Basisconfiguratieconcepten

Adobe Experience Manager (AEM) wordt geïnstalleerd met standaardinstellingen voor alle parameters die het mogelijk maken 'out-of-the-box' uit te voeren. Nochtans, kunt u AEM voor uw eigen specifieke vereisten vormen.

Er zijn vele aspecten van AEM die kunnen worden gevormd:

 • Sommige zijn algemeen gevormd voor elke projectinstallatie en moet worden herzien om te bevestigen of zij op uw project van toepassing zijn.
 • Andere configuraties kan vaak voorkomen, maar niet noodzakelijk; gerelateerd aan functies, of systeemprestaties en stabiliteit.
 • Andere functies zijn alleen vereist voor bepaalde optionele functies van AEM (deze worden samen met de desbetreffende functie beschreven).

Afhankelijk van de specifieke configuratie, kunnen deze veranderingen worden aangebracht door of te gebruiken:

 • Adobe CQ-webconsole

  Dit is een standaardplaats voor het vormen van bundels OSGi en de diensten.

  Zie OSGi configureren voor meer details en aanbevolen werkwijzen.

 • Bewaarplaats

  Een ondergroep van configuraties OSGi is beschikbaar in de bewaarplaats. Dit zorgt ervoor dat het kopiëren, of het repliceren, de inhoud van de bewaarplaats identieke configuraties ontspannen. U kunt ook uw eigen configuraties, afhankelijk van de uitvoeringsmodus, aan de opslagplaats toevoegen.

  Zie OSGi-configuratie in de opslagplaats en met name Een nieuwe configuratie toevoegen aan de opslagplaats voor nadere bijzonderheden.

 • Bestandssysteem

  Enkele configuratiebestanden bevinden zich in het bestandssysteem.

 • AEM WCM

  Diverse aspecten kunnen binnen AEM WCM zelf worden gevormd, velen die gebruiken Gereedschappen console; bijvoorbeeld, replicatieagenten.

OPMERKING

Wanneer het werken met Adobe Experience Manager, zijn er verscheidene methodes om de configuratiemontages voor de diensten OSGi (console of bewaargegevensknooppunten) te beheren.

Zie OSGi configureren voor volledige informatie.

OPMERKING

Het configureren van AEM is eenvoudig. Houd er echter rekening mee dat bepaalde wijzigingen grote gevolgen kunnen hebben voor de toepassingen. Om deze reden, verzeker u de noodzakelijke ervaring en de kennis alvorens u begint AEM te vormen, en slechts de veranderingen aan te brengen die u weet worden vereist. Alle wijzigingen die via de OSGi-console zijn aangebracht, zijn onmiddellijk toegepast op het actieve systeem (opnieuw opstarten is niet vereist).

Primaire overwegingen met betrekking tot configuratie

Deze lijst detailleert de primaire gebieden die algemeen voor elk nieuw project worden gevormd. Niet alles is nodig, maar de lijst moet gelezen en herzien worden om te zien wat op uw project van toepassing is.

De lijst geeft een kort overzicht van elk configuratieaspect, samen met verbindingen aan de pagina's die volledige details verstrekken.

Beveiligingscontrolelijst

Verschillende belangrijke configuratieproblemen worden vermeld in het dialoogvenster Beveiligingscontrolelijst. Zorg ervoor dat u dit leest en neem de benodigde actie voor de installatie.

De standaardinterface configureren - geoptimaliseerd voor aanraakgebruik of Klassiek

Er zijn twee UIs beschikbaar voor gebruik in AEM:

 • De interface met aanraakfuncties
 • De klassieke gebruikersinterface

U kunt UI vormen u het gebruiken vereist Hoofdtoewijzing.

OPMERKING

Meer informatie over de keuze van de interface is beschikbaar onder Gebruikersinterface selecteren.

IPv4 en IPv6

Alle elementen van AEM (bijvoorbeeld de opslagplaats en de Dispatcher) kunnen in zowel IPv4- als IPv6-netwerken worden geïnstalleerd.

De verrichting is naadloos aangezien geen speciale configuratie wordt vereist, wanneer nodig kunt u een IP adres eenvoudig specificeren gebruikend het formaat dat aan uw netwerktype aangewezen is.

