Pagina's maken en indelen

In deze sectie wordt beschreven hoe u pagina's kunt maken en beheren met Adobe Experience Manager (AEM), zodat u vervolgens inhoud kunt maken op deze pagina's.

OPMERKING

Uw account heeft de juiste toegangsrechten en machtigingen nodig om actie te ondernemen op pagina's, bijvoorbeeld, maken, kopiëren, verplaatsen, bewerken, verwijderen.

Als u om het even welke problemen ontmoet wij adviseren u uw systeembeheerder contacteert.

Uw website ordenen

Als auteur moet u uw website binnen AEM organiseren. Dit betekent dat u inhoudspagina's maakt en een naam geeft, zodat:

 • u kunt ze gemakkelijk vinden in de ontwerpomgeving
 • bezoekers van uw site kunnen deze gemakkelijk in de publicatieomgeving bekijken

U kunt ook mappen gebruiken om uw inhoud te ordenen.

De structuur van een website kan worden beschouwd als een boomstructuur die uw inhoudspagina's bevat. De namen van deze inhoudspagina's worden gebruikt om URLs te vormen, terwijl de titel wordt getoond wanneer de paginainhoud wordt bekeken.

Hieronder ziet u een extract van de plaats van Geometrixx; waar, bijvoorbeeld, de Triangle pagina zal worden betreden:

 • Auteursomgeving

  http://localhost:4502/cf#/content/geometrixx/en/products/triangle.html

 • Publicatie-omgeving

  http://localhost:4503/content/geometrixx/en/products/triangle.html

  Afhankelijk van de configuratie van uw instantie, zou het gebruik van /content op het publicatiemilieu facultatief kunnen zijn.

 /content
  /geometrixx
   /en
    /toolbar...
    /products
     /triangle
      /overview
      /features
     /square...
     /circle...
     /...
    /...
   /fr...
   /de...
   /es...
   /...
  /...

Deze structuur kan van de console van Websites worden bekeken, die u aan kunt gebruiken door de boomstructuur te navigeren.

chlimage_1-151

Paginanamen van conventies

Bij het maken van een nieuwe pagina zijn er twee sleutelvelden:

 • Titel:

  • Dit wordt aan de gebruiker getoond in de console en bij het uitgeven bij de bovenkant van de paginainhoud getoond.
  • Dit veld is verplicht.
 • Naam:

  • Hiermee wordt de URI gegenereerd.
  • Gebruikersinvoer voor dit veld is optioneel. Indien niet opgegeven, wordt de naam afgeleid van de titel.

Bij het maken van een nieuwe pagina valideert AEM de paginanaam volgens de conventies die door AEM en JCR zijn opgelegd.

De implementatie en de lijst met toegestane tekens verschillen enigszins afhankelijk van de gebruikersinterface (deze is uitgebreider voor de interface met aanraakbediening), maar het minimaal toegestane aantal is:

 • 'a' tot en met 'z'
 • 'A' tot en met 'Z'
 • 0 tot en met 9
 • _ (onderstrepingsteken)
 • - (afbreekstreepje/minteken)

Gebruik alleen deze tekens als u zeker wilt zijn dat deze worden geaccepteerd/gebruikt (zie de naamgevingsconventies als u volledige details van alle toegestane tekens nodig hebt).

Titel

Als u bij het maken van een nieuwe pagina alleen een paginatitel opgeeft, leidt AEM de naam van de pagina af van deze tekenreeks en valideert het de naam volgens de conventies die door AEM en JCR worden opgelegd. In beide UI's wordt een veld Title met ongeldige tekens geaccepteerd, maar voor de afgeleide naam worden de ongeldige tekens vervangen. Bijvoorbeeld:

Titel Afgeleide naam
Schön schoen.html
SC%&*ç+ sc—c-.html

Naam

Als u bij het maken van een nieuwe pagina Naam opgeeft, AEM de naam valideren volgens de conventies die door AEM en JCR zijn opgelegd.

