Paginacontent bewerken editing-page-content

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Nadat u de pagina hebt gemaakt (nieuw of als onderdeel van een opstart of live kopie), kunt u de inhoud bewerken en de gewenste updates uitvoeren.

Inhoud wordt toegevoegd met onderdelen (die geschikt zijn voor het inhoudstype) die naar de pagina kunnen worden gesleept. Deze kunnen vervolgens worden bewerkt, verplaatst of verwijderd.

NOTE
Uw account heeft passende toegangsrechten en machtigingen pagina's bewerken; bijvoorbeeld het toevoegen, bewerken of verwijderen van componenten, het annoteren en ontgrendelen.
Als u om het even welke problemen ontmoet wij adviseren u uw systeembeheerder contacteert.

Sidetrap sidekick

De assistent is een belangrijk hulpmiddel bij het ontwerpen van pagina's. Het zweeft wanneer het ontwerpen van een pagina, zodat is het altijd zichtbaar.

Er zijn verschillende tabbladen en pictogrammen beschikbaar, waaronder:

 • Onderdelen
 • Pagina
 • Informatie
 • Versioning
 • Workflow
 • Modi
 • Basisstructuur
 • Clientcontext
 • Websites

chlimage_1-101

Deze bieden toegang tot een brede selectie van functies; met inbegrip van:

Een component invoegen inserting-a-component

Een component invoegen inserting-a-component-1

Nadat u de pagina hebt geopend, kunt u beginnen met het toevoegen van inhoud. U doet dit door componenten (ook wel alinea's genoemd) toe te voegen.

Een nieuwe component invoegen:

 1. Er zijn verschillende methoden om het type alinea te selecteren dat u wilt invoegen:

  • Dubbelklik op het gebied met het label Componenten of elementen hierheen slepen… - de Nieuwe component invoegen wordt geopend. Selecteer een component en klik op OK.
  • Sleep een component van de zwevende werkbalk (sidekick genoemd) om een nieuwe alinea in te voegen.
  • Klik met de rechtermuisknop op een bestaande alinea en selecteer Nieuw… - De werkbalk Nieuwe component invoegen wordt geopend. Selecteer een component en klik op OK.

  screen_shot_2012-02-15at115605am

 2. In zowel de sidekick als de Nieuwe component invoegen op de werkbalk ziet u een lijst met de beschikbare componenten (alineatypen). Deze secties kunnen worden opgesplitst in verschillende secties (bijvoorbeeld Algemeen, Kolommen, enz.) die naar behoefte kunnen worden uitgebreid.

  Afhankelijk van uw productieomgeving kunnen deze opties afwijken. Voor volledige informatie over componenten raadpleegt u Standaardcomponenten.

 3. Voeg de gewenste component op de pagina in. Dubbelklik vervolgens op de alinea en er wordt een venster geopend waarin u de alinea kunt configureren en inhoud kunt toevoegen.

Een component invoegen met de Inhoudszoeker inserting-a-component-using-the-content-finder

U kunt ook een nieuwe component aan de pagina toevoegen door een element van de Inhoudszoeker. Hiermee wordt automatisch een nieuwe component van het juiste type gemaakt die het element bevat.

Dit is geldig voor de volgende elementtypen (sommige zijn afhankelijk van het pagina-/alineasysteem):

Elementtype
Resulterend componenttype
Afbeelding
Afbeelding
Document
Downloaden
Product
Product
Video
Flash
NOTE
Dit gedrag kan voor uw installatie worden gevormd. Zie Een alineasysteem configureren, zodat een componentinstantie wordt gemaakt wanneer u een element sleept voor nadere bijzonderheden.

Een component maken door een van de bovenstaande elementtypen te slepen:

 1. Zorg ervoor dat de pagina zich bevindt in Bewerken mode.

 2. Open de Inhoudszoeker.

 3. Sleep het vereiste element naar de gewenste positie. De tijdelijke aanduiding voor onderdeel Hiermee kunt u zien waar de component wordt geplaatst.

  Een component die geschikt is voor het type element, wordt op de vereiste locatie gemaakt. De component bevat het geselecteerde element.

 4. Bewerken de component, indien vereist.

Een component bewerken (inhoud en eigenschappen) editing-a-component-content-and-properties

Voer een van de volgende handelingen uit om een bestaande alinea te bewerken:

 • Dubbelklikken de alinea die u wilt openen. U ziet hetzelfde venster als wanneer u de alinea met de bestaande inhoud hebt gemaakt. Breng uw veranderingen aan en klik OK.

 • Klikken met rechtermuisknop de alinea en klik op Bewerken.

 • Klikken twee keer op de alinea (een langzame dubbelklik) om naar de bewerkingsmodus op de plaats te gaan. U kunt de tekst op de pagina rechtstreeks bewerken in plaats van in een dialoogvenster. In deze modus krijgt u een werkbalk boven aan de pagina. Breng gewoon uw wijzigingen aan en deze worden automatisch opgeslagen.

