Förhandsgranska 3D-resurser i Adobe Experience Manager

Senaste uppdatering: 2023-12-04
 • Skapat för:
 • User
Version Artikellänk
AEM as a Cloud Service Klicka här
AEM 6.5 Den här artikeln

Experience Manager stöder överföring, leverans och interaktiv förhandsgranskning av 3D-resurser som en del av utvecklingsprocessen.

Det interaktiva 3D-visningsprogrammet finns på sidan med resursinformation i Experience Manager. Visningsprogrammet innehåller bland annat en samling interaktiva kamerakontroller som du kan använda för att rotera, zooma och panorera 3D-resursen.

Format som stöds för 3D-förhandsgranskning i Experience Manager

Interaktiv 3D-förhandsgranskning stöder följande filformat:

3D-filtillägg Filformat MIME-typ Anteckningar
GLB Binär GL-överföring model/gltf-binary
GLTF GL-överföringsformat model/gltf+json Se Anteckning nedan.
OBJ WaveFront 3D-objektfil application/x-tgif
STL Stereolithografi application/vnd.ms-pki.stl
DN Adobe Dimension model/x-adobe-dn Stöd endast för förtäring. Förhandsgranskning är inte tillgängligt.
USDZ Zip-arkiv för universell scenbeskrivning model/vnd.usdz+zip Stöd endast för förtäring. Förhandsgranskning är inte tillgängligt.
OBSERVERA

Om materialet inte återges i förhandsgranskning av en gLTF-modell måste du se till att de namnges korrekt och i en textures i samma rotmapp som modellen, som följande:

Resurs (mapp)
model.gltf
model.bin
texturer (mapp)
material_0_baseColor.jpeg
material_0_normal.jpeg

Prestandaöverväganden när du förhandsgranskar 3D-resurser i Experience Manager

Hur lång tid det tar att öppna en 3D-resurs på visningssidan för resursinformation beror på flera faktorer, till exempel bandbredd, bildkomplexitet och fördröjningar för servern.

Dessutom är funktioner i klientdatorn - som en arbetsstation, bärbar dator eller mobil touchenhet - också viktiga att tänka på när du manipulerar kameran interaktivt. Ett relativt kraftfullt system med bra grafikfunktioner kan göra den interaktiva 3D-visningen smidigare och mer gynnsam.

Så här förhandsgranskar du 3D-resurser i Experience Manager:

 1. Se till att du har överfört 3D-resurser till Experience Manager.
  Se Format som stöds för 3D-förhandsgranskning och Överför resurser.

 2. Från Experience Manager, på Navigation sida, markera Assets > Files.

  Navigeringssida

 3. I den nedrullningsbara listan Visa i det övre högra hörnet på sidan väljer du Card View navigera sedan till en 3D-resurs som du vill förhandsgranska.

  Välj 3D-kort
  I kortvyn väljer du kortet för den 3D-resurs som du vill förhandsgranska.

 4. Välj kortet för 3D-resursen.

  Interaktiv förhandsvisning av 3D
  Interaktiv förhandsgranskning av en 3D-resurs på sidan med resursinformationsvyn.

 5. Gör något av följande på sidan med resursinformationsvyn för 3D-resursen:

  Visa Beskrivning Musåtgärd Åtgärd på pekskärmen
  Vrid kameran Ordna vyn runt 3D-scenen och objekt. Vänsterklicka och dra. Tryck med ett finger och dra.
  Panorera kameran Panorera vyn åt vänster, åt höger, uppåt eller nedåt. Högerklicka och dra. Tryck med två fingrar och dra.
  Zooma kameran Flytta in och ut från områden i 3D-scenen. Rullningshjul. Nyp med två fingrar.
  Ange kameran igen Centrera kameran igen till en punkt på ett objekt i 3D-scenen. Dubbelklicka. Dubbelmarkera.
  Återställ I närheten av det nedre högra hörnet av sidan väljer du ikonen Återställ om du vill återställa målpunkten till mitten av 3D-resursen. Återställ flyttar också kameran närmare eller längre bort för att visa resursen i dess helhet och med en rimlig visningsstorlek.
  Helskärmsläge Om du vill aktivera helskärmsläget väljer du Helskärmsikonen längst ned till höger på sidan.
 6. När du är klar väljer du Close.

På denna sida