Dit betekent dat wanneer een IP adres moet worden gespecificeerd u (zoals vereist) van kunt selecteren:

 • een IPv6-adres

  bijvoorbeeld https://[ab12::34c5:6d7:8e90:1234]:4502

 • een IPv4-adres

  bijvoorbeeld https://123.1.1.4:4502

 • een servernaam

  bijvoorbeeld: https://www.yourserver.com:4502

 • het standaardgeval van localhost zal voor zowel IPv4 als IPv6 netwerkinstallaties worden geïnterpreteerd

  bijvoorbeeld: http://localhost:4502

Versie leegmaken

AEM maakt in een standaardinstallatie een versie van een pagina of knooppunt wanneer u een pagina activeert (nadat u de inhoud hebt bijgewerkt). U kunt ook op verzoek extra versies maken met de opdracht Versioning tabblad van het hulpwerkje. Al deze versies worden opgeslagen in de opslagplaats en kunnen, indien nodig, worden hersteld.

Deze versies worden nooit gewist, zodat de grootte van de opslagplaats in tijd groeit en daarom moet worden beheerd.

Zie Versie leegmaken voor volledige informatie, met name Versiebeheer voor details van hoe te om AEM te vormen om oudere versies te zuiveren wanneer een nieuwe versie wordt gecreeerd.

Logboekregistratie

AEM biedt u de mogelijkheid om te vormen:

 • globale parameters voor de centrale houtkapdienst
 • verzoek gegevensregistreren; een gespecialiseerde registrerenconfiguratie voor verzoekinformatie
 • specifieke instellingen voor de afzonderlijke services, bijvoorbeeld een afzonderlijk logbestand en een indeling voor de logberichten

Zie Logboekregistratie voor volledige informatie.

Modi uitvoeren

Met uitvoeringsmodi kunt u de AEM voor een bepaald doel afstemmen. Bijvoorbeeld, auteur of publiceer, test, ontwikkeling, of Intranet, etc.

Dit wordt gedaan door inzamelingen van configuratieparameters voor elke looppaswijze te bepalen. Een basisreeks configuratieparameters wordt toegepast voor alle looppaswijzen, kunt u extra reeksen aan het doel van uw specifiek milieu dan stemmen. Deze worden vervolgens naar wens toegepast.

Alle configuratie-instellingen worden opgeslagen in de ene opslagplaats en geactiveerd door de instelling van de Run-modus.

Zie Modi uitvoeren voor volledige informatie.

Single Sign On

Met Single Sign On (SSO) heeft een gebruiker toegang tot meerdere systemen nadat hij de verificatiegegevens (zoals een gebruikersnaam en wachtwoord) eenmaal heeft opgegeven. Een afzonderlijk systeem (dat als vertrouwde op authentiek wordt bekend) voert de authentificatie uit en verstrekt Experience Manager de gebruikersgeloofsbrieven. De Experience Manager controleert en dwingt de toegangstoestemmingen voor de gebruiker (namelijk bepaalt welke middelen de gebruiker wordt toegestaan om toegang te hebben) af.

Zie Single Sign On voor nadere bijzonderheden.

Brontoewijzing

De afbeelding van het middel wordt gebruikt om omleidingen, ijdelheid URLs, en virtuele gastheren voor AEM te bepalen.

U kunt bijvoorbeeld de volgende toewijzingen gebruiken:

 • Alle aanvragen vooraf bevestigen met /content zodat de interne structuur verborgen is voor de bezoekers van uw website.
 • Definieer een omleiding, zodat alle verzoeken aan de /content/en/gateway pagina van uw website wordt omgeleid naar https://gbiv.com/.

Zie Brontoewijzing voor nadere bijzonderheden.

Replicatie-, reverse Replication- en Replication-agents

De agenten van de replicatie zijn centraal aan AEM als mechanisme dat wordt gebruikt om:

 • Publiceren (activeren) inhoud van een auteur naar een publicatieomgeving.
 • Inhoud expliciet uit de Dispatcher-cache verwijderen.
 • Hiermee wordt gebruikersinvoer (bijvoorbeeld formulierinvoer) vanuit de publicatieomgeving geretourneerd naar de auteursomgeving (onder controle van de auteursomgeving).

Zie voor meer informatie Replicatie.

OSGi-configuratie-instellingen

OSGi is een fundamenteel element in de technologiestapel van AEM. Het wordt gebruikt om de samengestelde bundels van AEM en hun configuratie te controleren.