In de klassieke UI kunt u geen ongeldige karakters op Naam gebied ingaan.

OPMERKING

In de interface met aanraakbediening kunt u geen ongeldige tekens verzenden in het veld Naam. Wanneer AEM ongeldige tekens detecteert, wordt het veld gemarkeerd en wordt een verklarende melding weergegeven om aan te geven welke tekens moeten worden verwijderd/vervangen.

OPMERKING

Gebruik geen tweelettercode zoals gedefinieerd door ISO-639-1, tenzij het een hoofdtaalcode is.

Zie Inhoud voorbereiden voor vertaling voor meer informatie.

Sjablonen

In AEM geeft een sjabloon een speciaal type pagina op. Een sjabloon wordt gebruikt als basis voor elke nieuwe pagina die wordt gemaakt.

De sjabloon definieert de structuur van een pagina. inclusief een miniatuurafbeelding en andere eigenschappen. U hebt bijvoorbeeld aparte sjablonen voor productpagina's, sitemaps en contactgegevens. Sjablonen bestaan uit componenten.

AEM wordt geleverd met verschillende sjablonen die buiten de box zijn geplaatst. De aangeboden sjablonen zijn afhankelijk van de afzonderlijke website en de informatie die moet worden verschaft (wanneer u de nieuwe pagina maakt) is afhankelijk van de gebruikte interface. De belangrijkste velden zijn:


 • TitelDe titel die op de resulterende webpagina wordt weergegeven.


 • NaamGebruikt bij het benoemen van de pagina.


 • TemplateA lijst van malplaatjes beschikbaar voor gebruik wanneer het produceren van de nieuwe pagina.

Onderdelen

Componenten zijn de elementen die worden verschaft door AEM, zodat u specifieke typen inhoud kunt toevoegen. AEM wordt geleverd met een reeks out-of-the-box componenten die uitgebreide functionaliteit bieden; deze omvatten :

 • Tekst
 • Afbeelding
 • Presentatie
 • Video
 • veel meer

Nadat u een pagina hebt gemaakt en geopend, kunt u inhoud toevoegen met de componenten, beschikbaar via sidekick.

Pagina's beheren

Een nieuwe pagina maken

Tenzij alle pagina's vooraf voor u zijn gemaakt, moet u een pagina maken voordat u inhoud kunt gaan maken:

 1. Selecteer in de console Websites het niveau waarop u een nieuwe pagina wilt maken.

  In het volgende voorbeeld maakt u een pagina onder het niveau Products - weergegeven in het linkerdeelvenster. In het rechterdeelvenster worden pagina's weergegeven die al op het niveau onder Producten staan.

  screen_shot_2012-02-15at114413am

 2. In Nieuw… (klik op de pijl naast Nieuw…), selecteer Nieuwe pagina…. Het venster Pagina maken wordt geopend.

  Klikken op Nieuw… zelf fungeert ook als een sneltoets voor de Nieuwe pagina… optie.

 3. Met het dialoogvenster Pagina maken kunt u:

  • Geef een Titel; dit wordt aan de gebruiker getoond.

  • Geef een naam; this wordt gebruikt om URI te genereren. Als deze niet wordt opgegeven, wordt de naam afgeleid van de titel.

   • Als u bij het maken van een nieuwe pagina Naam opgeeft, AEM de naam valideren volgens de conventies die door AEM en JCR zijn opgelegd.
   • In de klassieke UI kunt u geen ongeldige karakters op Naam gebied ingaan.
  • Klik op de sjabloon die u wilt gebruiken om de nieuwe pagina te maken.

   De template wordt gebruikt als basis voor de nieuwe pagina; bijvoorbeeld om de basislay-out van een inhoudspagina te bepalen.

