Touch UI Feature Status

AEM 6.4 och Klassiskt gränssnitt är föråldrat. Adobe kommer inte att göra några ytterligare förbättringar av det klassiska användargränssnittet, och användare uppmanas att utnyttja de nya kraftfulla funktionerna i det beröringskänsliga användargränssnittet.

Från och med version 6.0 har AEM introducerat ett nytt användargränssnitt som kallas "pekaktiverat användargränssnitt" (kallas helt enkelt "Touch UI") som är anpassat till Adobe Experience Cloud och till de övergripande riktlinjerna för användargränssnittet i Adobe. Med nästan samma funktionsparitet har detta blivit standardgränssnittet i AEM med det äldre skrivbordsorienterade gränssnittet som kallas "klassiskt gränssnitt".

De flesta funktioner finns i det beröringskänsliga användargränssnittet, men det finns funktioner som ännu inte är fullständiga och som kommer att läggas till i framtida versioner.

Följande lista visar aktuell status för funktionerna som implementerats i AEM 6.5.

Rekommendationer för kunder som uppgraderar till AEM 6.5 finns i Användargränssnittsrekommendationer för kunder.

OBSERVERA

Den här sidan täcker endast funktionsparitet med klassiskt användargränssnitt. Funktioner som lagts till i och är unika för det Touch-aktiverade användargränssnittet som inte finns i det klassiska användargränssnittet visas inte.

OBSERVERA

Denna lista strävar efter att vara fullständig, men är inte uttömmande.

Förklaring

  • Fullständigt: Funktionen är helt tillgänglig i det beröringskänsliga användargränssnittet.
  • Mest: Funktionen är oftast tillgänglig i det beröringskänsliga användargränssnittet.
  • Saknas: Funktionen finns inte i det beröringsaktiverade användargränssnittet, det klassiska användargränssnittet måste användas för att utföra den här åtgärden.
  • Ersatt: Funktionen har ersatts med en ny implementering som fungerar annorlunda.
  • Borttagen: Funktionen finns inte längre i det beröringskänsliga användargränssnittet och kommer inte att ersättas.

Funktionsstatus: Webbplatsadministratör

Det här är en lista över funktioner som den klassiska användargränssnittsadministratören (/siteadmin) har och status i det beröringskänsliga användargränssnittet (/sites.html).

Funktion Status Kommentar
Navigera i webbplatshierarkin Slutförd AEM 6.4 introducerade en innehållsträdsvy.
Starta arbetsflöde Slutförd
Skapa ny sida Slutförd
Skapa ny plats Slutförd
Skapa ny start Slutförd
Skapa ny livecopy Slutförd
Skapa mapp Slutförd
Visa publiceringsstatus Slutförd Från och med AEM 6.5 visas arbetsflödets status i listvyn.
Sökning Slutförd
Kopiera och klistra in sida (duplicera) Slutförd
Flytta sida/sidor Slutförd
Publicera sidor Slutförd
Publicera sidor utan replikeringsrättigheter Slutförd
Publicera senare Slutförd
Publiceringsträd Slutförd
Avpublicera sidor Slutförd
Avpublicera sidor utan replikeringsrättigheter Slutförd
Avpublicera senare Slutförd
Ta bort Slutförd
Lås/lås upp Slutförd
Visa/redigera egenskaper Slutförd
Ange behörigheter på sidor Slutförd
Versionshistorik Slutförd
Återställ version Slutförd
Återställ träd och återställa borttagna sidor Saknas Använd klassiskt gränssnitt.
Visa skillnad mellan gammal och aktuell version Slutförd
Livecopy-åtgärder (utrullning) Slutförd
Se språkkopior Slutförd
Sök och ersätt Saknas Använd klassiskt gränssnitt.
Inkorgen för meddelanden (JCR-händelser) Saknas Använd klassiskt gränssnitt. Ersätts med annan implementering.
Referenser Slutförd Visa inkommande sidlänkar som lagts till i AEM 6.5.

Funktionsstatus: Sidredigeraren

Det här är en lista över funktioner som den klassiska sidredigeraren (/cf#) har och status för den beröringsaktiverade (/editor.html).

