te geven en selecteer de selectievakjes die overeenkomen met de uitvoeringen die u wilt downloaden.

  U kunt de uitvoeringen voor afzonderlijke elementen handmatig selecteren of uitsluiten of op de knop Toepassen pictogram om dezelfde set vertoningen te selecteren die u wilt downloaden voor vergelijkbare elementtypen (alle afbeeldingsbestanden in dit voorbeeld). In de Apply All dialoogvenster, klikt u op Done de regel op alle soortgelijke activa toe te passen.

  toepassen

  U kunt een element ook uit de downloadlijst verwijderen (indien nodig) door op het tabblad Verwijderen pictogram.

  remove

  Als u de Brand Portal-maphiërarchie wilt behouden terwijl u elementen downloadt, selecteert u de optie Create separate folder for each asset selectievakje.

  De downloadknop geeft het aantal geselecteerde items weer. Als u klaar bent met het toepassen van de regels, klikt u op Download items.

  download-dialog

 3. Standaard worden de Fast Download instelling is ingeschakeld in het dialoogvenster Download Settings. Daarom wordt een bevestigingsvenster weergegeven waarin versnelde download met IBM Aspera Connect is toegestaan.

  Als u wilt doorgaan met gebruiken Fast Download, klikt u op Allow. Alle geselecteerde vertoningen worden gedownload in een ZIP-map met behulp van IBM Aspera Connect.

  Als u IBM Aspera Connect niet wilt gebruiken, klikt u op Deny. Indien Fast Download wordt ontkend of ontbreekt, vult het systeem een Bericht van de Fout. Klik op de knop Normal Download om door te gaan met het downloaden van de elementen.

OPMERKING

Als de Fast Download Als deze instelling is uitgeschakeld door de beheerder, worden de geselecteerde uitvoeringen rechtstreeks gedownload in een ZIP-map zonder IBM Aspera Connect te gebruiken.

OPMERKING

Als de Asset Download instelling is ingeschakeld in het dialoogvenster Download Settings, worden de elementuitvoeringen gedownload in een aparte map voor elk element in de ZIP-map.

Als de elementen worden gedownload van een gedeelde koppeling, worden de elementuitvoeringen gedownload in een aparte map voor elk element in de ZIP-map.

Als er een map, verzameling of meer dan 20 elementen zijn geselecteerd om te worden gedownload, wordt de opdracht Download wordt overgeslagen en alle elementenuitvoeringen die voor de gebruiker toegankelijk zijn, met uitzondering van de dynamische uitvoeringen, worden gedownload in een ZIP-map.

OPMERKING

Brand Portal ondersteunt het configureren van Dynamic Media in zowel de Hybride als de Scène 7-modus.

(Als de Experience Manager Assets-instantie van de auteur wordt uitgevoerd Dynamic Media Hybride, modus)

Als u dynamische uitvoeringen van een element wilt voorvertonen of downloaden, zorgt u ervoor dat de dynamische media is ingeschakeld en de Pyramid-TIFF-uitvoering van het element bestaat in de Experience Manager Assets-auteur-instantie vanwaar de elementen zijn gepubliceerd. Wanneer een middel van Experience Manager Assets naar Brand Portal wordt gepubliceerd, wordt ook de Pyramid tiff-uitvoering gepubliceerd.

Als u dat niet doet door de beheerder gemachtigd om toegang te hebben tot de oorspronkelijke vertoningen, worden de oorspronkelijke vertoningen van de geselecteerde elementen niet gedownload.

no-access-message

Elementen downloaden vanaf de pagina met elementgegevens

Naast de downloadworkflow is er een andere methode om de uitvoeringen voor afzonderlijke elementen rechtstreeks te downloaden vanaf de pagina met elementdetails.

Gebruikers kunnen een voorvertoning van verschillende elementuitvoeringen weergeven, specifieke uitvoeringen selecteren en rechtstreeks elementuitvoeringen downloaden via de Renditions op de pagina met elementdetails zonder dat u de Download .

Hier volgen de stappen voor het downloaden van elementuitvoeringen van de pagina met elementdetails:

 1. Meld u aan bij de Brand Portal-huurder en klik op het element om de pagina met elementdetails te openen.

 2. Klik op het bedekkingspictogram links en klik vervolgens op Renditions.

  rendition-navigation

 3. De Renditions worden alle toegankelijke elementen weergegeven die op het element zijn gebaseerd downloadconfiguraties.

  Selecteer specifieke uitvoeringen die u wilt downloaden en klik op Download items.

  renditions-panel

 4. Standaard worden de Fast Download instelling is ingeschakeld in het dialoogvenster Download Settings. Daarom wordt een bevestigingsvenster weergegeven waarin versnelde download met IBM Aspera Connect is toegestaan.

  Als u wilt doorgaan met gebruiken Fast Download, klikt u op Allow. Alle geselecteerde vertoningen worden gedownload in een ZIP-map met behulp van IBM Aspera Connect.

  Als u het gebruik ontkent Fast Download, vult het systeem een foutbericht in. Klik op de knop Normal Download om door te gaan met het downloaden van de elementen.

OPMERKING

Als de Fast Download Als deze instelling is uitgeschakeld door de beheerder, worden de geselecteerde uitvoeringen rechtstreeks gedownload in een ZIP-map zonder IBM Aspera Connect te gebruiken.

OPMERKING

Elementen die afzonderlijk worden gedownload, worden weergegeven in het rapport voor het downloaden van elementen. Als er echter een map met elementen wordt gedownload, worden de map en de middelen niet weergegeven in het rapport voor het downloaden van middelen.

Downloadprestaties verwacht

Het downloaden van bestanden kan per clientlocatie verschillen, afhankelijk van factoren zoals lokale internetverbinding en serverwachttijd. De verwachte downloadprestaties voor 2-GB dossier dat bij verschillende cliëntplaatsen wordt waargenomen zijn als volgt, met de server van Brand Portal bij Oregon in Verenigde Staten:

Clientlocatie Latentie tussen client en server Downloadsnelheid verwacht Tijd die nodig is om een bestand van 2 GB te downloaden
US West (N. Californië) 18 milliseconden 7,68 MB/s 4 minuten
US West (Oregon) 42 milliseconden 3,84 MB/s 9 minuten
US East (N. Virginia) 85 milliseconden 1,61 MB/s 21 minuten
APAC (Tokio) 124 milliseconden 1,13 MB/s 30 minuten
Noida 275 milliseconden 0,5 MB/s 68 minuten
Sydney 175 milliseconden 0,49 MB/s 69 minuten
Londen 179 milliseconden 0,32 MB/s 106 minuten
Singapore 196 milliseconden 0,5 MB/s 68 minuten
OPMERKING

Er worden gegevens met betrekking tot de kationen waargenomen onder testomstandigheden, die kunnen variëren voor gebruikers op verschillende locaties met een gevarieerde latentie en bandbreedte.

Op deze pagina