Zie OSGi-configuratie-instellingen voor een lijst van de verschillende bundels die relevant zijn voor de projectuitvoering (vermeld volgens bundel). Niet alle instellingen in de lijst hoeven te worden aangepast. Sommige instellingen worden vermeld om u te helpen begrijpen hoe AEM werkt.

Wanneer het werken met AEM, zijn er verscheidene methodes om de configuratiemontages voor dergelijke diensten te beheren; zie OSGi configureren voor meer details en de aanbevolen werkwijzen.

LDAP configureren

LDAP-verificatie is vereist voor verificatie van gebruikers die zijn opgeslagen in een (centrale) LDAP-directory, zoals Active Directory. Dit helpt de inspanning te verminderen die wordt vereist om gebruikersrekeningen te beheren.

LDAP-verificatie vindt plaats op het niveau van de gegevensopslagruimte, zodat deze rechtstreeks door de gegevensopslagruimte wordt afgehandeld. Zie voor meer informatie LDAP configureren met AEM.

Voor gebruikersbeheer binnen AEM (inclusief toewijzing van toegangsrechten) raadpleegt u Gebruikersbeheer en beveiliging.

De Dispatcher configureren

Dispatcher is een Adobe Experience Manager-programma voor caching, taakverdeling of beide. Het kan met een onderneming-klasse Webserver worden gebruikt.

Zie Dispatcher voor volledige informatie, met name De Dispatcher configureren voor meer configuratiedetails.

Configuratie van AEM LiveCycle-connector

Met de versie van de AEM Doc Services en AEM Doc Security kan AEM nu de documentservices van het LiveCycle aanroepen om een XFA-formulier te genereren, een document om te zetten in PDF en een document te beschermen door beleid. Zie AEM LiveCycle-aansluiting voor meer informatie .

Het Verschuiven van de baan en het Beleid van de Topologie

Verschuiven distribueert verwerkingstaken onder de instanties van de Experience Manager in een topologie. Met offloading kunt u specifieke instanties van Experience Managers gebruiken voor het uitvoeren van specifieke typen verwerking. Met gespecialiseerde verwerking kunt u het gebruik van beschikbare serverbronnen maximaliseren.

De technologieën zijn losjes-verbonden clusters van de Experience Manager die aan het ontladen deelnemen. Een cluster bestaat uit een of meer serverinstanties van de Experience Manager (één instantie wordt beschouwd als een cluster).

Voor meer informatie over om topologielidmaatschap te bekijken of te wijzigen, raadpleeg Onderwerptechnologieën beheren sectie.

De welkomstconsole configureren

De welkomstconsole van de klassieke UI biedt een lijst met koppelingen naar de verschillende consoles en functionaliteit binnen AEM.

Het is mogelijk om de verbindingen te vormen die zichtbaar zijn, zie De welkomstconsole configureren voor nadere bijzonderheden.

Configureren voor prestaties

Prestaties is de sleutel tot uw project. Bepaalde aspecten van AEM (en/of de onderliggende opslagplaats) kunnen worden geconfigureerd om de prestaties te optimaliseren.

Zie Configureren voor prestaties voor nadere bijzonderheden.

Gedeelde gegevensopslag

De gegevensopslagplaats van de opslagplaats wordt gebruikt om de opslag van grote binaire bestanden van de opslagplaats zelf naar een afzonderlijk gebied te offloaden, zodat meerdere instanties van hetzelfde binaire (bijvoorbeeld een afbeelding) binnen de opslagplaats slechts eenmaal worden opgeslagen.

Deze "store-once, reference-many-times"eigenschap kan worden uitgebreid om niet alleen één enkele opslagplaats maar volledig afzonderlijke bewaarplaatsen te dienen, door de gegevensopslag van elk te vormen om naar de zelfde gedeelde plaats van het dossiersysteem te verwijzen.

Een dergelijke gegevensopslag kan worden gedeeld tussen verschillende knooppunten in dezelfde cluster, verschillende publicatie- en/of auteurinstanties in dezelfde installatie of zelfs geheel afzonderlijke instanties in verschillende installaties.

Zie voor meer informatie Gegevensopslag en knooppuntopslag configureren.

Meer configuratieoverwegingen

HTTP inschakelen via SSL

U kunt HTTP via SSL inschakelen om veiligere verbindingen met uw servers te gebruiken.

Zie HTTP inschakelen via SSL voor nadere bijzonderheden.

