Skapa en sida för mobila enheter authoring-a-page-for-mobile-devices

När du skapar en mobilsida visas sidan på ett sätt som emulerar den mobila enheten. När du redigerar sidan kan du växla mellan flera emulatorer för att se vad slutanvändaren ser när han/hon öppnar sidan.

Enheterna grupperas i kategorierna, funktion, smart och touchfunktion enligt enhetens funktioner för att återge en sida. När slutanvändaren öppnar en mobilsida upptäcker AEM enheten och skickar den representation som motsvarar enhetsgruppen.

NOTE
Om du vill skapa en mobilwebbplats baserad på en befintlig standardwebbplats skapar du en live-kopia av standardwebbplatsen. (Se Skapa en Live-kopia för olika kanaler.)
AEM kan skapa nya enhetsgrupper. (Se Skapa enhetsgruppsfilter.)

Använd följande procedur för att skapa en mobilsida:

  1. Öppna Webbplatser konsol.

  2. Öppna sidan Vi.butik > Amerikas förenta stater > Engelska.

  3. Växla till Förhandsgranska läge.

  4. Växla till önskad emulator genom att klicka på enhetsikonen högst upp på sidan.

  5. Dra och släpp komponenter från komponentwebbläsaren till sidan.

Sidan ser ut ungefär så här:

mobileipademu

NOTE
Emulatorerna inaktiveras när en sida på författarinstansen begärs från en mobilenhet.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2