  De minimale informatie die nodig is om een nieuwe pagina te maken, is de Titel en de vereiste sjabloon.

  screen_shot_2012-02-15at114845am

  OPMERKING

  Als u Unicode-tekens in de URL's wilt gebruiken, stelt u de eigenschap Alias ( sling:alias) (pagina-eigenschappen) in.

 4. Klik Maken om de pagina te maken. U keert aan Websites console terug waar u een ingang voor de nieuwe pagina kunt zien.

  De console verstrekt informatie over de pagina (bijvoorbeeld wanneer het laatst werd uitgegeven en door wie) die zonodig wordt bijgewerkt.

  OPMERKING

  U kunt ook een pagina maken wanneer u een bestaande pagina bewerkt. Als u Onderliggende pagina maken ​ gebruikt op het tabblad Pagina van het hulpwerkgebied, wordt direct onder de pagina een nieuwe pagina gemaakt die wordt bewerkt.

Een pagina openen voor bewerken

U kunt de pagina die bewerkt moet worden, op een van de volgende manieren openen:

 • Vanuit de Websites-console kunt u dubbelklikken op de pagina-ingang om deze te openen voor bewerking.

 • Van Websites console, kunt u met de rechtermuisknop (contextmenu) het paginapunt, dan selecteren Open van het menu.

 • Nadat u een pagina hebt geopend, kunt u naar andere pagina's binnen de site navigeren (om deze te bewerken) door op hyperlinks te klikken.

Een pagina kopiëren en plakken

Tijdens het kopiëren kunt u een van de volgende twee documenten kopiëren:

 • één pagina
 • een pagina samen met alle subpagina's
 1. Selecteer in de console Websites de pagina die u wilt kopiëren.

  OPMERKING

  In dit stadium is het irrelevant of u één pagina of de onderliggende subpagina's wilt kopiëren.

 2. Klik Kopiëren.

 3. Navigeer naar de nieuwe locatie en klik op:

  • Plakken - om de pagina samen met alle subpagina's te plakken
  • Shift + Plakken - alleen om de geselecteerde pagina te plakken

  De pagina('s) worden op de nieuwe locatie geplakt.

  OPMERKING

  De paginanaam kan automatisch worden aangepast als een bestaande pagina al dezelfde naam heeft.

  OPMERKING

  U kunt ook Pagina kopiëren van Pagina tabel van het hulpstuk gebruiken. Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin u het doel kunt opgeven, enzovoort.

Pagina verplaatsen of hernoemen

OPMERKING

Voor het wijzigen van de naam van een pagina gelden ook Paginanamen van conventies bij het opgeven van de nieuwe paginanaam.

De procedure voor het verplaatsen of hernoemen van een pagina is hetzelfde. Met dezelfde handeling kunt u:

 • een pagina naar een nieuwe locatie verplaatsen
 • de naam van een pagina op dezelfde locatie wijzigen
 • een pagina naar een nieuwe locatie verplaatsen en tegelijkertijd de naam ervan wijzigen

AEM biedt u de functionaliteit om interne koppelingen bij te werken naar de pagina die wordt hernoemd of verplaatst. Dit kan per pagina worden gedaan om volledige flexibiliteit te bieden.

Een pagina verplaatsen of de naam ervan wijzigen:

 1. Er zijn verschillende methoden om een verplaatsing te activeren:

  • Klik in de console Websites om de pagina te selecteren en selecteer vervolgens Verplaatsen…
  • In de Websites-console kunt u ook het pagina-item selecteren, vervolgens met de rechtermuisknop en Verplaatsen…
  • Wanneer u een pagina bewerkt, kunt u Pagina verplaatsen selecteren op het tabblad Pagina van het zijpaneel.
 2. Het venster Move wordt geopend; Hier kunt u een nieuwe locatie, een nieuwe naam voor de pagina of beide opgeven.

  screen_shot_2012-02-15at121336pm

  De pagina bevat ook pagina's die verwijzen naar de verplaatste pagina. Afhankelijk van de status van de pagina waarnaar wordt verwezen, kunt u deze koppelingen aanpassen op de pagina's en/of deze opnieuw publiceren.