Een component verplaatsen moving-a-component

Een alinea verplaatsen:

NOTE
U kunt ook Knippen en plakken om een component te verplaatsen.
 1. Selecteer de alinea die u wilt verplaatsen:

  screen_shot_2012-02-15at115855am

 2. Sleep de alinea naar de nieuwe locatie - AEM geeft aan waar de alinea naartoe kan worden verplaatst met een groen vinkje. Zet het neer op de gewenste plaats.

 3. Uw alinea wordt verplaatst:

  screen_shot_2012-02-15at120030pm

Een component verwijderen deleting-a-component

Een alinea verwijderen:

 1. Selecteer de alinea en rechtsklikken:

  screen_shot_2012-02-15at120220pm

 2. Selecteren Verwijderen in het menu. AEM WCM vraagt om bevestiging dat u de paragraaf wilt schrappen aangezien deze actie niet ongedaan kan worden gemaakt.

 3. Klikken OK.

NOTE
Als u uw Gebruikerseigenschappen om de algemene bewerkingswerkbalk weer te geven u kunt ook bepaalde handelingen op de alinea's uitvoeren met de opdracht Kopiëren, Knippen, Plakken, Verwijderen beschikbare knoppen.
Diversen sneltoetsen zijn ook beschikbaar.

Een component knippen/kopiëren/plakken cut-copy-paste-a-component

Als wanneer Een component verwijderen u kunt het contextmenu gebruiken om een component te kopiëren, te knippen en/of te plakken

NOTE
Als u uw Gebruikerseigenschappen om de algemene bewerkingswerkbalk weer te geven u kunt ook bepaalde handelingen op de alinea's uitvoeren met de opdracht Kopiëren, Knippen, Plakken, Verwijderen beschikbare knoppen.
Diversen sneltoetsen zijn ook beschikbaar.
NOTE
Inhoud knippen, kopiëren en plakken wordt alleen op dezelfde pagina ondersteund.

Overgenomen componenten inherited-components

Overerfde componenten kunnen het product van diverse scenario's zijn, die omvatten:

U kunt de overerving annuleren (en vervolgens opnieuw inschakelen). Afhankelijk van de component, kan dit beschikbaar zijn bij:

 1. Live kopie

  Als een component deel uitmaakt van een livecopy of lancering, wordt het aangegeven met een hangslotpictogram. U kunt op de hangslot klikken om de overerving te annuleren.

  • Het hangslotpictogram wordt getoond wanneer de component wordt geselecteerd; bijvoorbeeld:

  chlimage_1-102

  • Het hangslot wordt ook weergegeven in het dialoogvenster van componenten; bijvoorbeeld:

  chlimage_1-103

 2. Een overerfd alineasysteem

  Het configuratiedialoogvenster. Bijvoorbeeld, zoals met het Overgenomen Systeem van de Paragraaf binnen Geometrixx:

  chlimage_1-104

Annotaties toevoegen adding-annotations

Annotaties andere auteurs toestaan feedback over uw inhoud te geven. Dit wordt vaak gebruikt voor evaluatie- en validatiedoeleinden.

Pagina's voorvertonen previewing-pages

Er zijn twee pictogrammen in de onderrand van het hulpstuk die belangrijk zijn voor het voorvertonen van pagina's:

 • Met het potloodpictogram kunt u zien dat u in de bewerkingsmodus werkt waar u inhoud kunt toevoegen, wijzigen, verplaatsen of verwijderen.

 • Met het vergrootglaspictogram kunt u de voorvertoningsmodus selecteren waarin de pagina wordt weergegeven zoals deze wordt weergegeven in de publicatieomgeving (pagina's moeten soms ook worden vernieuwd):

  In de voorvertoningsmodus wordt het hulpgereedschap kleiner, klikt u op het pijlpictogram omlaag om terug te keren naar de bewerkingsmodus:

Zoeken en vervangen find-replace

Voor grootschaliger bewerkingen van dezelfde zin als a Zoeken en vervangen kunt u in een sectie van de website naar meerdere instanties van een tekenreeks zoeken en deze vervangen.

Een pagina vergrendelen locking-a-page

AEM kunt u een pagina vergrendelen, zodat niemand anders de inhoud kan wijzigen. Dit is handig wanneer u veel bewerkingen uitvoert op een bepaalde pagina of wanneer u een pagina even wilt stilzetten.

CAUTION
Het vergrendelen van een pagina moet voorzichtig worden toegepast, aangezien de enige persoon die een pagina kan ontgrendelen de persoon is die deze heeft vergrendeld (of een account met beheerdersrechten).

