Vereisten voor integratie met Adobe Target

Als onderdeel van het integratie van AEM en Adobe Target, moet u bij Adobe Target registreren, de replicatieagent vormen, en activiteitenmontages op het publicatieknooppunt beveiligen.

Registreren bij Adobe Target

Als u AEM wilt integreren met Adobe Target, hebt u een geldig Adobe Target-account nodig. Deze account moet minimaal fiatteur ​ level rechten hebben. Wanneer u zich bij Adobe Target registreert, ontvangt u een clientcode. U hebt de clientcode en uw Adobe Target-aanmeldingsnaam en -wachtwoord nodig om verbinding te maken AEM met Adobe Target.

De clientcode identificeert de Adobe Target-klantenaccount wanneer de Adobe Target-server wordt aangeroepen.

OPMERKING

Uw account moet ook door het Target-team zijn ingeschakeld om de integratie te kunnen gebruiken.

Als dit niet het geval is, kunt u contact opnemen met Adobe Target Klantenservice.

Toelatend de Agent van de Replicatie van het Doel

Test en doel replicatieagent moet zijn ingeschakeld op de instantie van de auteur. Merk op dat deze replicatieagent niet door gebrek wordt toegelaten als u gebruikte nosamplcontent uitvoeringsmodus voor het installeren van AEM. Voor meer informatie over het beveiligen van uw productieomgeving raadpleegt u de Beveiligingscontrolelijst.

 1. Klik of tik op de AEM startpagina Gereedschappen > Implementatie > Replicatie.

 2. Klikken of tikken Medewerkers op auteur.

 3. Klik of tik op Test en doel (test en doel) replicatieagent, en dan klikken of tikken Bewerken.

 4. Selecteer de optie Ingeschakeld en klik of tik op OK.

  OPMERKING

  Wanneer u de Test en de replicatieagent van het Doel vormt, in Vervoer tab, de URI is standaard ingesteld op tnt:///. Deze URI niet vervangen door https://admin.testandtarget.omniture.com.

  Houd er rekening mee dat als u de verbinding probeert te testen met tnt:///, wordt een fout gegenereerd. Dit wordt verwacht omdat deze URI alleen voor intern gebruik is en niet mag worden gebruikt Verbinding testen.

Het knooppunt Activiteitsinstellingen beveiligen

U moet het knooppunt met activiteiteninstellingen beveiligen cq:ActivitySettings op de publicatie-instantie zodat deze niet toegankelijk is voor normale gebruikers. Het knooppunt activity settings mag alleen toegankelijk zijn voor de service die de activiteitensynchronisatie afhandelt voor Adobe Target.

De cq:ActivitySettings knooppunt beschikbaar in CRXDE-lijst onder /content/campaigns/*nameofbrand** onder de activiteiten jcr:content node; *bijvoorbeeld /content/campaign/we-retail/master/myactivity/jcr:content/cq:ActivitySettings. Dit knooppunt wordt alleen gemaakt nadat u een component als doel hebt ingesteld.

De cq:ActivitySettings knoop onder jcr van de activiteit:inhoud wordt beschermd door volgende ACLs:

 • Alles weigeren voor iedereen
 • jcr:read,rep:write toestaan voor 'target-activity-authors' (de auteur is lid van deze groep uit de doos)
 • jcr:read,rep:write voor "targetService" toestaan

Met deze instellingen zorgt u ervoor dat normale gebruikers geen toegang hebben tot de knoopeigenschappen. Gebruik zelfde ACLs op auteur en bij publiceren. Zie Gebruikersbeheer en beveiliging voor meer informatie .

De AEM externalizer configureren

Wanneer u een activiteit bewerkt in Adobe Target, verwijst de URL naar localhost tenzij u de URL wijzigt in het AEM auteurknooppunt.

De AEM-externalizer configureren:

 1. Navigeer naar de OSGi-webconsole op https://<server>:<port>/system/console/configMgr.

 2. Zoeken Day CQ Link ExternalAlizer en voer het domein voor het auteurknooppunt in.

  chlimage_1-120

Op deze pagina