Förhandsgranska resurser med hjälp av programgränssnittet

Du kan använda Förhandsgranska för att se hur en digital resurs som du har överfört ser ut när den visas av en kund i deras egen webbläsare. Standardvisningsprogrammet för inbäddade enheter som är tilldelade resursen används för förhandsvisningen.

Ett visningsprogram är en samling med olika inställningar eller förinställningar, t.ex. visningsprogrammets visningsstorlek, zoombeteende, färgscheman, kanter och teckensnitt. Dessa förinställningar avgör hur användare visar mediefiler på sina datorskärmar och mobila enheter.

Förutom att använda den dedikerade förhandsvisningsfunktionen för video, snurra och bilduppsättningar kan du även förhandsgranska en resurs med de förinställningar för visningsprogram som du har skapat. Du kan också använda bildförinställningar för att förhandsgranska återgivningar av bilder.

OBSERVERA

När du är på en webbsida (Sites) i Adobe Experience Manager kan du inte förhandsgranska resurser i Redigera läge. Gå till förhandsgranskningsläget genom att klicka på Preview i det övre högra hörnet på sidan.

Information om hur du aktiverar eller inaktiverar visningsförinställningar i användargränssnittet finns i Hantera visningsförinställningar.

Så här förhandsgranskar du resurser med hjälp av programgränssnittet:

 1. Från Adobe Experience Manager, på Navigation sida, markera Assets sedan Files för att få tillgång till resurser.

 2. Nära sidans övre högra hörn, från sidans övre högra hörn View nedrullningsbar lista, välja List View.

 3. (Valfritt) Använd Type för att sortera resurserna efter den typ som du vill förhandsgranska.

 4. Under Title klickar du på titelnamnet (inte miniatyrbilden) för resursen som du vill förhandsvisa.

 5. Beroende på vilken resurstyp du klickade på gör du något av följande:

  Resurstyp som du klickade på
  Kan du förhandsgranska mediefilen i en viss återgivning? Kan du förhandsgranska resurser i ett visningsprogram?

  3D

  Nej Ja

  Förhandsgranska en 3D-resurs i Dimensional Viewer

  • Klicka på ikonen i det övre vänstra hörnet av sidan så att listrutan visas. Välj Tittare i listan och välj sedan Dimensional Viewer.
  • Välj Återställ om du vill återställa bilden till den ursprungliga zoomningen.
  • Välj Helskärm för att maximera visningsprogrammet på visningsenheten.

  Navigera i 3D-scenen

  • Vrid din 3D-kamera - Rotera vyn runt 3D-motivet och objekten.

   Mus: Vänsterklicka + dra

   Pekskärm: Tryck + dra

  • Panorera kameran - Panorera vyn åt vänster, åt höger, uppåt och nedåt.

   Mus: Högerklicka + dra

   Pekskärm: Tryck med två fingrar och dra

  • Zooma kameran - Zooma kameran så att du kan flytta in och ut från områden i 3D-scenen.

   Mus: Rullhjul

   Pekskärm: Fingernypa

  • Ange kameran igen - Rotera vyn runt 3D-motivet och objekten.

   Mus: Dubbelklicka

   Pekskärm: Dubbelknacka

  Bild

  Ja Ja

  Så här förhandsgranskar du en resurs i en viss återgivning

  • Klicka på ikonen i det övre vänstra hörnet av sidan så att listrutan visas. Välj Återgivningar i listan väljer du en viss återgivning som du vill förhandsgranska.

  Förhandsgranska resurs i ett visst visningsprogram

  • Klicka på ikonen i det övre vänstra hörnet av sidan så att listrutan visas. Välj Tittare i listan väljer du sedan ett visningsprogram som du vill använda för resursen.

  Använd + och - ikoner för att öka respektive minska zoomningen i den markerade bilden. Välj Återställ om du vill återställa bilden till den ursprungliga zoomningen.
  Om du använder en pekskärm kan du zooma in steg för att dubbeltrycka på bilden. När du har uppnått maximal zoom dubbeltrycker du på bilden igen för att återställa zoomläget. Dra över bilden för att panorera.

  Multimedia Ja Ja

  Så här förhandsgranskar du en resurs i en viss återgivning

  • Klicka på ikonen i det övre vänstra hörnet av sidan så att listrutan visas. Välj Återgivningar i listan väljer du en viss återgivning som du vill förhandsgranska.

  Om du väljer en videoåtergivning med högre upplösning för förhandsgranskning kan videon bli trunkerad. Problemet beror på att återgivningsförhandsvisningen visar exakt den upplösning som dina kunder kommer att se alla i kontexten för det inbäddade visningsprogrammet som används för förhandsgranskningen.

