Integreren met Dynamic Media Classic integrating-with-dynamic-media-classic-scene

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Adobe Dynamic Media Classic is een gehoste oplossing voor het beheren, verbeteren, publiceren en leveren van rijke media-elementen aan Web, mobiel, e-mail en displays en drukwerk via internet.

Als u Dynamic Media Classic wilt gebruiken, moet u de cloudconfiguratie zodanig configureren dat Dynamic Media Classic en Adobe Experience Manager Assets met elkaar kunnen communiceren. In dit document wordt beschreven hoe u Experience Manager en Dynamic Media Classic kunt configureren.

Ga voor informatie over het gebruik van alle Dynamic Media Classic-componenten op een pagina en het werken met video naar Dynamic Media Classic gebruiken.

NOTE

Integratie Experience Manager/Dynamic Media Classic versus Dynamic Media aem-scene-integration-versus-dynamic-media

Gebruikers van Experience Managers kunnen kiezen uit twee oplossingen om met Dynamic Media te werken:

 • Het gebruiken van uw geïntegreerde instantie van Experience Manager met Dynamic Media Classic.
 • Gebruiken Dynamic Media dat in de Experience Manager is geïntegreerd.

Gebruik de volgende criteria om te bepalen welke oplossing het beste voor u is:

 • Als u een bestaand De klant van Dynamic Media Classic van wie rijke media activa in Dynamic Media Classic voor publicatie en levering verblijven, maar u wilt die activa met het auteursrecht van Plaatsen (WCM) en/of Experience Manager Assets voor beheer integreren, dan gebruik Experience Manager/Dynamic Media Classic point-to-point integratie beschreven in dit document.

 • Als u een new De klant van de Experience Manager die rijke media leveringsbehoeften heeft, selecteert Dynamic Media, optie. Deze optie heeft de meeste zin als u geen bestaande S7-account hebt en veel middelen die in dat systeem zijn opgeslagen.

 • Gebruik in bepaalde gevallen beide oplossingen. De scenario voor tweeërlei gebruik beschrijft dat scenario.

Experience Manager/Dynamic Media Classic point-to-point integratie aem-scene-point-to-point-integration

Wanneer u met middelen in deze oplossing werkt, doet u één van het volgende:

 • Upload elementen rechtstreeks naar Dynamic Media Classic en open ze via de Dynamic Media Classic inhoudbrowser voor het ontwerpen van pagina's of
 • Uploaden naar Experience Manager Assets en vervolgens automatisch publiceren naar Dynamic Media Classic inschakelen; toegang via Activa inhoudbrowser voor paginaontwerp

De componenten die u voor deze integratie gebruikt, vindt u in het dialoogvenster Dynamic Media Classic componentgebied in Ontwerpmodus.

Experience Manager Dynamic Media aem-dynamic-media

Experience Manager Dynamic Media is de eenmaking van de eigenschappen van Dynamic Media Classic direct binnen het Platform van de Experience Manager.

Wanneer u met middelen in deze oplossing werkt, volgt u deze workflow:

 1. Upload afzonderlijke afbeeldings- en video-elementen rechtstreeks naar de Experience Manager.
 2. Video's rechtstreeks in Experience Manager coderen.
 3. Stel op afbeeldingen gebaseerde sets rechtstreeks samen binnen de Experience Manager.
 4. Voeg, indien van toepassing, interactiviteit toe aan afbeeldingen of video's.

De componenten die u voor Dynamic Media gebruikt, vindt u in het dialoogvenster Dynamic Media componentgebied in Ontwerpmodus. Deze omvatten:

 • Dynamic Media - de Dynamic Media is slim. Afhankelijk van het feit of u een afbeelding of video toevoegt, hebt u verschillende opties. De component ondersteunt voorinstellingen voor afbeeldingen, op afbeeldingen gebaseerde viewers, zoals afbeeldingssets, centrifuges, gemengde mediasets en video. Bovendien reageert de viewer snel. De grootte van het scherm verandert automatisch op basis van de schermgrootte. Alle viewers zijn HTML5-viewers.

 • Interactive Media - de Interactive Media is bedoeld voor carrouselbanners, interactieve afbeeldingen en interactieve video's die interactiviteit in deze banners hebben, zoals hotspots of afbeeldingen met hyperlinks. Deze component is slim. Afhankelijk van het feit of u een afbeelding of video toevoegt, hebt u verschillende opties. Bovendien reageert de viewer snel. De grootte van het scherm verandert dus automatisch op basis van de schermgrootte. Alle viewers zijn HTML5-viewers.

Scenario voor tweeërlei gebruik dual-use-scenario

U kunt de integratiefuncties van Experience Manager zowel voor Dynamic Media als voor Dynamic Media Classic tegelijk gebruiken. In de volgende tabel met gebruiksgevallen wordt beschreven wanneer u bepaalde gebieden in- en uitschakelt.

Dynamic Media en Dynamic Media Classic tegelijk gebruiken:

 1. Configureren Dynamic Media Classic in Cloud Services.

 2. Volg de specifieke instructies voor uw gebruiksgeval op:

  table 0-row-6 1-row-6 2-row-6 3-row-6 4-row-6 5-row-6 6-row-6 7-row-6 8-row-6 html-authored no-header
  Dynamic Media Dynamic Media Classic-integratie
  Als u ... Hoofdletterwerkstroom gebruiken Afbeeldingen/video Dynamic Media-component S7 Inhoudsbrowser en -componenten Automatisch uploaden van middelen naar S7
  Nieuw bij sites en Dynamic Media Elementen uploaden naar Experience Manager en Experience Manager Dynamic Media-component gebruiken om elementen op sitepagina's te maken

  Aan

  (Zie stap 3)

  Aan Uit Uit
  In de detailhandel, en nieuw aan Plaatsen en Dynamic Media Niet-productmiddelen uploaden naar Experience Manager voor beheer en levering. Upload PRODUCT-middelen naar Dynamic Media Classic en gebruik Dynamic Media Classic-inhoudbrowser in Experience Manager en onderdeel om productdetailpagina's op sites te maken.