Funktion Status Kommentar
Redigera webbsidor Slutförd
Redigera mobilwebbsidor Slutförd
Redigera innehåll som importerats via Design Importer Slutförd
Redigera e-post Slutförd
Redigera hybrida mobilappar Slutförd
Redigera Forms Slutförd
Redigera erbjudanden Slutförd
Redigera arbetsflödesmodeller Slutförd
Läge: Redigera och förhandsgranska Slutförd
Responsiv förhandsgranskning Slutförd
Läge: Redigera design Slutförd
Läge: Ställning Slutförd
Läge: Live Copy-status Slutförd
Lägg till anteckningar Slutförd
Redigera egenskaper Slutförd
Rullande sida Slutförd
Starta och visa arbetsflöde Slutförd
Hantering av arbetsflödespaket Mest Helt åtkomligt i användargränssnittet med pekfunktion. Flera arbetsflödesnyttolaster visas fortfarande i det klassiska användargränssnittet.
Lås/lås upp sida Slutförd
Publicera sida Slutförd
Avpublicera sida Slutförd
Kopiera sida Borttagen Använd Webbplatsadministratör för att kopiera sidor.
Flytta sida Borttagen Använd Webbplatsadministratör för att flytta sidor.
Ta bort sida Borttagen Använd Webbplatsadministratör för att ta bort sidor.
Visa referenser Borttagen Använd Webbplatsadministratör för att se den detaljerade referenslistan.
Granskningslogg Borttagen Använd Webbplatsadministratör och öppna aktivitetsfält.
Skapa version Borttagen Använd Webbplatsadministratör för att skapa nya versioner.
Återställ version Borttagen Använd Webbplatsadministratör för att återställa versioner.
Växla startprogram Borttagen Använd Webbplatsadministratör för att växla mellan starter.
Översätt sida Borttagen Använd Webbplatsadministratör för att lägga till sida i översättningsprojekt.
Timewarp (välj datum/tid och bläddra på webbplatsen efter utseendet) Slutförd
Ange behörigheter Slutförd
Användargränssnitt för klientkontext Ersatt Använd gränssnittet ContextHub som fortsätter framåt.
Content Finder för de olika medietyperna Slutförd
Komponentlista Slutförd
Kopiera och klistra in komponenter Slutförd
Lista över komponenter i Urklipp Saknas
Ångra/Gör om Slutförd
Dra innehåll till komponentplatshållaren Slutförd
Dra innehåll direkt till en platshållare för parsys med automatisk komponentgenerering Slutförd

Funktionsstatus: Text-, tabell- och bildredigerare

Det här är en lista över funktioner som det klassiska användargränssnittet för text, tabell och bildredigering har och status i det beröringskänsliga användargränssnittet.

Funktion Status Kommentar
RTF-redigerare Slutförd Kan användas på plats, i dialogrutor och i helskärmsläge.
Aktivera/inaktivera RTE-plugin-program Slutförd Kan göras med mallredigeraren.
Använd RTE för oformaterad text Slutförd
RTE-plugin: Länkar och ankare Slutförd
RTE-plugin: Teckenuppsättning Slutförd
RTE-plugin: Kopiera/klistra in Slutförd
RTE-plugin: Klistra in från Microsoft Word Slutförd
RTE-plugin: Sök och ersätt Slutförd
RTE-plugin: Textformat (fet, …) Slutförd
RTE-plugin: Under- och upphöjd text Slutförd
RTE-plugin: Justera Slutförd
RTE-plugin: Listor (punkt / nummer) Slutförd
RTE-plugin: Styckeformat Slutförd
RTE-plugin: Textformat Slutförd
RTE-plugin: Källredigeraren (Redigera HTML) Slutförd Endast tillgängligt i dialogruta och i helskärmsläge.
RTE-plugin: Stavningskontroll Slutförd
RTE-plugin: Tabell (inbäddad tabellredigerare) Slutförd
RTE-plugin: Ångra/Gör om Slutförd
RTE-plugin: Tillåt textbundna bilder Slutförd
Tabellredigerare Slutförd Kan användas på plats, i dialogrutor och i helskärmsläge.
Dra bild till tabellcell Slutförd Användbart online
Bildredigeraren Slutförd Kan användas på plats, i dialogrutor och i helskärmsläge.
Aktivera/inaktivera IPE-plugin-program Slutförd AEM 6.3 introducerade ett användargränssnitt i mallredigeraren.
IPE-plugin: Beskär Slutförd
IPE-plugin: Vänd Slutförd
IPE-plugin: Ångra/Gör om Slutförd
IPE-plugin: Bildschema Slutförd
IPE-plugin: Rotera Slutförd
IPE-plugin: Zooma Slutförd

Funktionsstatus: Verktyg

Det här är en lista över olika verktyg som det klassiska användargränssnittet har och status i det beröringsaktiverade användargränssnittet.

Funktion Status Kommentar
Aktivitetshantering Ersatt 6.0 innehåller projekt och uppgifter.
Inkorgen för arbetsflöde Slutförd
Konfiguration av arbetsflöde till sidmall (/etc/workflow/wcm/templates.html) Saknas Använd klassiskt gränssnitt.
Taggning av administratörsgränssnitt Slutförd
MSM/Blueprint Control Center Slutförd
Gränssnitt för BluPrint Manager Slutförd
Gränssnitt för konfiguration av utrullning Saknas Använd klassiskt gränssnitt.
Användargränssnitt, grupper och behörigheter Mest komplett Använd Classic UI om du vill ha mer behörighet.
Rensa versioner (/etc/versioning/purge.html) Saknas Använd klassiskt gränssnitt.
Extern länkkontroll (/etc/linkchecker.html) Saknas Använd klassiskt gränssnitt.
Massredigerare (/etc/importers/bulkeditor.html) Saknas Använd klassiskt gränssnitt.
Överför miniatyrbilder för att lägga till eller skriva över dem Saknas Använd klassiskt gränssnitt.

På denna sida