Voorinstellingen voor afbeeldingen of dynamische uitvoeringen toepassen apply-image-presets-or-dynamic-renditions

Net als bij een macro is een voorinstelling voor afbeeldingen een vooraf gedefinieerde verzameling opdrachten voor grootte en opmaak die onder een naam zijn opgeslagen. Met voorinstellingen voor afbeeldingen kan Experience Manager Assets Brand Portal dynamisch afbeeldingen van verschillende grootten, indelingen en eigenschappen leveren.

Een voorinstelling voor afbeeldingen wordt gebruikt om dynamische uitvoeringen te genereren van afbeeldingen die u kunt voorvertonen en downloaden. Wanneer u een voorvertoning weergeeft van afbeeldingen en de bijbehorende uitvoeringen, kunt u een voorinstelling kiezen om de afbeeldingen opnieuw op te maken volgens de specificaties die zijn ingesteld door uw beheerder.

(Als de Experience Manager Assets-instantie van de auteur wordt uitgevoerd Dynamic Media Hybride, modus) Als u dynamische uitvoeringen van een element wilt weergeven in Brand Portal, moet u ervoor zorgen dat de betreffende Pyramid tiff-uitvoering bestaat in de Experience Manager Assets-auteur-instantie van de plaats waar u publiceert naar Brand Portal. Wanneer u het element publiceert, wordt de PTIFF-uitvoering ook gepubliceerd naar Brand Portal.

NOTE
Wanneer u afbeeldingen en de bijbehorende uitvoeringen downloadt, is er geen optie om te kiezen uit de bestaande voorinstellingen. In plaats daarvan kunt u de eigenschappen van een aangepaste voorinstelling voor afbeeldingen opgeven. Zie voor meer informatie Afbeeldingsvoorinstellingen toepassen bij het downloaden van afbeeldingen.

Zie voor meer informatie over de parameters die zijn vereist voor het maken van voorinstellingen voor afbeeldingen Voorinstellingen afbeelding beheren.

Een voorinstelling voor afbeeldingen maken create-an-image-preset

De Experience Manager Assets-beheerders kunnen voorinstellingen voor afbeeldingen maken die als dynamische uitvoeringen op de pagina met middelendetails worden weergegeven. U kunt een geheel nieuwe voorinstelling voor afbeeldingen maken of een bestaande voorinstelling met een nieuwe naam opslaan. Wanneer u een voorinstelling voor afbeeldingen maakt, kiest u een grootte voor de levering van de afbeelding en de opmaakopdrachten. Wanneer een afbeelding voor weergave wordt geleverd, wordt de weergave ervan geoptimaliseerd volgens de gekozen opdrachten.

NOTE
Dynamische uitvoeringen van een afbeelding worden gemaakt met de Piramide-TIFF. Als de Pyramid-TIFF niet beschikbaar is voor een element, kunnen dynamische uitvoeringen voor dat element niet worden opgehaald in het Brand-portaal.
Als de Experience Manager Assets-instantie van de auteur wordt uitgevoerd Dynamic Media Hybride, modus En dan worden Pyramid-TIFF-uitvoeringen van afbeeldingselementen gemaakt en opgeslagen in de Experience Manager Assets-opslagplaats.
Als de Experience Manager Assets-instantie van de auteur wordt uitgevoerd Dynamic Media Scene 7, modus Dan bestaan er Pyramid-TIFF-uitvoeringen van afbeeldingselementen op Scene 7-server.
Wanneer dergelijke middelen op brandportal worden gepubliceerd, worden voorinstellingen voor afbeeldingen toegepast en dynamische uitvoeringen weergegeven.
 1. Klik in de werkbalk boven in het scherm op het logo van de Experience Manager voor toegang tot de beheergereedschappen.

 2. Klik in het deelvenster met beheergereedschappen op Image Presets.

 3. Klik op de pagina met voorinstellingen voor afbeeldingen op Create.

 4. In de Edit Image Preset pagina, geeft u waarden op in de Basic en Advanced de juiste tabbladen, inclusief een naam. Voorinstellingen worden weergegeven in het linkerdeelvenster en kunnen direct samen met andere assets worden gebruikt.

  note note
  NOTE
  U kunt ook de opdracht Edit Image Preset pagina om de eigenschappen van een bestaande voorinstelling voor afbeeldingen te bewerken. Als u een afbeeldingsvoorinstelling wilt bewerken, selecteert u deze op de pagina met voorinstellingen voor afbeeldingen en klikt u op Edit.
 5. Klik op Save. De voorinstelling voor de afbeelding wordt gemaakt en weergegeven op de pagina met voorinstellingen voor de afbeelding.

 6. Als u een afbeeldingsvoorinstelling wilt verwijderen, selecteert u deze op de pagina met voorinstellingen voor afbeeldingen en klikt u op Delete. Klik op de bevestigingspagina op Delete om de schrapping te bevestigen. De voorinstelling voor de afbeelding wordt verwijderd van de pagina met voorinstellingen voor de afbeelding.

Afbeeldingsvoorinstellingen toepassen bij voorvertoningen van afbeeldingen apply-image-presets-when-previewing-images

Als u een voorvertoning weergeeft van afbeeldingen en de bijbehorende uitvoeringen, kiest u een van de bestaande voorinstellingen om de afbeeldingen opnieuw op te maken volgens de specificaties die zijn ingesteld door uw beheerder.

 1. Klik in de Brand Portal-interface op een afbeelding om deze te openen.

 2. Klik op het bedekkingspictogram aan de linkerkant en kies Renditions.

 3. Van de Renditions selecteert u bijvoorbeeld de juiste dynamische vertoning, Thumbnail. De voorvertoningsafbeelding wordt weergegeven op basis van uw keuze voor de vertoning.

Afbeeldingsvoorinstellingen toepassen bij het downloaden van afbeeldingen apply-image-presets-when-downloading-images

Wanneer u afbeeldingen en de bijbehorende uitvoeringen downloadt uit Brand Portal, kunt u geen voorinstellingen voor bestaande afbeeldingen kiezen. U kunt de eigenschappen van voorinstellingen voor afbeeldingen echter aanpassen op basis waarvan u de afbeeldingen opnieuw wilt opmaken.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit vanuit de Brand Portal-interface:

  • Houd de aanwijzer boven de afbeelding die u wilt downloaden. Klik op de sneltoetsminiaturen die beschikbaar zijn op de knop Download pictogram.

  • Selecteer de afbeelding die u wilt downloaden. Klik in de werkbalk bovenaan op de knop Download pictogram.

 2. Van de Download selecteert u de vereiste opties, afhankelijk van het feit of u het element met of zonder de uitvoeringen wilt downloaden.

 3. Als u dynamische uitvoeringen van het element wilt downloaden, selecteert u de optie Dynamic Rendition(s) optie.

 4. Pas vooraf ingestelde eigenschappen van een afbeelding aan op basis waarvan u de afbeelding en de vertoningen tijdens het downloaden dynamisch opnieuw wilt opmaken. Geef de grootte, indeling, kleurruimte, resolutie en afbeeldingswijziging op.

 5. Klik op Download. De aangepaste dynamische uitvoeringen worden gedownload in een ZIP-bestand, samen met de afbeelding en vertoningen die u hebt gedownload. Er wordt echter geen ZIP-bestand gemaakt als één element wordt gedownload, waardoor het snel kan worden gedownload.

recommendation-more-help
4a60ca76-1c10-45cf-87aa-95ab647d0ca3