  Aan

  (Zie stap 3)

  Aan Aan Uit
  Nieuw bij Middelen en Dynamic Media Elementen uploaden naar Experience Manager Assets en gepubliceerde URL-/insluitcode van Dynamic Media gebruiken

  Aan

  (Zie stap 3)

  Uit Uit Uit
  Nieuw bij Dynamic Media en Sjabloon Gebruik Dynamic Media voor beeldbewerking en video. Auteur afbeeldingssjablonen in Dynamic Media Classic en gebruik Dynamic Media Classic content finder om sjablonen op te nemen in sitepagina's.

  Aan

  (Zie stap 3)

  Aan Aan Uit
  Een bestaande Dynamic Media Classic-klant en is nieuw voor Sites Elementen uploaden naar Dynamic Media Classic en Experience Manager Dynamic Media Classic-inhoudsbrowser gebruiken om elementen op sitepagina's te zoeken en te ontwerpen Uit Uit Aan Uit
  Een bestaande Dynamic Media Classic-klant en is nieuw voor Sites en Assets Elementen uploaden naar DAM en automatisch publiceren naar Dynamic Media Classic voor levering. Gebruik de Experience Manager Dynamic Media Classic-inhoudbrowser om elementen op sitepagina's te zoeken en te ontwerpen. Uit Uit Aan

  Aan

  (Zie stap 4)

  Bestaande Dynamic Media Classic-klant en nieuw op Middelen

  Elementen uploaden naar Experience Manager en Dynamic Media gebruiken om uitvoeringen te genereren voor downloaden/delen. Experience Manager Assets automatisch publiceren naar Dynamic Media Classic voor levering.

  Belangrijk: Gelijktijdige verwerking en uitvoeringen die worden gegenereerd in Experience Manager, worden niet gesynchroniseerd met Dynamic Media Classic

  Aan

  (Zie stap 3)

  Uit Uit

  Aan

  (Zie stap 4)

 3. (facultatief; zie tabel met gebruiksscenario's) - Stel de opties Dynamic Media-cloudconfiguratie en de Dynamic Media-server inschakelen.

 4. (facultatief; Zie use case table) - Als u Automatisch uploaden van middelen naar Dynamic Media Classic wilt inschakelen, moet u het volgende toevoegen:

  1. Automatisch uploaden naar Dynamic Media Classic instellen.
  2. Voeg de Dynamic Media Classic-upload stap na alle Dynamic Media-workflowstappen aan het einde van Dam Update-element workflow ( https://<server>:<host>/cf#/etc/workflow/models/dam/update_asset.html)
  3. (Optioneel) Beperk het uploaden van Dynamic Media Classic-elementen op basis van het MIME-type in https://<server>:<port>/system/console/configMgr/com.day.cq.dam.scene7.impl.Scene7AssetMimeTypeServiceImpl. Elementen MIME-typen die niet in deze lijst voorkomen, worden niet geüpload naar de Dynamic Media Classic-server.
  4. (Optioneel) Stel video in Dynamic Media Classic-configuratie in. U kunt videocodering voor zowel Dynamic Media als Dynamic Media Classic tegelijk inschakelen. Dynamische uitvoeringen worden gebruikt voor voorvertoning en lokaal afspelen in Experience Manager-instantie, terwijl Dynamic Media Classic-video-uitvoeringen worden gegenereerd en opgeslagen op Dynamic Media Classic-servers. Pas een videoverwerkingsprofiel naar de map met Dynamic Media Classic-middelen.
  5. (Optioneel) Beveiligde voorvertoning configureren in Dynamic Media Classic.

Beperkingen limitations

Als u zowel Dynamic Media Classic als Dynamic Media hebt ingeschakeld, gelden de volgende beperkingen:

 • Het handmatig uploaden naar Dynamic Media Classic door een element te selecteren en naar een Dynamic Media Classic-component op een pagina met Experience Managers te slepen, werkt niet.
 • Hoewel de gesynchroniseerde elementen van Experience Manager-Dynamic Media Classic automatisch worden bijgewerkt naar Dynamic Media Classic wanneer het element wordt bewerkt in Elementen, wordt een terugdraaiactie niet geactiveerd om een nieuwe upload te starten. Als zodanig krijgt Dynamic Media Classic niet onmiddellijk na een terugdraaiing de nieuwste versie. Als tussenoplossing kunt u het terugdraaien opnieuw uitvoeren.
 • Als u Dynamic Media moet gebruiken voor één gebruiksgeval en de integratie van Dynamic Media Classic voor een andere zodat de activa van Dynamic Media niet met het systeem van Dynamic Media Classic in wisselwerking staan, dan pas de configuratie van Dynamic Media Classic op de omslag van Dynamic Media niet toe. En pas de Dynamic Media-configuratie (verwerkingsprofiel) niet toe op een Dynamic Media Classic-map.

