Bästa praxis

Senaste uppdatering: 2023-12-07
  • Skapat för:
  • Developer

Best Practices for Developers - Getting Started

Adobe tekniker och konsultteam har utvecklat en omfattande uppsättning bästa metoder för AEM utvecklare. Utvecklaren av Adobe följer de bästa metoderna när de utvecklar AEM produktuppdateringar och kundkod för kundimplementeringar.

Innan du börjar AEM utvecklingsprojektet bör du först granska följande metodtips:

Ytterligare metodinformation

Följande områden har dokumentation som är specifik för att utveckla metodtips:

Specifika dokument beskrivs och länkas till i de tabeller som följer.

De bästa sätten att administrera, distribuera och underhålla, eller att skapa, finns i något av följande:

Sites

Hantering och redigering av webbplatsinnehåll har några beprövade metoder:

En del av teorin bakom standardgränssnittet med pekfunktioner.

Pekaktiverat användargränssnitt: Concepts

Pekaktiverat användargränssnitt: Struktur

Dessa dokument ger en översikt över begreppen, och strukturen, för det beröringskänsliga användargränssnittet.
Pekaktiverat användargränssnitt: Anpassa konsoler Anpassa användargränssnittskonsoler med pekskärm I det här dokumentet beskrivs det bästa sättet att utöka konsolerna för det beröringsaktiverade användargränssnittet.
Touchaktiverat användargränssnitt: anpassa sidredigering Anpassa redigering av pekaktiverade gränssnittssidor Beskriver hur du utökar sidredigering för det beröringsaktiverade användargränssnittet.
Arbetsflöden Utveckla och utöka arbetsflöden

Med arbetsflöden kan du automatisera Adobe Experience Manager (AEM)-aktiviteter och representera en stor del av den bearbetning som sker i en AEM miljö, så vi rekommenderar att du noggrant planerar implementeringarna av arbetsflöden.

Communities

AEM Communities förenklar framtagning och hantering av lokala communityn.

Här beskrivs några tips för Communities:

Bästa tillvägagångssätt för att arbeta med användargenererat innehåll (UGC) Riktlinjer för kodning Riktlinjer för utveckling av flexibel, portabel kod för ramverk för sociala komponenter (SCF).
Exempel på användning av webbgruppskomponenter Guide för communitykomponenter Ett interaktivt utvecklingsverktyg.

Verktyg/HTML

HTML Template Language (HTL) är ett nytt mallsystem för HTML, som introducerades med AEM 6.0. Den ersätter JSP och ESP som det förvalda mallsystemet för AEM.

HTML - översikt HTML-översikt och -syntax Det här dokumentet beskriver vad HTML är, hur du går till HTML, ett exempelprojekt, syntax, uttryck och programsatser
Använda API i java HTL Java Use-API Med HTL Java Use-API:t kan en HTML-fil få åtkomst till hjälpmetoder i en anpassad Java-klass.
OBSERVERA

Följande självstudiekurs i flera delar kan vara av intresse för den bästa metoden för att skapa ett nytt AEM, med information om kärnkomponenter, redigerbara mallar, klientbibliotek och komponentutveckling:
Komma igång med AEM Sites - WKND självstudiekurs

På denna sida