Associerat innehåll

Funktionen AEM associerat innehåll tillhandahåller anslutningen så att resurser kan användas tillsammans med fragmentet när det läggs till på en innehållssida. Detta ger flexibilitet för leverans av headless-innehåll genom att tillhandahålla en mängd resurser att komma åt när du använder innehållsfragmentet på en sida,, samtidigt som det minskar tiden som krävs för att söka efter rätt resurs.

Lägga till associerat innehåll

OBSERVERA

Det finns olika metoder för att lägga till visuella resurser (t.ex. bilder) till avsnittet och/eller sidan.

Om du vill skapa en association måste du först lägga till dina mediefiler i en samling. När det är klart kan du:

 1. Öppna fragmentet och välj Associerat innehåll på sidopanelen.

  Associerat innehåll

 2. Beroende på om några samlingar redan har associerats eller inte väljer du antingen:

  • Associera innehåll - detta blir den första associerade samlingen
  • Associera samling - associerade samlingar har redan konfigurerats
 3. Välj önskad samling.

  Du kan också lägga till själva fragmentet i den valda samlingen; detta hjälper till att spåra.

  Välj samling

 4. Bekräfta (med Välj). Samlingen listas som associerad.

  cfm-6420-05

Redigera associerat innehåll

När du har kopplat en samling kan du:

 • Ta bort associationen.
 • Lägg till resurser i samlingen.
 • Välj en resurs för ytterligare åtgärder.
 • Redigera resursen.

På denna sida