Aanbevolen procedures voor de integratie van Dynamic Media Classic met Experience Manager best-practices-for-integrating-scene-with-aem

Bij de integratie van Dynamic Media Classic met Experience Manager zijn er enkele belangrijke best practices die in acht moeten worden genomen op de volgende gebieden:

 • Uw integratie testen
 • Voor bepaalde scenario's wordt het uploaden van middelen rechtstreeks vanuit Dynamic Media Classic aanbevolen

Zie bekende beperkingen.

Uw integratie testen test-driving-your-integration

Adobe raadt u aan de integratie te testen door uw hoofdmap alleen naar een submap te laten verwijzen in plaats van naar een volledig bedrijf.

CAUTION
Het importeren van activa van een bestaande Dynamic Media Classic-bedrijfsaccount kan lang duren voordat deze in Experience Manager worden weergegeven. Zorg ervoor dat u een map in Dynamic Media Classic aanwijst die niet te veel elementen bevat (de hoofdmap bevat bijvoorbeeld vaak te veel elementen en kan uw systeem vastlopen).

Elementen uploaden van Experience Manager Assets naar Dynamic Media Classic uploading-assets-from-aem-assets-versus-from-scene

U kunt elementen uploaden met behulp van de functionaliteit voor middelenbeheer (digital asset management) of door Dynamic Media Classic rechtstreeks in Experience Manager te openen via de Dynamic Media Classic-inhoudbrowser. Welke optie u kiest, is afhankelijk van de volgende factoren:

 • Dynamic Media Classic-elementtypen die Experience Manager Assets nog niet ondersteunt, moeten rechtstreeks vanuit Dynamic Media Classic via de Dynamic Media Classic-inhoudbrowser aan een website van een Experience Manager worden toegevoegd. Bijvoorbeeld afbeeldingssjablonen.

 • Voor de typen elementen die zowel door Experience Manager Assets als door Dynamic Media Classic worden ondersteund, is het van het volgende afhankelijk hoe u deze kunt uploaden:

  • Waar de activa vandaag zijn, EN
  • Hoe belangrijk is het beheer ervan in een gemeenschappelijke gegevensopslagplaats?

Als de activa reeds in Dynamic Media Classic zijn en het beheren van hen in een gemeenschappelijke bewaarplaats niet belangrijk is, dan is het uitvoeren van hen naar Experience Manager Assets slechts om hen terug naar Dynamic Media Classic voor levering terug te synchroniseren een onnodige roundtrip. Anders wordt de voorkeur gegeven aan het opslaan van elementen in één opslagplaats en het synchroniseren naar Dynamic Media Classic voor alleen levering.

Dynamic Media Classic-integratie configureren configuring-scene-integration

U kunt Experience Manager configureren om elementen te uploaden naar Dynamic Media Classic. Middelen uit een CQ-doelmap kunnen (automatisch of handmatig) van Experience Manager naar een Dynamic Media Classic-bedrijfsaccount worden geüpload.

NOTE
Adobe raadt u aan alleen de toegewezen doelmap te gebruiken voor het importeren van Dynamic Media Classic-elementen. Digitale middelen die zich buiten de doelmap bevinden, kunnen alleen worden gebruikt in Dynamic Media Classic-componenten op pagina's waarop de Dynamic Media Classic-configuratie is ingeschakeld. Bovendien worden ze in een map op aanvraag in Dynamic Media Classic geplaatst. De map op aanvraag wordt niet gesynchroniseerd met Experience Manager (maar elementen zijn te vinden in de Dynamic Media Classic-inhoudbrowser).

Als u Dynamic Media Classic wilt configureren voor integratie met Experience Manager, moet u de volgende stappen uitvoeren:

 1. Een cloudconfiguratie definiëren - Definieert de toewijzing tussen een Dynamic Media Classic-map en een Assets-map. Voltooi deze stap, zelfs als u synchronisatie in één richting (Experience Manager Assets naar Dynamic Media Classic) wilt uitvoeren.
 2. De optie Adobe CQ s7dam Dam Listener - Gereed in het OSGi console.
 3. Als u wilt dat Experience Manager-elementen automatisch naar Dynamic Media Classic worden geüpload, schakelt u deze optie in en voegt u Dynamic Media Classic toe aan de DAM-workflow voor update-elementen. U kunt ook handmatig elementen uploaden.
 4. Dynamic Media Classic-componenten toevoegen aan het hulpwerkstation. Hiermee kunnen gebruikers Dynamic Media Classic-componenten op hun pagina's met Experience Managers gebruiken.
 5. De configuratie toewijzen aan de pagina in Experience Manager - Deze stap is vereist om videovoorinstellingen weer te geven die u in Dynamic Media Classic hebt gemaakt. Dit is ook vereist als u een middel van buiten de CQ-doelmap naar Dynamic Media Classic moet publiceren.

In deze sectie wordt beschreven hoe u al deze stappen uitvoert en worden belangrijke beperkingen weergegeven.

Hoe synchronisatie tussen Dynamic Media Classic en Experience Manager Assets werkt how-synchronization-between-scene-and-aem-assets-works

Bij het instellen van Experience Manager Assets- en Dynamic Media Classic-synchronisatie is het belangrijk dat u het volgende begrijpt:

Uploaden naar Dynamic Media Classic vanuit Experience Manager Assets uploading-to-scene-from-aem-assets

 • Er is een toegewezen synchronisatiemap in Experience Manager voor Dynamic Media Classic-uploads.
 • Uploads naar Dynamic Media Classic kunnen worden geautomatiseerd als de digitale middelen in de aangewezen synchronisatiemap worden geplaatst.
 • De map- en submapstructuur in Experience Manager wordt gerepliceerd in Dynamic Media Classic.
NOTE
Experience Manager sluit alle metagegevens in zoals XMP voordat deze naar Dynamic Media Classic worden geüpload. Alle eigenschappen op het metagegevensknooppunt zijn dus in Dynamic Media Classic als XMP beschikbaar.