  När du förhandsgranskar en adaptiv videouppsättning på resursnivå grupperas återgivningarna i en uppspelningsupplevelse. Det innebär att den anpassningsbara videon storleksanpassas för visning och uppspelning med den bästa upplösningen för visningsenheten och anslutningshastigheten.

  Förhandsgranska en resurs i ett visst visningsprogram

  • Klicka på ikonen i det övre vänstra hörnet av sidan så att listrutan visas. Välj Tittare i listan väljer du sedan ett visningsprogram som du vill använda för resursen.
  Bilduppsättning Nej Ja

  Förhandsgranska en resurs i ett visst visningsprogram

  • Klicka på ikonen i det övre vänstra hörnet av sidan så att listrutan visas. Välj Tittare i listan väljer du sedan ett visningsprogram som du vill använda för resursen.

  Använd + och - ikoner så att du kan öka eller minska zoomningen för den markerade bilden. Välj Återställ om du vill återställa bilden till den ursprungliga zoomningen.
  Om du använder en pekskärm kan du zooma in steg för att dubbeltrycka på bilden. När du har uppnått maximal zoom dubbeltrycker du på bilden igen för att återställa zoomläget. Dra över bilden för att panorera.

  Rotation Nej Ja

  Förhandsgranska en resurs i ett visst visningsprogram

  • Klicka på ikonen i det övre vänstra hörnet av sidan så att listrutan visas. Välj Tittare i listan väljer du sedan ett visningsprogram som du vill använda för resursen.

  Använd + och - ikoner för att öka respektive minska zoomningen i den markerade bilden. Välj Återställ om du vill återställa bilden till den ursprungliga zoomningen.
  Om du använder en pekskärm kan du zooma in steg för att dubbeltrycka på bilden. När du har uppnått maximal zoom dubbeltrycker du på bilden igen för att återställa zoomläget. Dra över bilden för att panorera.

  Blandad medieuppsättning Nej Ja

  Förhandsgranska en resurs i ett visst visningsprogram

  • Klicka på ikonen i det övre vänstra hörnet av sidan så att listrutan visas. Välj Tittare i listan väljer du sedan ett visningsprogram som du vill använda för resursen.

  Använd + och - ikoner för att öka respektive minska zoomningen i den markerade bilden. Välj Återställ om du vill återställa bilden till den ursprungliga zoomningen.
  Om du använder en pekskärm kan du zooma in steg för att dubbeltrycka på bilden. När du har uppnått maximal zoom dubbeltrycker du på bilden igen för att återställa zoomläget. Dra över bilden för att panorera.

  Carousel set Nej Ja Förhandsgranska en resurs i ett visst visningsprogram
  • Klicka på ikonen i det övre vänstra hörnet av sidan så att listrutan visas. Välj ett visningsprogram som du vill använda för resursen.
  360-video
  Ja Ja

  Så här förhandsgranskar du en resurs i en viss återgivning

  • I närheten av sidans övre vänstra hörn markerar du ikonen så att listrutan visas. Välj Återgivningarväljer du sedan den återgivning som du vill förhandsgranska.

  Förhandsgranska resurs i ett visst visningsprogram

  • I närheten av sidans övre vänstra hörn markerar du ikonen så att listrutan visas. Välj Tittareväljer du sedan ett visningsprogram som du vill använda på resursen.

  Använd + och - ikoner för att öka respektive minska zoomningen i den markerade bilden. Välj Återställ om du vill återställa bilden till den ursprungliga zoomningen.
  Om du använder en pekskärm kan du zooma in steg för att dubbeltrycka på bilden. När du har uppnått maximal zoom dubbeltrycker du på bilden igen för att återställa zoomläget. Dra över bilden för att panorera.

Förhandsgranska resurser med ett tangentbord

 1. Navigera från användargränssnittet Resurser till en mapp som innehåller en resurs som du vill förhandsgranska.

 2. I mappen trycker du på <Tab> på tangentbordet för att välja resursen.

 3. Tryck <Enter> så att du kan öppna den markerade resursen i förhandsgranskningsläge.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill zooma in trycker du på <Tab> om du vill flytta fokus till ikonen för inzoomning (+) trycker du på <Enter> en eller flera gånger för att zooma in stegvis.
  • Om du vill zooma ut trycker du på <Tab> för att flytta fokus till ikonen för att zooma ut (-) och sedan trycka på <Enter> en eller flera gånger för att zooma ut stegvis.
  • Flytta vyn för en zoomad resurs vågrätt eller lodrätt, tryck på respektive piltangent.
  • Tryck <Shift> + <Tab> så att du kan återställa vyn och placera fokus tillbaka på resursen.

På denna sida