Ontwerpen - het Milieu en Hulpmiddelen

De ontwerpomgeving van AEM biedt verschillende mechanismen voor het organiseren en bewerken van uw inhoud. De beschikbare gereedschappen zijn toegankelijk via de verschillende consoles en pagina-editors.

Sitebeheer

Met de console Websites kunt u door uw website navigeren en deze beheren. Met behulp van de twee deelvensters kan de structuur van uw website worden uitgebreid en kunt u handelingen uitvoeren op het vereiste element:

chlimage_1-153

De pagina-inhoud bewerken

Er is een afzonderlijke pagina-editor met de klassieke UI, waarbij de zoeker van de inhoud en de hulpwerkplaats worden gebruikt:

http://localhost:4502/cf#/content/geometrixx/en/products/triangle.html

chlimage_1-154

Toegang tot Help

Verschillende Help-bronnen zijn rechtstreeks toegankelijk vanuit AEM:

Naast de toegang tot help van de consolestoolbars, kunt u tot de hulp van sidekick ook toegang hebben (gebruiken ? pictogram) bij het bewerken van een pagina:

Of door Help knoop in te gebruiken uitgeeft dialoog van specifieke componenten; dit zal contextgevoelige hulp tonen .

Sidetrap

Met het tabblad Componenten van het zijpaneel kunt u bladeren naar de beschikbare componenten die aan de huidige pagina moeten worden toegevoegd. De vereiste groep kan worden uitgevouwen, waarna een component naar de gewenste locatie op de pagina wordt gesleept.

chlimage_1-155

De Inhoudszoeker

De zoekfunctie voor inhoud is een snelle en eenvoudige manier om tijdens het bewerken van een pagina elementen en/of inhoud te zoeken in de opslagplaats.

Met de zoekfunctie voor inhoud kunt u een reeks bronnen zoeken. U kunt desgewenst een item naar een alinea op de pagina slepen:

Met alle opties kunt u zoeken naar specifieke items.

Afbeeldingen zoeken

Dit tabblad bevat een overzicht van alle afbeeldingen in de opslagplaats.

Nadat u een afbeeldingsalinea op de pagina hebt gemaakt, kunt u een item naar de alinea slepen.

chlimage_1-156

Documenten zoeken

Op dit tabblad worden alle documenten in de opslagplaats weergegeven.

Nadat u een alinea Downloaden op de pagina hebt gemaakt, kunt u een item naar de alinea slepen.

chlimage_1-157

Films zoeken

Op dit tabblad worden films (bijvoorbeeld Flash-items) in de opslagplaats weergegeven.

Nadat u een geschikte alinea (bijvoorbeeld Flash) op de pagina hebt gemaakt, kunt u een item naar de alinea slepen.

chlimage_1-158

Producten

Op dit tabblad worden alle producten weergegeven. Nadat u een geschikte alinea (bijvoorbeeld Product) op de pagina hebt gemaakt, kunt u een item naar de alinea slepen.

chlimage_1-159

Pagina's zoeken

Op dit tabblad worden alle pagina's weergegeven. Dubbelklik op een pagina om deze te openen voor bewerking.

chlimage_1-160

Verwijzen naar alinea's van andere pagina's

Op dit tabblad kunt u naar een andere pagina zoeken. Alle alinea's van die pagina worden weergegeven. Vervolgens kunt u een alinea naar de huidige pagina slepen, waarna een verwijzing naar de oorspronkelijke alinea ontstaat.

chlimage_1-161

Weergave Volledige opslagplaats gebruiken

Op dit tabblad worden alle bronnen in de opslagplaats weergegeven.

chlimage_1-162

Zoeken gebruiken met Inhoudsbrowser

Op alle opties kunt u naar specifieke punten zoeken. Alle tags en bronnen die overeenkomen met het zoekpatroon worden weergegeven:

screen_shot_2012-02-08at100746am

U kunt ook jokertekens gebruiken om te zoeken. Ondersteunde jokertekens zijn:

 • * - komt overeen met een reeks van nul of meer tekens.

 • ? - komt overeen met één teken.

OPMERKING

Er is een pseudo-eigenschap 'name' die moet worden gebruikt om een zoekopdracht met jokertekens uit te voeren.

Als er bijvoorbeeld een afbeelding met de naam beschikbaar is:

ad-nmvtis.jpg

in de volgende zoekpatronen vindt u het patroon (en alle andere afbeeldingen die overeenkomen met het patroon):

 • name:*nmv*
 • name:AD* - de tekenovereenkomst is ** niet hoofdlettergevoelig.
 • name:ad?nm??is.* - u kunt elk gewenst aantal jokertekens in een query gebruiken.
OPMERKING

U kunt SQL2 onderzoek ook gebruiken.

Referenties tonen

AEM kunt u bekijken welke pagina's zijn gekoppeld aan de pagina waaraan u momenteel werkt.

Verwijzingen naar directe pagina's weergeven:

 1. Selecteer in de assistent het tabpictogram Pagina.

  screen_shot_2012-02-16at83127pm

 2. Selecteer Referenties tonen… AEM opent het venster Referenties en geeft aan welke pagina's naar de geselecteerde pagina verwijzen, inclusief de paden.

  screen_shot_2012-02-16at83311pm

In bepaalde situaties zijn verdere acties beschikbaar bij Sidetrap, waaronder:

Andere relaties tussen pagina's zijn zichtbaar in de websiteconsole.

Controlelogboek

Het Controlelogboek kan van Informatie lusje van sidekick worden betreden. In het verslag worden de recente acties vermeld die op de huidige pagina zijn ondernomen; bijvoorbeeld:

chlimage_1-163

Pagina-informatie

De console van de Website ook verstrekt informatie over de huidige status van pagina zoals publicatie, wijziging, gesloten, livecopy, enz.

Paginamodi

Wanneer u een pagina bewerkt met de klassieke UI, zijn er verschillende modi die kunnen worden geopend met de pictogrammen onder aan het zijpaneel:

De rij met pictogrammen onder aan de Sidetrap wordt gebruikt voor het schakelen tussen modi voor het werken met de pagina's:

 • Bewerken

  Dit is de standaardmodus, waarmee u de pagina kunt bewerken, componenten kunt toevoegen of verwijderen en andere wijzigingen kunt aanbrengen.

 • Voorvertoning

  In deze modus kunt u een voorvertoning van de pagina weergeven alsof deze in de uiteindelijke vorm op uw website wordt weergegeven.

 • Ontwerp

  In deze modus kunt u het ontwerp van de pagina bewerken door de toegankelijke componenten te configureren.

OPMERKING

Er zijn ook andere opties beschikbaar:

Sneltoetsen

Er zijn verschillende sneltoetsen beschikbaar.

Op deze pagina