Bekende beperkingen en gevolgen voor het ontwerp known-limitations-and-design-implications

Bij de synchronisatie tussen Experience Manager Assets en Dynamic Media Classic zijn er momenteel de volgende beperkingen/ontwerpimplicaties:

Beperking/gevolgen van ontwerp
Beschrijving
Eén toegewezen synchronisatiemap (doel)
U kunt per bedrijf slechts één toegewezen map in de Experience Manager voor Dynamic Media Classic-uploads gebruiken. U kunt meerdere configuraties maken als u toegang moet hebben tot meer dan één bedrijfsaccount in Dynamic Media Classic.
Mapstructuur
Als u een gesynchroniseerde map met middelen verwijdert, worden alle externe Dynamic Media Classic-middelen verwijderd, maar blijft de map.
Ad-hocmap
Elementen die zich buiten de doelmap bevinden en die handmatig in de WCM naar Dynamic Media Classic worden geüpload, worden automatisch in een aparte ad-hocmap op Dynamic Media Classic geplaatst. U configureert deze functionaliteit in de Cloud Configuration in Experience Manager.
Gemengde media
Gemengde mediasets worden in de Experience Manager weergegeven, maar niet in de Experience Manager.
PDF
Gegenereerde PDF van eCatalogs in Dynamic Media Classic worden geïmporteerd in de CQ-doelmap.
interface vernieuwen
Wanneer het synchroniseren tussen Experience Manager en Dynamic Media Classic, ben zeker om het gebruikersinterface te verfrissen om veranderingen te bekijken.
Videominiaturen
Als u een video naar Experience Manager Assets uploadt voor codering via Dynamic Media Classic, kan het enige tijd duren voordat de videominiaturen en gecodeerde video's beschikbaar zijn in Experience Manager Assets, afhankelijk van de verwerkingstijd van de video.
Doelsubmappen

Als u submappen in de doelmap gebruikt, gebruikt u unieke namen voor elk element (ongeacht de locatie) of configureert u Dynamic Media Classic (in het gedeelte Instellen) om elementen niet te overschrijven, ongeacht de locatie.

Anders worden elementen met dezelfde naam die naar een Dynamic Media Classic-doelsubmap zijn geüpload, wel geüpload, maar het element met dezelfde naam in de doelmap wordt verwijderd.

Dynamic Media Classic-servers configureren configuring-scene-servers

Als u Experience Manager achter een volmacht in werking stelt of speciale firewallmontages hebt, moet u de gastheren van de verschillende gebieden uitdrukkelijk toelaten. Servers worden beheerd in inhoud in /etc/cloudservices/scene7/endpoints en kan naar wens worden aangepast. Tik op een URL en bewerk deze vervolgens om de URL indien nodig te wijzigen. In vorige versies van Experience Manager waren deze waarden hard-gecodeerd.

Als u navigeert naar /etc/cloudservices/scene7/endpoints.html, ziet u de vermelde servers (en kunt hen uitgeven door URL te klikken):

chlimage_1-296

Een cloudconfiguratie voor Dynamic Media Classic maken creating-a-cloud-configuration-for-scene

Een wolkenconfiguratie bepaalt de afbeelding tussen een omslag van Dynamic Media Classic en een omslag van Experience Manager Assets. Deze moet zijn geconfigureerd om Experience Manager Assets met Dynamic Media Classic te synchroniseren. Zie Hoe de Synchronisatie voor meer informatie werkt.

CAUTION
Het importeren van activa van een bestaande Dynamic Media Classic-bedrijfsaccount kan lang duren voordat deze in Experience Manager worden weergegeven. Zorg ervoor dat u een map in Dynamic Media Classic aanwijst die niet te veel elementen bevat. De hoofdmap bevat bijvoorbeeld vaak te veel elementen.
Als u de integratie wilt testen, moet u het hoofdmappunt alleen naar een submap laten verwijzen in plaats van naar het hele bedrijf.
NOTE
U kunt meerdere configuraties hebben: één wolkenconfiguratie vertegenwoordigt één gebruiker bij een bedrijf van Dynamic Media Classic. Als u andere Dynamic Media Classic-bedrijven of -gebruikers wilt openen, maakt u meerdere configuraties.

Om Experience Manager te vormen om activa aan Dynamic Media Classic te kunnen publiceren:

 1. Tik op het Experience Manager-pictogram en navigeer naar Deployment > Cloud Services om toegang te krijgen tot Adobe Dynamic Media Classic.

 2. Tik op Configure now.

  chlimage_1-297

 3. In de Title en eventueel in het veld Name Voer de juiste gegevens in. Tik op Create.

  note note
  NOTE
  Als u meer configuraties maakt, parent configuration wordt weergegeven.
  Do niet de bovenliggende configuratie wijzigen. Het wijzigen van de bovenliggende configuratie kan de integratie onderbreken.
 4. Voer het e-mailadres, het wachtwoord en de regio van uw Dynamic Media Classic-account in en tik op Connect to Dynamic Media Classic. U hebt verbinding met de Dynamic Media Classic-server en het dialoogvenster wordt uitgebreid met meer opties.