AEM en portlets

Een portal is een webtoepassing die verpersoonlijking, eenmalige aanmelding, integratie van inhoud uit verschillende bronnen biedt en de presentatielaag van informatiesystemen host. Met de portletcomponent kunt u ook een portlet op de pagina insluiten. Als u toegang wilt krijgen tot inhoud van de CQ5 WCM, kan de portalserver worden uitgerust met de CQ5 Portal Director Portlet. U kunt dit doen door portlet te installeren, te vormen en toe te voegen aan de portlet pagina.

Zie Portaal en portlets voor nadere bijzonderheden.

Verlopen van statische objecten

Statische objecten (bijvoorbeeld pictogrammen) veranderen niet. Daarom moet het systeem zo worden geconfigureerd dat zij niet verlopen (voor een redelijke periode) en zo onnodig verkeer verminderen.

Zie Verlopen van statische objecten voor nadere bijzonderheden.

FI's openen in het Java™-proces

Elk Java™-proces heeft mogelijk toegang tot bestanden - hiervoor zijn systeembronnen vereist. Daarom wordt een bovengrens gedefinieerd voor het aantal bestanden dat elk proces gelijktijdig mag openen. Als dit wordt overschreden, kan een uitzonderingsfout voorkomen.

Als het AEM dit maximum overschrijdt, verschijnt het bericht " too many open files" is zichtbaar in error.log.

Ga als volgt te werk om dergelijke uitzonderingen te voorkomen:

 1. Controleer hoeveel geopende bestanden uw AEM gebruikt.

  Deze controle is afhankelijk van het platform waarop de instantie wordt uitgevoerd. Hulpprogramma's zoals de Server (UNIX®) of de Verkenner van het Proces (Vensters) kunnen worden gebruikt.

  Deze waarde moet tijdens de ontwikkeling en het testen worden gecontroleerd op:

  • bevestigen dat bestanden naar wens worden gesloten
  • om de vereiste maximumwaarde te bepalen (onder verschillende omstandigheden)
 2. Stel het toegestane maximum in.

  De nieuwe waarde moet rekening houden met zowel de huidige als de toekomstige behoeften, zodat het raadzaam is de huidige behoeften te verdubbelen.

  Standaard, serverctl vormen CQ_MAX_OPEN_FILES tot 8192; dit moet voor de meeste scenario's voldoende zijn.

De Rich Text Editor configureren

De RTF-editor (RTE) biedt auteurs een groot aantal functionaliteit voor het bewerken van de tekstinhoud; het voorzien van pictogrammen, selectiekaders en menu's voor een WYSIWYG-ervaring.

Zie De Rich Text Editor configureren voor nadere bijzonderheden.

Ongedaan maken configureren voor paginabewerking

Er zijn diverse eigenschappen die het gedrag bepalen van de opdrachten Ongedaan maken en Opnieuw voor het bewerken van pagina's. Deze kunnen worden gevormd, zie Ongedaan maken configureren voor paginabewerking voor nadere bijzonderheden.

De videocomponent configureren

De Video-component Hiermee kunt u een vooraf gedefinieerd, out-of-the-box video-element op uw pagina plaatsen.

Voor juiste transcodering moet uw beheerder Mpeg installeren afzonderlijk. Zij kunnen ook Uw videoprofielen configureren voor gebruik met html5-elementen.

Rapporten configureren en aanpassen

Om u te helpen de staat van uw instantie controleren en analyseren, verstrekt CQ een selectie van standaardrapporten, die voor uw individuele vereisten kunnen worden gevormd:

Zie de Basisbeginselen van de aanpassing van rapporten voor nadere bijzonderheden.

E-mailmelding configureren

CQ stuurt e-mailmeldingen naar gebruikers die:

 • Hebt u zich op paginagebeurtenissen geabonneerd, bijvoorbeeld aanpassing of replicatie.
 • Hebt u zich geabonneerd op forumgebeurtenissen.
 • Een stap in een werkstroom uitvoeren.

Zie E-mailmelding configureren voor nadere bijzonderheden.

Paginaafdrukken inschakelen

Paginaafbeeldingen worden weergegeven in het dialoogvenster Impressies kolom van de klassieke interfacebeheerconsole. U kunt als volgt het vastleggen van pagina-afdrukken inschakelen:

LET OP

De configuratie van de Traceur van de Indruk van de Pagina van de Adobe op het auteursmilieu staat anonieme verzoeken aan de volgende dienst toe.

Op deze pagina