Adobe Campaign Forms maken in AEM

Met AEM kunt u formulieren maken en gebruiken die op uw website met Adobe Campaign werken. U kunt specifieke velden invoegen in uw formulieren en toewijzen aan de Adobe Campaign-database.

U kunt nieuwe contactabonnementen, unsubscriptions, en gegevens van het gebruikersprofiel beheren, allen terwijl het integreren van hun gegevens in uw gegevensbestand van Adobe Campaign.

Als u Adobe Campaign-formulieren wilt gebruiken in AEM, moet u de volgende stappen uitvoeren, zoals beschreven in dit document:

 1. Een sjabloon beschikbaar maken.
 2. Maak een formulier.
 3. Formulierinhoud bewerken.

Standaard zijn er drie typen formulieren beschikbaar, specifiek voor Adobe Campaign:

 • Een profiel opslaan
 • Abonneren op een service
 • Abonnement op een service opzeggen

Deze formulieren definiëren een URL-parameter die de gecodeerde primaire sleutel van een Adobe Campaign-profiel accepteert. Op basis van deze URL-parameter werkt het formulier de gegevens van het gekoppelde Adobe Campaign-profiel bij.

Hoewel u deze formulieren onafhankelijk maakt, genereert u doorgaans een gepersonaliseerde koppeling naar een formulierpagina in de nieuwsbrief, zodat ontvangers de koppeling kunnen openen en hun profielgegevens kunnen aanpassen (of ze zich niet abonneren, zich abonneren of hun profiel bijwerken).

Het formulier wordt automatisch bijgewerkt op basis van de gebruiker. Zie Formulierinhoud bewerken voor meer informatie.

Een sjabloon beschikbaar maken

Voordat u formulieren kunt maken die specifiek zijn voor Adobe Campaign, moet u de verschillende sjablonen beschikbaar stellen in de AEM toepassing.

Hiervoor raadpleegt u de documentatie van sjablonen.

Een formulier maken

Eerst en vooral, controleer de verbinding tussen de auteur en publiceer instanties en Adobe Campaign werkt. Zie Integratie met Adobe Campaign Standard of Integratie met Adobe Campaign Classic.

OPMERKING

Zorg ervoor dat de acMapping-eigenschap op het jcr:content-knooppunt op mapRecipient of profile is ingesteld bij gebruik van respectievelijk Adobe Campaign Classic of Adobe Campaign Standard

 1. Navigeer in Sites AEM naar de plaats waar u een nieuwe pagina wilt maken.

 2. Maak een pagina en selecteer Adobe Campaign Classic-profiel of Adobe Campaign Standard-profiel en klik op Volgende.

  chlimage_1-43

  OPMERKING

  Als het gewenste malplaatje niet beschikbaar is, zie Beschikbaarheid van het Malplaatje.

 3. Voeg in het veld Naam de naam van de pagina toe. Dit moet een geldige JCR-naam zijn.

 4. Voer in het veld Titel een titel in en klik op Maken.

 5. Open de pagina en selecteer Eigenschappen openen en voeg in Cloud Services de configuratie van Adobe Campaign toe en selecteer het vinkje om uw wijzigingen op te slaan.

  chlimage_1-44

 6. Selecteer op de pagina in de component Start van formulier het type formulier dat het is - Abonneren, Abonnement opzeggen, of Profiel opslaan. U kunt slechts één type per formulier hebben. U kunt nu de inhoud van het formulier bewerken.

Formulierinhoud bewerken

Forms gewijd aan Adobe Campaign heeft specifieke componenten. Deze componenten hebben een optie waarmee u elk veld van het formulier kunt koppelen aan een veld in de Adobe Campaign-database.

OPMERKING

Als de gewenste sjabloon niet beschikbaar is, zie Een sjabloon beschikbaar maken.

In deze sectie worden alleen specifieke koppelingen naar Adobe Campaign beschreven. Zie Editmode-componenten voor meer informatie over een algemeen overzicht van het gebruik van formulieren in Adobe Experience Manager.

 1. Selecteer Eigenschappen openen en voeg in Cloud Services de configuratie van Adobe Campaign toe en selecteer het vinkje om uw wijzigingen op te slaan.

  chlimage_1-45

 2. Voor de pagina, in de component van het Begin van de Vorm, klik het pictogram van de Configuratie.

  chlimage_1-46

 3. Klik op het tabblad Geavanceerd en selecteer het type formulier dat het is - Abonneren, Abonneren, of Profiel opslaan en klik op OK. U kunt slechts één type per formulier hebben.

  • Adobe Campaign: Profiel opslaan: Hiermee kunt u een ontvanger maken of bijwerken in Adobe Campaign (standaardwaarde).
  • Adobe Campaign: Abonneren op services: Hiermee kunt u de abonnementen van een ontvanger in Adobe Campaign beheren.
  • Adobe Campaign: Abonnement op services opzeggen: Hiermee kunt u de abonnementen van een ontvanger in Adobe Campaign annuleren.
 4. U moet een Encrypted Primaire Sleutel component op elk vorm hebben. Deze component bepaalt welke URL-parameter wordt gebruikt om de gecodeerde primaire sleutel van een Adobe Campaign-profiel te accepteren. Selecteer in Componenten de optie Adobe Campaign, zodat alleen de componenten zichtbaar zijn.