 5. Voer de Company naam en Root Path. Dit is de naam van de gepubliceerde server en het pad dat u wilt opgeven. Als u de naam van de gepubliceerde server in Dynamic Media Classic niet kent, gaat u naar Setup > Application Setup.

  note note
  NOTE
  Het Dynamic Media Classic-hoofdpad is het pad waarmee de Experience Manager van de Dynamic Media Classic-map verbinding maakt. U kunt de map verkleinen tot een specifieke map.
  note caution
  CAUTION
  Afhankelijk van de grootte van de Dynamic Media Classic-map kan het importeren van een hoofdmap lang duren. Bovendien zouden de gegevens van Dynamic Media Classic de opslag van de Experience Manager kunnen overschrijden. Controleer of u de juiste map importeert. Door te veel gegevens te importeren, kan uw systeem worden gestopt.

  chlimage_1-298

 6. Klik op OK. Experience Manager slaat uw configuratie op.

NOTE
Als u opnieuw verbinding maakt:
 • Wanneer u bij het publiceren opnieuw verbinding maakt met Dynamic Media Classic, kunt u het wachtwoord opnieuw instellen bij het publiceren of opnieuw verbinden. Dit werkt niet (geen probleem in de instantie Auteur).
 • Als u waarden wijzigt, zoals uw regio of bedrijfsnaam, moet u opnieuw verbinding maken met Dynamic Media Classic. Als de configuratieopties zijn gewijzigd maar niet opgeslagen, geeft de Experience Manager ten onrechte nog aan dat de configuratie geldig is. Zorg ervoor dat u opnieuw verbinding maakt.

Adobe CQ Dynamic Media Classic Dam Listener inschakelen enabling-the-adobe-cq-scene-dam-listener

Schakel de Adobe CQ Dynamic Media Classic Dam Listener in, die standaard is uitgeschakeld.

De Adobe CQ Dynamic Media Classic Dam Listener inschakelen:

 1. Tik op de knop Tools pictogram, navigeer vervolgens naar Operations > Web Console. De webconsole wordt geopend.

 2. Navigeren naar Adobe CQ Dynamic Media Classic Dam Listener en selecteert u de Enabled selectievakje.

  chlimage_1-299

 3. Tik op Save.

Aanpasbare time-out toevoegen aan Dynamic Media Classic Upload-workflow adding-configurable-timeout-to-scene-upload-workflow

Wanneer een instantie van de Experience Manager wordt gevormd om videocodering door Dynamic Media Classic te behandelen, door gebrek, is er een 35 minieme onderbreking op om het even welke uploadbaan. U kunt deze instelling configureren om taken voor het mogelijk langer uitvoeren van videocodering aan te passen:

 1. Navigeren naar http://localhost:4502/system/console/configMgr/com.day.cq.dam.scene7.impl.Scene7UploadServiceImpl.

  chlimage_1-300

 2. Wijzig het nummer in het dialoogvenster Active job timeout veld. Alle niet-negatieve getallen worden in seconden met de maateenheid geaccepteerd. Standaard is dit aantal ingesteld op 2100.

  note note
  NOTE
  Beste praktijken: De meeste elementen worden maximaal minuten ingesloten (bijvoorbeeld afbeeldingen). Maar in bepaalde gevallen, zoals grotere video's, verhoogt u de time-outwaarde tot 7200 seconden (twee uur) om ruimte te maken voor lange verwerkingstijd. Anders wordt deze Dynamic Media Classic-uploadtaak gemarkeerd als UploadFailed in de JCR-metagegevens.
 3. Tik op Save.

Autouploading vanuit Experience Manager Assets autouploading-from-aem-assets

Vanaf Experience Manager 6.3.2 is Experience Manager Assets nu voor u geconfigureerd, zodat alle digitale elementen die u uploadt naar de beheerder van digitale middelen automatisch worden bijgewerkt naar Dynamic Media Classic als de elementen zich in een CQ-doelmap bevinden.

Wanneer een element aan Experience Manager Assets wordt toegevoegd, wordt het automatisch geüpload en gepubliceerd naar Dynamic Media Classic.

NOTE
De maximale bestandsgrootte voor automatisch uploaden van Experience Manager Assets naar Dynamic Media Classic is 500 MB.

Om automatisch laden te configureren vanuit Experience Manager Assets:

 1. Tik op het Experience Manager-pictogram en navigeer naar Deployment > Cloud Services Tik vervolgens onder de kop Dynamic Media onder Beschikbare configuraties op dms7 (Dynamic Media)

 2. Tik op de knop Advanced selecteert u de Enable Automatic Upload selectievakje, dan tikken OK. U moet nu de DAM Asset-workflow zodanig configureren dat het uploaden naar Dynamic Media Classic wordt opgenomen.

  note note
  NOTE
  Zie De status (gepubliceerd/niet gepubliceerd) van naar Dynamic Media Classic geduwde middelen configureren voor informatie over het ongepubliceerd naar Dynamic Media Classic duwen van activa.

  screen_shot_2018-03-15at52501pm

 3. Ga terug naar de welkomstpagina van de Experience Manager en tik op Workflows. Dubbelklik op de knop DAM Update-element te openen.

 4. Navigeer in de assistent naar de knop Workflow en selecteert u Dynamic Media Classic. Slepen Dynamic Media Classic naar de workflow en tik op Save. Middelen die in de doelmap aan Experience Manager Assets worden toegevoegd, worden automatisch naar Dynamic Media Classic geüpload.

  chlimage_1-301

  note note
  NOTE
  • Wanneer u na het automatiseren elementen toevoegt die niet in de CQ-doelmap staan, worden deze niet naar Dynamic Media Classic geüpload.
  • Experience Manager sluit alle metagegevens in zoals XMP voordat deze naar Dynamic Media Classic worden geüpload. Alle eigenschappen op het metagegevensknooppunt zijn dus in Dynamic Media Classic als XMP beschikbaar.

