Panoramabilder

I det här avsnittet beskrivs hur du arbetar med visningsprogrammet för panoramabilder för att återge sfäriska panoramabilder så att du får en totalupplevelse på 360° i ett rum, en egenskap, en plats eller ett landskap.

Se även Hantera visningsförinställningar.

panoramabild2

Överför resurser som ska användas med panoramabildsvisningsprogrammet

För att en överförd resurs ska kvalificeras som en sfärisk panoramabild som du tänker använda med panoramabildsvisningsprogrammet måste resursen ha antingen ett eller båda av följande:

 • Proportionerna 2.
  Du kan åsidosätta standardinställningen för proportioner på 2 i CRXDE Lite enligt följande:
  /conf/global/settings/cloudconfigs/dmscene7/jcr:content

 • Taggad med nyckelorden equirectangular, sphericaloch panorama, eller spherical och panoramic. Se Använda taggar.

Kriterierna för proportioner och nyckelord gäller även för panoramaresurser på sidan med resursinformation och för komponenten Panoramic Media i innehållshanteringssystemet.

Information om hur du överför resurser som ska användas med visningsprogrammet för panoramabilder finns i Överför resurser.

Konfigurera Dynamic Media Classic

För att visningsprogrammet för panoramabilder ska fungera på rätt sätt i Adobe Experience Manager synkroniserar du förinställningarna för visningsprogrammet för panoramabilder med Dynamic Media Classic och Dynamic Media Classic-specifika metadata så att visningsförinställningarna uppdateras i JCR-filen. Konfigurera Dynamic Media Classic enligt följande:

 1. Öppna Dynamic Media Classic-datorprogrammet och logga sedan in på ditt konto.

 2. I det övre högra hörnet av sidan väljer du Setup > Application Setup > Publish Setup > Image Server.

 3. Välj Image Serving i listrutan Publish Context på sidan Image Server Publish.

 4. Gå till rubriken Request Attributes på samma Image Server Publish-sida.

 5. Gå till Reply Image Size Limit under rubriken Begärandeattribut. I de associerade fälten Bredd och Höjd ökar du den största tillåtna bildstorleken för panoramabilder.

  Dynamic Media Classic har en begränsning på 25 000 000 pixlar. Den största tillåtna storleken för bilder med 2:1-proportioner är 7 000 x 3 500. För vanliga skärmar räcker det dock med 4 096 x 2 048 pixlar.

  OBSERVERA

  Endast bilder som ligger inom den största tillåtna bildstorleken stöds. Begäran om bilder som är större än storleksgränsen resulterar i ett 403-svar.

 6. Gör följande under rubriken Begärandeattribut:

  • Ställ in begäranobfuktningsläget på Disabled.
  • Ange läget för låsning av begäran till Disabled.

  Dessa inställningar är nödvändiga för att du ska kunna använda WCM-komponenten Panoramic Media i Experience Manager.

 7. Längst ned på sidan Image Server Publish väljer du Save till vänster.

 8. Välj Close i det nedre högra hörnet.

Felsöka komponenten Panoramic Media WCM

Om du har släppt en bild i panoramamediakomponenten i WCM-filen och platshållaren för komponenten är komprimerad felsöker du följande:

 • Om du får ett otillåtet 403-fel kan det bero på att den begärda bildstorleken är för stor. Granska Reply Image Size Limit-inställningarna i Konfigurera Dynamic Media Classic.

 • Om objektet har ett ogiltigt lås eller om ett parsningsfel visas på sidan, kontrollerar du Begär felsökningsläge och Begär låsläge för att se om de är inaktiverade.

 • Om det är ett fel på arbetsytan för målning anger du en sökväg till definitionsfilen för regeluppsättningen och en ogiltig CTN för de tidigare förfrågningarna om bildresursen.

 • Om bildkvaliteten blir låg efter en bildbegäran med en storlek över den gräns som stöds, kontrollerar du att inställningen JPEG Encoding Attributes > Quality inte är tom. En typisk inställning för fältet Quality är 95. Inställningen finns på sidan Image Server Publish (Bildserverpublicering). Mer information finns i Konfigurera Dynamic Media Classic.

Förhandsgranska panoramabilder

Se Förhandsgranska resurser.

Publicera panoramabilder

Se Publicera resurser.

På denna sida