Kodfallare code-pitfalls

Undvik att skicka bindningar i Java-kod avoid-sling-bindings-in-java-code

Sling Bindings är ett olämpligt sätt att få tillgång till en tjänst i 90 % av fallen. I stället bör du använda @Referens eller @Input anteckningar.

Undvik tråd.avbrott i Java-kod avoid-thread-interrupt-in-java-code

Tråd.avbrott är farligt eftersom det kan stänga filer, inklusive Lucene-filer och beständiga cachefiler, när de anropas vid fel tidpunkt.

Undvik att blanda Java-synkronisering med ReadWriteLocks avoid-mixing-java-synchronization-with-readwritelocks

Detta kan leda till ett tävlingsvillkor där koden till slut kommer att låsas.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2