De status (gepubliceerd/niet gepubliceerd) van naar Dynamic Media Classic geduwde middelen configureren configuring-the-state-published-unpublished-of-assets-pushed-to-scene

Als u middelen van Experience Manager Assets naar Dynamic Media Classic duwt, kunt u of hen publiceren automatisch (standaardgedrag) of hen duwen aan Dynamic Media Classic in een niet gepubliceerde staat.

Het is mogelijk dat u elementen niet direct op Dynamic Media Classic wilt publiceren als u ze in een testomgeving wilt testen voordat u live gaat. U kunt Experience Manager met de Veilige omgeving van de Test van Dynamic Media Classic gebruiken om activa van Activa in Dynamic Media Classic in een niet gepubliceerde staat direct te duwen.

Dynamic Media Classic-elementen blijven beschikbaar via een beveiligde voorvertoning. Alleen wanneer de activa binnen Experience Manager worden gepubliceerd, worden de activa van Dynamic Media Classic ook in productie genomen.

Als u elementen direct wilt publiceren wanneer u ze naar Dynamic Media Classic duwt, hoeft u geen opties te configureren. Dit gedrag is de standaardinstelling.

Als u echter niet wilt dat elementen die aan Dynamic Media Classic worden doorgegeven, automatisch worden gepubliceerd, wordt in deze sectie beschreven hoe u Experience Manager en Dynamic Media Classic kunt configureren om deze functionaliteit uit te voeren.

Vereisten om elementen naar Dynamic Media Classic te verzenden zonder publicatie prerequisites-to-push-assets-to-scene-unpublished

Voordat u elementen naar Dynamic Media Classic kunt duwen zonder ze te publiceren, moet u het volgende instellen:

 1. Gebruik de Admin Console om een draagtas te maken. In het geval van uw support, verzoek u dat de beveiligde voorvertoning is ingeschakeld voor uw Dynamic Media Classic-account.
 2. Volg de aanwijzingen stel een veilige voorvertoning voor uw Dynamic Media Classic-account in.

Dit zijn dezelfde stappen die u zou volgen om een veilige testinstallatie in Dynamic Media Classic te maken.

NOTE
Als uw installatieomgeving een UNIX® 64-bits besturingssysteem is, raadpleegt u https://helpx.adobe.com/nl/experience-manager/kb/enable-xmp-write-back-64-bit-redhat.html met betrekking tot andere configuratieopties moet u plaatsen.

Bekende beperkingen voor het doorduwen van elementen in niet-gepubliceerde toestand known-limitations-for-pushing-assets-in-unpublished-state

Houd rekening met de volgende beperkingen als u deze functie gebruikt:

 • Er is geen ondersteuning voor versiebeheer.
 • Als een element al in Experience Manager is gepubliceerd en er een volgende versie wordt gemaakt, wordt die nieuwe versie onmiddellijk live gepubliceerd voor productie. Publiceren bij activering werkt alleen met de eerste publicatie van een element.
NOTE
Als u elementen direct wilt publiceren, kunt u het beste de volgende methoden gebruiken: Enable Secure Preview instellen op Immediately en gebruiken de Enable Automatic Upload gebruiken.

De status van naar Dynamic Media Classic geduwde middelen instellen als niet-gepubliceerd setting-the-state-of-assets-pushed-to-scene-as-unpublished

NOTE
Als een gebruiker het element in Experience Manager publiceert, wordt het S7-element automatisch geactiveerd voor de productie/het actieve element (het element bevindt zich niet meer in een beveiligde voorvertoning/is niet gepubliceerd).

De status van aan Dynamic Media Classic geduwde middelen instellen als niet-gepubliceerd:

 1. Tik op het Experience Manager-pictogram en navigeer naar Deployment > Cloud Services, tikken Dynamic Media Classic en selecteer uw configuratie in Dynamic Media Classic.

 2. Tik op het tabblad Advanced. In de Enable Secure View vervolgkeuzelijst, selecteert u Upon AEM Publish Activation om elementen naar Dynamic Media Classic te verzenden zonder te publiceren. (Deze waarde is standaard ingesteld op Immediately, waarbij Dynamic Media Classic-activa onmiddellijk worden gepubliceerd.)

  Zie Dynamic Media Classic-documentatie voor meer informatie over het testen van bedrijfsmiddelen alvorens deze openbaar te maken.

  chlimage_1-302

 3. Tik op OK.

Als u Beveiligde weergave inschakelt, worden uw elementen zonder publicatie naar de beveiligde voorvertoningsserver verplaatst.

Navigeer naar een Dynamic Media Classic-component op een pagina in Experience Manager om te zien of Voorvertoning beveiligen is ingeschakeld. Tik op Edit. Het element heeft de beveiligde voorvertoningsserver die in de URL wordt vermeld. Na publicatie in Experience Manager wordt het serverdomein in de bestandsverwijzing bijgewerkt van de voorbeeld-URL naar de productie-URL.

