Använda förinställningar för Dynamic Media-visningsprogram applying-viewer-presets

En visningsförinställning är en samling inställningar som bestämmer hur användare visar mediefiler på datorskärmar och mobila enheter. Du kan använda alla förinställningar för visningsprogram som du har skapat av administratören på en resurs.

Om du är administratör och måste hantera, skapa, sortera och ta bort visningsförinställningar finns mer information i Hantera visningsförinställningar.

Se även Publicera förinställningar för visningsprogram.

Du behöver inte publicera förinställningar för visningsprogrammet beroende på vilket publiceringsläge du använder.
Eventuella problem med visningsförinställningarna finns i Felsöka Dynamic Media - Scene7.

Använda en förinställning för Dynamic Media-visningsprogram på en mediefil applying-a-viewer-preset-to-an-asset

  1. Öppna resursen och i den vänstra listen och välj Viewers.

    chlimage_1-104

    • Knapparna URL och Embed visas när du har valt en visningsförinställning.
    • Systemet visar flera visningsförinställningar när du väljer visningsprogram för en resurs Detail View. Du kan öka antalet förinställningar som visas. Se Öka antalet visningsförinställningar som visas.
  2. Välj ett visningsprogram i den vänstra rutan så att du kan använda det på resursen så som den visas i den högra rutan. Du kan också kopiera URL:en som ska delas med andra användare.

Hämta förinställda URL:er för visningsprogram obtaining-viewer-preset-urls

Information om hur du hämtar URL:er för visningsförinställningar finns i Länka URL:er till ditt webbprogram.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2