Mobil webb

Senaste uppdatering: 2023-12-07
OBSERVERA

Adobe rekommenderar att du använder SPA Editor för projekt som kräver ramverksbaserad klientåtergivning för en sida (till exempel React). Läs mer.

AEM innehåller flera verktyg som gör att du kan utveckla webbplatser för mobila enheter och integrera ditt innehåll i mobilprogram.

Den här sidan ska läsas tillsammans med Mobilsida för författare.

Utveckla webbplatser för mobiler

Utveckla sidmallar och komponenter som är optimerade för visning med mobila enheter. Utveckla sidor som använder en responsiv layout som anpassar sig till flera skärmstorlekar, eller utveckla sidor som är optimerade för en viss skärmstorlek. Använd de enhetsemulatorer som AEM tillhandahåller eller skapar egna emulatorer för WSYWIG-redigering och -förhandsgranskning:

Utveckla mobilappar

Utveckla mobilappar som använder AEM sidor som programgränssnitt. AEM integreras med PhoneGap så att du enkelt kan skapa appar med AEM sidor. Med Innehållssynkronisering kan du skapa versionshanterade arkiv med sidor som kan paketeras med appar. Om du vill veta mer om innehållssynkronisering klickar du på här.

På denna sida