Dynamic Media Classic inschakelen voor WCM enabling-scene-for-wcm

Dynamic Media Classic inschakelen voor WCM is om twee redenen vereist:

 • Hiermee wordt de vervolgkeuzelijst met universele videoprofielen ingeschakeld voor het ontwerpen van pagina's. Zonder deze lijst Universal Video Preset drop-down is leeg en kan niet worden geplaatst.
 • Als een digitaal element niet in de doelmap staat, kunt u het element uploaden naar Dynamic Media Classic als u Dynamic Media Classic voor die pagina inschakelt in de pagina-eigenschappen. Vervolgens sleept u het element naar een Dynamic Media Classic-component. Normale overervingsregels zijn van toepassing (dat wil zeggen dat onderliggende pagina's de configuratie overnemen van de bovenliggende pagina).

Wanneer het toelaten van Dynamic Media Classic voor WCM, zoals met andere configuraties, zijn de overervingsregels van toepassing. U kunt Dynamic Media Classic for WCM inschakelen in de geoptimaliseerde aanraakinterface of in de klassieke gebruikersinterface.

Dynamic Media Classic for WCM inschakelen in de Touch-Optimized Gebruikersinterface enabling-scene-for-wcm-in-the-touch-optimized-user-interface

Dynamic Media Classic for WCM inschakelen in de gebruikersinterface voor geoptimaliseerde aanrakingen:

 1. Tik op het Experience Manager-pictogram en navigeer naar Sites en vervolgens de hoofdpagina van uw website (niet taalspecifiek).

 2. Selecteer in de werkbalk de optie settings pictogram en tik Open Properties.

 3. Tikken Cloud Services en tikken Add Configuration en selecteert u Dynamic Media Classic.

 4. In de Adobe Dynamic Media Classic vervolgkeuzelijst, selecteert u de gewenste configuratie en tikt u op OK.

  chlimage_1-303

  De video stelt van die configuratie van Dynamic Media Classic zijn beschikbaar voor gebruik in Experience Manager met de videocomponent van Dynamic Media Classic op die pagina en kindpagina's.

Dynamic Media Classic for WCM inschakelen in de klassieke gebruikersinterface enabling-scene-for-wcm-in-the-classic-user-interface

Dynamic Media Classic for WCM inschakelen in de klassieke gebruikersinterface:

 1. Tik in Experience Manager op Websites en navigeer naar de hoofdpagina van uw website (niet taalspecifiek).

 2. Tik in het hulpstuk op de knop Page pictogram en tik Page Properties.

 3. Tik op Cloud Services > Add services > Dynamic Media Classic.

 4. In de Adobe Dynamic Media Classic vervolgkeuzelijst, selecteert u de gewenste configuratie en tikt u op OK.

  De video stelt van die configuratie van Dynamic Media Classic zijn beschikbaar voor gebruik in Experience Manager met de videocomponent van Dynamic Media Classic op die pagina en kindpagina's.

Een standaardconfiguratie configureren configuring-a-default-configuration

Als u meerdere Dynamic Media Classic-configuraties hebt, kunt u een van deze configuraties als standaard opgeven voor de Dynamic Media Classic-inhoudbrowser.

Er kan slechts één Dynamic Media Classic-configuratie op een bepaald moment als standaard worden gemarkeerd. De standaardconfiguratie is de bedrijfsactiva die door gebrek in Browser van de Inhoud van Dynamic Media Classic tonen.

De standaardconfiguratie configureren:

 1. Tik op het Experience Manager-pictogram en navigeer naar Deployment > Cloud Services, tikken Dynamic Media Classic en selecteer uw configuratie in Dynamic Media Classic.

 2. Tik op Edit.

 3. In de General selecteert u de Default Configuration Schakel dit selectievakje in om het als standaardbedrijf en basispad in te stellen dat in de Dynamic Media Classic-inhoudbrowser wordt weergegeven.

  chlimage_1-304

  note note
  NOTE
  Als er slechts één configuratie is, selecteert u Default Configuration selectievakje heeft geen effect.

De map Ad hoc configureren configuring-the-ad-hoc-folder

U kunt de map configureren waarnaar elementen in Dynamic Media Classic worden geüpload wanneer het element zich niet in de CQ-doelmap bevindt. Zie Elementen publiceren van buiten de CQ-doelmap.

U configureert de ad-hocmap als volgt:

 1. Tik op het Experience Manager-pictogram en navigeer naar Deployment > Cloud Services, tikken Dynamic Media Classic en selecteer uw configuratie in Dynamic Media Classic.

 2. Tik op Edit.

 3. Tik op het tabblad Advanced. In de Ad-hoc Folder veld kunt u de Ad hoc map. Standaard is dit de name_of_the_company/CQ5_adhoc.

  chlimage_1-305

Universal Presets configureren configuring-universal-presets

Als u universele voorinstellingen voor de videocomponent wilt configureren, raadpleegt u Video.

Ondersteuning van MIME-op type gebaseerde middelen/Dynamic Media Classic-upload taakparameters inschakelen enabling-mime-type-based-assets-scene-upload-job-parameter-support

U kunt configureerbare Dynamic Media Classic-taakparameters inschakelen die worden geactiveerd door de synchronisatie van Digital Asset Manager/Dynamic Media Classic-elementen.

Specifiek, vormt u het erkende dossierformaat door MIME type in het OSGi (Open het initiatief van de Gateway van de Dienst) gebied van het paneel van de Configuratie van de Console van het Web van de Experience Manager. Vervolgens kunt u de afzonderlijke taakparameters voor uploaden aanpassen die worden gebruikt voor elk MIME-type in de JCR (Java™ Content Repository).

Op MIME gebaseerde elementen inschakelen:

 1. Tik op het Experience Manager-pictogram en navigeer naar Tools > Operations > Web Console.

 2. In het configuratiescherm van de Adobe Experience Manager-webconsole, op het tabblad OSGi menu, tikken Configuration.

 3. Zoek en tik onder de kolom Naam Adobe CQ Dynamic Media Classic Asset MIME type Service om de configuratie te bewerken.

