Förhandsgranska 3D-resurser i Adobe Experience Manager previewing-3d-assets

Version
Artikellänk
AEM 6.5
Klicka här
AEM as a Cloud Service
Den här artikeln

Experience Manager Assets hanterar, förhandsvisar och levererar 3D-resurser.

Du kan förhandsgranska 3D-resurser med de automatiskt genererade miniatyrbildsrenderingarna eller det interaktiva 3D-visningsprogrammet. Det interaktiva 3D-visningsprogrammet finns på sidan med resursinformation i Experience Manager. Visningsprogrammet innehåller bland annat en samling interaktiva kamerakontroller som gör att du kan rotera, zooma och panorera runt 3D-scenen.

Format som stöds för miniatyrförhandsvisning i Experience Manager supported-thumbnail-previewing-assets

Experience Manager genererar miniatyrbilder för följande filformat som standard:

3D-filtillägg
Filformat
MIME-typ
Anteckningar
GLB
Binär GL-överföring
model/gltf-binary
FBX
Autodesk FBX
application/octet-stream
OBJ
WaveFront 3D-objektfil
application/x-tgif
3DS
3D Studio Model
application/x-3ds
USDz
Universal Scene Description
model/vnd.usdz+zip

Format som stöds för interaktiv 3D-förhandsgranskning i Experience Manager supported-3d-previewing-assets

Experience Manager har stöd för interaktiv 3D-förhandsgranskning i följande filformat:

3D-filtillägg
Filformat
MIME-typ
Anteckningar
GLB
Binär GL-överföring
model/gltf-binary
GLTF
GL-överföringsformat
model/gltf+json
Se Anteckning nedan.
OBJ
WaveFront 3D-objektfil
application/x-tgif
STL
Stereolithografi
application/vnd.ms-pki.stl
NOTE
Om materialet inte återges i förhandsgranskning av en gLTF-modell måste du se till att de namnges korrekt och i en textures i samma rotmapp som modellen, som följande:
Resurs (mapp)
model.gltf
model.bin
texturer (mapp)
material_0_baseColor.jpeg
material_0_normal.jpeg

Prestandaöverväganden när du förhandsgranskar 3D-resurser i Experience Manager performance-3d-previewing-assets

Hur lång tid det tar att öppna en 3D-resurs på visningssidan för resursinformation beror på flera faktorer, till exempel bandbredd, bildkomplexitet och fördröjningar för servern.

Dessutom är funktioner i klientdatorn - som en arbetsstation, bärbar dator eller mobil touchenhet - också viktiga att tänka på när du manipulerar kameran interaktivt. Ett relativt kraftfullt system med bra grafikfunktioner kan göra den interaktiva 3D-visningen smidigare och mer gynnsam.

Så här förhandsgranskar du 3D-resurser i Experience Manager:

 1. Se till att du har överfört 3D-resurser till Experience Manager.
  Se Format som stöds för 3D-förhandsgranskning och Överför resurser.

 2. Från Experience Manager, på Navigation sida, gå till Assets > Files.

  Navigeringssida

 3. I den nedrullningsbara listan Visa i det övre högra hörnet på sidan väljer du Card View navigera sedan till en 3D-resurs som du vill förhandsgranska.

  Val av 3D-kort
  I kortvyn väljer du kortet för den 3D-resurs som du vill förhandsgranska.

 4. Välj kortet för 3D-resursen.

  Interaktiv förhandsvisning av 3D
  Interaktiv förhandsgranskning av en 3D-resurs på sidan med resursinformationsvyn.

 5. Gör något av följande på sidan med resursinformationsvyn för 3D-resursen:

  table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4
  Visa Beskrivning Musåtgärd Åtgärd på pekskärmen
  Vrid kameran Ordna vyn runt 3D-scenen och objekt. Vänsterklicka och dra. Tryck med ett finger och dra.
  Panorera kameran Panorera vyn åt vänster, åt höger, uppåt eller nedåt. Högerklicka och dra. Tryck med två fingrar och dra.
  Zooma kameran Flytta in och ut från områden i 3D-scenen. Rullningshjul. Nyp med två fingrar.
  Ange kameran igen Centrera kameran igen till en punkt på ett objekt i 3D-scenen. Dubbelklicka. Dubbelmarkera.
  Återställ I närheten av det nedre högra hörnet av sidan väljer du ikonen Återställ om du vill återställa målpunkten till mitten av 3D-resursen. Återställ flyttar också kameran närmare eller längre bort för att visa resursen i dess helhet och med en rimlig visningsstorlek.
  Helskärmsläge Om du vill aktivera helskärmsläget väljer du Helskärmsikonen längst ned till höger på sidan.
 6. När du är klar väljer du Close.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab