Riktlinjer för kodning coding-guidelines

Riktlinjer, tips och tricks guidelines-tips-and-tricks

Arbetet med AEM Communities har utvecklats från att vara starkt beroende av Java Server Pages till flexibilitet när det gäller valet av skriptspråk där affärslogik, format och sidinnehåll skiljer sig från varandra.

Ytterligare flexibilitet när det gäller att arbeta med användargenererat innehåll (UGC) är via SocialResourceProvider-API:t, vilket eliminerar behovet av att känna till vilket SRP-alternativ som valdes för distributionen.

Nedan följer olika riktlinjer för kodning och metodtips för AEM Communities-utvecklare:

Code code

Skript scripts

IDE ide

recommendation-more-help
81e2cd9d-0789-409d-b87c-2a8ce4f28791