 4. Tik in het gebied MIME-typetoewijzing op een plusteken (+) om een MIME-type toe te voegen.

  Zie Ondersteunde MIME-typen.

 5. Typ de nieuwe naam van het MIME-type in het tekstveld.

  U kunt bijvoorbeeld een <file_extension>=<mime_type> zoals in EPS=application/postscript OF PSD=image/vnd.adobe.photoshop.

 6. Tik in de rechterbenedenhoek van het configuratievenster op Save.

 7. Ga terug naar de Experience Manager en tik op de CRXDE Lite.

 8. Navigeer op de pagina CRXDE Lite in het linkerspoor naar /etc/cloudservices/scene7/<environment> (vervanging <environment> voor de werkelijke naam).

 9. Uitbreiden <environment> (vervanging <environment> voor de eigenlijke naam) mimeTypes knooppunt.

 10. Tik op het mimeType dat u zojuist hebt toegevoegd.

  Bijvoorbeeld: mimeTypes > application_postscript OF mimeTypes > image_vnd.adobe.photoshop.

 11. Tik rechts van de pagina CRXDE Lite op de knop Properties tab.

 12. Een Dynamic Media Classic-taakparameter voor uploaden opgeven in het dialoogvenster jobParam waardeveld.

  Bijvoorbeeld, psprocess="rasterize"&psresolution=120 .

  Zie de Adobe Dynamic Media Classic Image Production System API voor meer uploadtaakparameters die u kunt gebruiken.

  note note
  NOTE
  Als u PSD-bestanden uploadt en u wilt deze als sjablonen met laagextracties verwerken, voert u het volgende in het dialoogvenster jobParam waardeveld:
  process=MaintainLayers&layerNaming=AppendName&createTemplate=true
  Zorg ervoor dat het PSD-bestand 'lagen' heeft. Als het strikt genomen één afbeelding of een afbeelding met een masker is, wordt de afbeelding alleen verwerkt als een afbeelding omdat er geen lagen zijn om te verwerken.
 13. Tik in de linkerbovenhoek van de pagina CRXDE Lite op Save All.

Problemen met Dynamic Media Classic en integratie met Experience Managers oplossen troubleshooting-scene-and-aem-integration

Als u problemen hebt met het integreren van Experience Manager met Dynamic Media Classic, raadpleegt u de volgende scenario's voor oplossingen.

Als het publiceren van uw digitale middelen naar Dynamic Media Classic mislukt:

 • Controleer of het element dat u wilt uploaden zich in het deelvenster CQ target (u geeft deze map op in de Dynamic Media Classic-cloudconfiguratie).

 • Als dit niet het geval is, moet u de cloudconfiguratie configureren in Page Properties voor die pagina uploaden naar de CQ adhoc map.

 • Controleer de logboeken voor om het even welke informatie.

Als uw videovoorinstellingen niet worden weergegeven:

 • Zorg ervoor dat u de wolkenconfiguratie van die pagina door hebt gevormd Page Properties. Videovoorinstellingen zijn beschikbaar in de Dynamic Media Classic-videocomponent.

Als uw video-elementen niet in Experience Manager worden afgespeeld:

Als nieuwe of gewijzigde middelen in Experience Manager niet automatisch naar Dynamic Media Classic worden geüpload:

 • Zorg ervoor dat de elementen zich in de CQ-doelmap bevinden. Alleen elementen in de CQ-doelmap worden automatisch bijgewerkt (op voorwaarde dat u Experience Manager Assets hebt geconfigureerd voor het automatisch uploaden van middelen).

 • Zorg ervoor dat u de configuratie van de Cloud Services hebt geconfigureerd voor Automatisch uploaden inschakelen en dat u de DAM Asset-workflow hebt bijgewerkt en opgeslagen, zodat deze ook het uploaden van Dynamic Media Classic omvat.

 • Wanneer u een afbeelding uploadt naar een submap van de Dynamic Media Classic-doelmap, moet u een van de volgende handelingen uitvoeren:

  • Zorg ervoor dat de namen van alle elementen, ongeacht de locatie, uniek zijn. Anders wordt het element in de hoofddoelmap verwijderd en blijft alleen het element in de submap over.
  • Wijzig de manier waarop Dynamic Media Classic elementen overschrijft in het gedeelte Setup van de Dynamic Media Classic-account. Stel Dynamic Media Classic niet in om elementen te overschrijven, ongeacht de locatie als u elementen met dezelfde naam in submappen gebruikt.

Als uw verwijderde elementen of mappen niet worden gesynchroniseerd tussen Dynamic Media Classic en Experience Manager:

 • Middelen en mappen die zijn verwijderd uit Experience Manager Assets, worden nog steeds weergegeven in de gesynchroniseerde map in Dynamic Media Classic. Verwijder deze handmatig.

Als het uploaden van video mislukt

CAUTION
Het importeren van activa van een bestaande Dynamic Media Classic-bedrijfsaccount kan lang duren voordat deze in Experience Manager worden weergegeven. Zorg ervoor dat u een map in Dynamic Media Classic aanwijst die niet te veel elementen bevat (de hoofdmap bevat bijvoorbeeld vaak te veel elementen).
Als u de integratie wilt testen, moet u het hoofdmappunt alleen naar een submap laten verwijzen in plaats van naar het hele bedrijf.
recommendation-more-help
5ce3024a-cbea-458b-8b2f-f9b8dda516e8