Een pagina vergrendelen:

 1. In de Websites selecteert u de pagina die u wilt vergrendelen.

 2. Dubbelklik op de pagina om deze te openen voor bewerking.

 3. In de Pagina tab of sidekick, selecteer Pagina vergrendelen:

  screen_shot_2012-02-08at15750pm

  Een bericht geeft aan dat de pagina is vergrendeld voor andere gebruikers. Bovendien in de juiste ruit van Websites -console, AEM WCM de pagina als vergrendeld weergeeft en aangeeft welke gebruiker de pagina heeft vergrendeld.

  screen_shot_2012-02-08at20657pm

Een pagina ontgrendelen unlocking-a-page

Een pagina ontgrendelen:

 1. In de Websites selecteert u de pagina die u wilt ontgrendelen.
 2. Dubbelklik op de pagina om deze te openen.
 3. In de Pagina tab of sidekick, selecteer Pagina ontgrendelen.

Paginabewerkingen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren undoing-and-redoing-page-edits

Gebruik de volgende sneltoetsen terwijl het inhoudsframe van de pagina de focus heeft:

 • Ongedaan maken: Ctrl+Z (Windows) of Cmd+Z (Mac)
 • Opnieuw: Ctrl+Y (Windows) of Cmd+Y (Mac)

Wanneer u het verwijderen, optellen of verplaatsen van een of meer alinea's ongedaan maakt of opnieuw uitvoert, geven opvlammende (standaardgedrag) markeringen de desbetreffende alinea's aan.

NOTE
Zie Paginabewerkingen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren - De theorie voor de volledige details van wat mogelijk is wanneer het ongedaan maken van en het opnieuw doen van paginaedetingen.

Paginabewerkingen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren - De theorie undoing-and-redoing-page-edits-the-theory

NOTE
Uw systeembeheerder kan Verschillende aspecten van de functies Ongedaan maken/Opnieuw configureren volgens de vereisten voor uw exemplaar.

AEM slaat een geschiedenis op van acties die u uitvoert en de opeenvolging waarin u hen uitvoerde. U maakt dus verschillende handelingen ongedaan in de volgorde waarin u deze hebt uitgevoerd. Vervolgens kunt u de opdracht Opnieuw uitvoeren gebruiken om een of meer handelingen opnieuw toe te passen.

Als een element op de inhoudspagina wordt geselecteerd, is het ongedaan maken en opnieuw doen bevel op het geselecteerde punt, zoals een tekstcomponent van toepassing.

Het gedrag van de opdrachten Ongedaan maken en Opnieuw is vergelijkbaar met dat van andere softwareprogramma's. Gebruik de opdrachten om de recente status van uw webpagina te herstellen terwijl u beslissingen neemt over de inhoud. Als u bijvoorbeeld een tekstalinea naar een andere locatie op de pagina verplaatst, kunt u de opdracht Ongedaan maken gebruiken om de alinea terug te verplaatsen. Als u vervolgens nogmaals besluit de alinea te verplaatsen, gebruikt u de opdracht Opnieuw uitvoeren.

NOTE
U kunt:
 • Voer handelingen opnieuw uit zolang u geen paginabewerking hebt uitgevoerd nadat u de bewerking ongedaan hebt gemaakt.
 • U kunt maximaal 20 bewerkhandelingen ongedaan maken (standaardinstelling).
 • ook gebruiken Sneltoetsen voor ongedaan maken en opnieuw uitvoeren.

U kunt de volgende typen paginawijzigingen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren:

 • Alinea's toevoegen, bewerken, verwijderen en verplaatsen
 • Lokaal bewerken van alinea-inhoud
 • Items op een pagina kopiëren, knippen en plakken
 • Items op pagina's kopiëren, knippen en plakken
 • Bestanden en afbeeldingen toevoegen, verwijderen en wijzigen
 • Annotaties en schetsen toevoegen, verwijderen en wijzigen
 • Wijzigingen in Vet
 • Referenties toevoegen en verwijderen
 • Eigenschapswaarden wijzigen in dialoogvensters van componenten.

Formuliervelden die door formuliercomponenten worden gerenderd, mogen geen waarden hebben die zijn opgegeven tijdens het ontwerpen van pagina's. De opdrachten Ongedaan maken en Opnieuw hebben daarom geen invloed op wijzigingen die u aanbrengt in de waarden van die typen componenten. U kunt bijvoorbeeld het selecteren van een waarde in een vervolgkeuzelijst niet ongedaan maken.

NOTE
Er zijn speciale machtigingen vereist voor het ongedaan maken en opnieuw uitvoeren van wijzigingen in bestanden en afbeeldingen. De historie voor het ongedaan maken van wijzigingen in bestanden en afbeeldingen duurt bovendien minimaal uren. Na deze tijd is het ongedaan maken van de wijzigingen echter niet gegarandeerd. Uw beheerder kan toestemmingen verstrekken en de standaardtijd van tien uren veranderen.
recommendation-more-help
5955305e-451f-43a0-8168-b6ad4159b4ca