Emulatorer emulators

NOTE
Adobe rekommenderar att du använder SPA Editor för projekt som kräver ramverksbaserad klientåtergivning för en sida (till exempel React). Läs mer.

Med Adobe Experience Manager (AEM) kan författare visa en sida i en emulator som simulerar den miljö i vilken slutanvändaren ska visa sidan, till exempel på en mobilenhet eller i en e-postklient.

AEM emulatorramverk:

 • Innehållsutveckling i ett simulerat användargränssnitt, t.ex. en mobilenhet eller en e-postklient (används för att skapa nyhetsbrev).
 • Anpassar sidinnehållet enligt det simulerade användargränssnittet.
 • Gör att du kan skapa egna emulatorer.
CAUTION
Den här funktionen stöds bara i Classic UI.

Emulatoregenskaper emulators-characteristics

En emulator:

 • Baseras på ExtJS.
 • Fungerar på sidan DOM.
 • Dess utseende regleras via CSS.
 • Stöder plugin-program (till exempel plugin-programmet för mobilenhetsrotation).
 • Är bara aktivt på författare.
 • Dess baskomponent är vid /libs/wcm/emulator/components/base.

Hur emulatorn omformar innehållet how-the-emulator-transforms-the-content

Emulatorn fungerar genom att kapsla in HTML innehåll i emulatorns DIV:er. Följande html-kod:

<body>
<div id="wrapper" class="page mobilecontentpage ">
  <div class="topnav mobiletopnav">
  ...
  </div>
  ...
</div>
</body>

omvandlas till följande html-kod efter emulatorns start:

<body>
 <div id="cq-emulator-toolbar">
 ...
 </div>
 <div id="cq-emulator-wrapper">
 <div id="cq-emulator-device">
  <div class=" android vertical" id="cq-emulator">
  ...
  <div class=" android vertical" id="cq-emulator-content">
   ...
   <div id="wrapper" class="page mobilecontentpage">
   ...
   </div>
   ...
  </div>
  </div>
 </div>
 </div>
 ...
</body>

Två div-taggar har lagts till:

 • div med id cq-emulator som innehåller emulatorn som helhet och

 • div med id cq-emulator-content som representerar enhetens visningsruta/skärm/innehållsområde där sidinnehållet finns.

Nya CSS-klasser tilldelas också till den nya emulatorns divar: de representerar namnet på den aktuella emulatorn.

Plugin-program för en emulator kan utöka listan med tilldelade CSS-klasser ytterligare, som i exemplet med plugin-programmet för rotation, genom att infoga en"vertikal" eller"horisontell" klass beroende på den aktuella enhetsrotationen.

På så sätt kan emulatorns fullständiga utseende styras genom att CSS-klasserna motsvarar emulatorns ID:n och CSS-klasser.

NOTE
Vi rekommenderar att projektet HTML kapslar in brödtextinnehållet i en enda div, precis som i exemplet ovan. Om brödtextinnehållet innehåller flera taggar kan det ge oförutsägbara resultat.

Mobila emulatorer mobile-emulators

Befintliga mobilemulatorer:

 • Finns under /libs/wcm/mobile/components/emulators.

 • Finns via JSON-servleten på:

  http://localhost:4502/bin/wcm/mobile/emulators.json

När sidkomponenten är beroende av den mobila sidkomponenten ( /libs/wcm/mobile/components/page) integreras emulatorfunktionen automatiskt på sidan med följande mekanism:

 • Komponenten för mobilsidan head.jsp innehåller enhetsgruppens associerade init-komponent för emulering (endast i författarläge) och enhetsgruppens återgivnings-CSS via:

  deviceGroup.drawHead(pageContext);

 • Metoden DeviceGroup.drawHead(pageContext) innehåller emulatorns init-komponent, d.v.s. anropar init.html.jsp för emulatorkomponenten. Om emulatorkomponenten inte har en egen init.html.jsp och förlitar sig på emulatorn för mobilbasen ( wcm/mobile/components/emulators/base)anropas initieringsskriptet för mobilbasemulatorn ( /libs/wcm/mobile/components/emulators/base/init.html.jsp).

 • Initieringsskriptet för mobilbasemulatorn definierar via JavaScript:

  • Konfigurationen för alla emulatorer som är definierade för sidan (emulatorConfigs)

  • Emulatorhanteraren som integrerar emulatorns funktioner på sidan genom:

   emulatorMgr.launch(config);

   Emulatorhanteraren definieras av:

   /libs/wcm/emulator/widgets/source/EmulatorManager.js

Skapa en anpassad emulator för mobiler creating-a-custom-mobile-emulator

Så här skapar du en anpassad mobilemulator:

 1. Nedanför /apps/myapp/components/emulators skapa komponenten myemulator (nodtyp: cq:Component).

 2. Ange sling:resourceSuperType egenskap till /libs/wcm/mobile/components/emulators/base

 3. Definiera ett CSS-klientbibliotek med kategori cq.wcm.mobile.emulator för emulatorns utseende: name = css, nodtyp = cq:ClientLibrary

  Du kan till exempel referera till noden /libs/wcm/mobile/components/emulators/iPhone/css

 4. Om det behövs definierar du till exempel ett JS-klientbibliotek för att definiera ett specifikt plugin-program: name = js, nodtyp = cq:ClientLibrary

  Du kan till exempel referera till noden /libs/wcm/mobile/components/emulators/base/js

 5. Om emulatorn har stöd för vissa funktioner som definieras av plugin-program (som pekbläddring) skapar du en konfigurationsnod under emulatorn: name = cq:emulatorConfig, nodtyp = nt:unstructured och lägg till egenskapen som definierar plugin-programmet:

  • Namn = canRotate, typ = Boolean, värde = true: om du vill ta med rotationsfunktionen.

  • Namn = touchScrolling, typ = Boolean, värde = true: om du vill ta med touchbläddringsfunktionen.

  Du kan lägga till fler funktioner genom att definiera egna plugin-program.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2