 5. Sleep de component Encrypted Primary Key naar het formulier (waar dan ook) en klik of tik op het pictogram Configuration. Geef op het tabblad Adobe Campaign een willekeurige naam voor de URL-parameter op. Klik of tik het vinkje om uw veranderingen te bewaren.

  Gegenereerde koppelingen naar dit formulier moeten deze URL-parameter gebruiken en er de gecodeerde primaire sleutel van een Adobe Campaign-profiel aan toewijzen. De gecodeerde primaire sleutel moet correct (percent) gecodeerd zijn URL.

  chlimage_1-47

 6. Voeg zo nodig componenten aan het formulier toe, zoals een tekstveld, een datumveld, een veld Selectievakje, een veld Optie enzovoort. Zie Adobe Campaign Form Components voor meer informatie over elke component.

 7. Klik op het configuratiepictogram om de component te openen. Wijzig bijvoorbeeld in Tekstveld (Campagne) de titel en de tekst.

  Klik op Adobe Campaign om het formulierveld toe te wijzen aan een Adobe Campaign-metagegevensvariabele. Wanneer u het formulier verzendt, wordt het toegewezen veld bijgewerkt in Adobe Campaign. Alleen velden met overeenkomende typen zijn beschikbaar in de variabele kiezer (bijvoorbeeld tekenreeksvariabelen voor tekstvelden).

  chlimage_1-48

  OPMERKING

  U kunt velden die in de tabel met ontvangers worden weergegeven, toevoegen of verwijderen door hier de instructies op te volgen: https://blogs.adobe.com/experiencedelivers/experience-management/aem-campaign-integration/

 8. Klik Pagina publiceren. De pagina wordt geactiveerd op uw site. U kunt het bekijken door naar uw AEM publicatieexemplaar te gaan. U kunt een formulier ook testen.

  LET OP

  U moet de anonieme gebruiker leesmachtigingen bieden op de cloudservice om formulieren te kunnen gebruiken tijdens het publiceren. Houd er echter rekening mee dat er beveiligingsproblemen kunnen optreden als u leesmachtigingen verschaft aan de anonieme gebruiker en zorg ervoor dat u dit beperkt door bijvoorbeeld de dispatcher te configureren.

Formulieren testen

Nadat u een formulier hebt gemaakt en formulierinhoud hebt bewerkt, wilt u mogelijk handmatig testen of het formulier naar behoren werkt.

OPMERKING

U moet op elk formulier een Encryted Primary Key-component hebben. Selecteer in Componenten de optie Adobe Campaign, zodat alleen de componenten zichtbaar zijn.

Hoewel u in deze procedure het epknummer handmatig invoert, krijgen gebruikers in de praktijk een koppeling naar deze pagina (om uw abonnement op te zeggen, in te schrijven of uw profiel bij te werken) binnen een nieuwsbrief. De epk wordt op basis van de gebruiker automatisch bijgewerkt.

Om die verbinding tot stand te brengen, gebruikt u veranderlijke Belangrijkste middelherkenningsteken (Adobe Campaign Standard) of Gecodeerde herkenningsteken (Adobe Campaign Classic) (bijvoorbeeld, in een Tekst & Personalisatie (Campagne) component), die met de epk in Adobe Campaign verbindt.

Hiervoor moet u handmatig de EPK van een Adobe Campaign-profiel ophalen en dit vervolgens toevoegen aan de URL:

 1. De gecodeerde primaire sleutel (EPK) van een Adobe Campaign-profiel ophalen:

  • In Adobe Campaign Standard - navigeer naar Profielen en soorten publiek > Profielen, waarin de bestaande profielen worden vermeld. Zorg ervoor de lijst Belangrijkste Herkenningsteken van het Middel in een kolom toont (Dit kan worden gevormd door te klikken/te tikken lijst). Kopieer de belangrijkste resource-id van het gewenste profiel.
  • Ga in Adobe Campaign Classic naar Profielen en doelen > Ontvangers, die de bestaande profielen opsomt. Zorg ervoor dat de tabel het veld Encrypted identifier in een kolom weergeeft (dit kan worden geconfigureerd door met de rechtermuisknop op een item te klikken en de lijst Configureren te selecteren…). Kopieer de gecodeerde id van het gewenste profiel.
 2. Open AEM de formulierpagina in het publicatieexemplaar en voeg de EPK van stap 1 toe als URL-parameter: dezelfde naam gebruiken die u eerder in de EPK-component hebt gedefinieerd bij het ontwerpen van het formulier (bijvoorbeeld: ?epk=...)

 3. Het formulier kan nu worden gebruikt om de gegevens en abonnementen voor het gekoppelde Adobe Campaign-profiel te wijzigen. Nadat u een aantal velden hebt gewijzigd en het formulier hebt verzonden, kunt u in Adobe Campaign controleren of de desbetreffende gegevens zijn bijgewerkt.

De gegevens in de Adobe Campaign-database worden bijgewerkt nadat een formulier is gevalideerd.

Op deze pagina