 3. Vul de volgende velden in, al naar het geval:

  • Doel

   Gebruik de sitemap (beschikbaar via de keuzelijst) om de locatie te selecteren waarnaar de pagina moet worden verplaatst.

   Als u alleen de naam van de pagina wijzigt, negeert u dit veld.

  • Verplaatsen

   Geef de pagina op die u wilt verplaatsen. Deze wordt gewoonlijk standaard ingevuld, afhankelijk van de manier waarop en de plaats waar u de verplaatsingsactie hebt gestart.

  • Naam wijzigen in

   Het huidige paginalabel wordt standaard weergegeven. Geef indien nodig het nieuwe paginalabel op.

  • Aanpassen

   Werk de koppelingen op de pagina bij die naar de verplaatste pagina verwijzen: Als pagina A bijvoorbeeld koppelingen naar pagina B bevat, AEM de koppelingen op pagina A aan voor het geval u pagina B verplaatst.

   Dit kan voor elke afzonderlijke verwijzende pagina worden geselecteerd/worden geschrapt.

  • Opnieuw publiceren

   De verwijzende pagina opnieuw publiceren; ook dit kan voor elke afzonderlijke pagina worden geselecteerd.

  OPMERKING

  Als de pagina al is geactiveerd, wordt deze automatisch gedeactiveerd wanneer u de pagina verplaatst. Het wordt standaard opnieuw geactiveerd wanneer de verplaatsing is voltooid, maar dit kan worden gewijzigd door het veld Opnieuw publiceren voor de pagina uit te schakelen in het venster Verplaatsen.

 4. Klik Verplaatsen. Bevestiging is vereist. Klik OK om te bevestigen.

  OPMERKING

  De paginatitel wordt niet bijgewerkt.

Een pagina verwijderen

 1. U kunt een pagina van diverse plaatsen schrappen:

  • Klik in de Websites-console om de pagina te selecteren, klik vervolgens met de rechtermuisknop en selecteer Delete in het resulterende menu.
  • Klik in de Websites-console om de pagina te selecteren en selecteer vervolgens Delete in het werkbalkmenu.
  • Gebruik in sidekick het tabblad Pagina om Pagina verwijderen te selecteren - hiermee verwijdert u de pagina die momenteel is geopend.
 2. Nadat u hebt geselecteerd om een pagina te verwijderen, moet u de aanvraag bevestigen - aangezien de actie niet ongedaan kan worden gemaakt.

  OPMERKING

  Als de pagina na verwijdering is gepubliceerd, kunt u de nieuwste (of een specifieke) versie herstellen, maar deze heeft mogelijk niet precies dezelfde inhoud als de laatste versie als er verdere wijzigingen zijn aangebracht. Zie Pagina's herstellen voor meer informatie.

OPMERKING

Als een pagina al is geactiveerd, wordt deze automatisch gedeactiveerd voordat de pagina wordt verwijderd.

Een pagina vergrendelen

U kunt een pagina vergrendelen/ontgrendelen vanuit een console of wanneer u een afzonderlijke pagina bewerkt. Informatie over het feit of een pagina is vergrendeld, wordt ook op beide locaties weergegeven.

Nieuwe map maken

OPMERKING

Mappen zijn ook onderworpen aan Paginanamen Conventions wanneer u de nieuwe mapnaam opgeeft.

 1. Open de Websites console en navigeer naar de gewenste locatie.

 2. In Nieuw… (klik op de pijl naast Nieuw…), selecteer Nieuwe map….

 3. Het dialoogvenster Map maken wordt geopend. Hier kunt u Naam en Titel ingaan:

  chlimage_1-152

 4. Selecteer Maken om de map te maken.

Op deze pagina