Associerat innehåll

Senaste uppdatering: 2023-11-08
 • Skapat för:
 • User

Funktionen AEM associerat innehåll tillhandahåller anslutningen så att resurser kan användas tillsammans med fragmentet när det läggs till på en innehållssida. Detta ger flexibilitet vid leverans av headless-innehåll genom att tillhandahålla en mängd resurser som du kan komma åt när du använder innehållsfragmentet på en sida, samtidigt som det går snabbare att söka efter rätt resurs.

Lägga till associerat innehåll

OBSERVERA

Det finns olika metoder att lägga till visuella resurser (till exempel bilder) till fragmentet och/eller sidan.

För att kunna skapa associationen måste du först lägga till medieresurser i en samling. När det är klart kan du:

 1. Öppna fragmentet och välj Associerat innehåll på sidopanelen.

  Associerat innehåll

 2. Beroende på om några samlingar redan har associerats eller inte väljer du antingen:

  • Associera innehåll - det här blir den första associerade samlingen
  • Associera samling - associerade samlingar som redan har konfigurerats
 3. Välj önskad samling.

  Du kan också lägga till själva fragmentet i den valda samlingen. Detta hjälper till att spåra.

  Välj samling

 4. Bekräfta (med Välj). Samlingen listas som associerad.

  cfm-6420-05

Redigera associerat innehåll

När du har kopplat en samling kan du:

 • Ta bort associationen.
 • Lägg till resurser till samlingen.
 • Välj en resurs för ytterligare åtgärder.
 • Redigera resursen.

På denna sida