Hantera Dynamic Media-resurser

Hantera Dynamic Media-resurser - bilder, video och interaktiva resurser - efter att de har överförts innebär många uppgifter som att förhandsgranska, hämta eller publicera dem.

När du förhandsgranskar kan du även använda bildförinställningar (endast för bilder) eller visningsförinställningar (för video och bilder). Du kan inte använda båda för en resurs. Se Använda visningsförinställningar och Använda bildförinställningar.

Allmän information om hur du hanterar resurser finns i Hantera resurser.

I följande avsnitt beskrivs hur du hanterar Dynamic Media-resurser:

På denna sida