Beveiligingscontrolelijst security-checklist

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Deze sectie behandelt diverse stappen die u zou moeten nemen om ervoor te zorgen dat uw AEM installatie wanneer opgesteld veilig is. De controlelijst moet van boven naar beneden worden toegepast.

NOTE
Er zijn nog enkele beveiligingsoverwegingen van toepassing op de ontwikkelingsfase.

Belangrijkste veiligheidsmaatregelen main-security-measures

AEM uitvoeren in de productielodus run-aem-in-production-ready-mode

Zie voor meer informatie AEM uitvoeren in productielocatie.

HTTPS inschakelen voor beveiliging van transportlagen enable-https-for-transport-layer-security

Het inschakelen van de HTTPS-transportlaag op zowel auteur- als publicatieinstanties is verplicht voor het hebben van een beveiligde instantie.

NOTE
Zie de HTTP via SSL inschakelen voor meer informatie.

Beveiligingshotfixes installeren install-security-hotfixes

Zorg ervoor dat u de nieuwste Beveiligingshotfixes verstrekt door Adobe.

Standaardwachtwoorden voor de AEM- en OSGi-console-beheeraccounts wijzigen change-default-passwords-for-the-aem-and-osgi-console-admin-accounts

Adobe adviseert sterk dat na installatie u het wachtwoord voor bevoorrechte AEM admin rekeningen (in alle gevallen).

Deze rekeningen omvatten:

 • De AEM admin account

  Nadat u het wachtwoord voor de AEM-beheerdersaccount hebt gewijzigd, moet u het nieuwe wachtwoord gebruiken om toegang te krijgen tot CRX.

 • De admin wachtwoord voor de console van het Web OSGi

  Deze verandering zal ook op de admin rekening worden toegepast die voor de toegang tot van de console van het Web wordt gebruikt, zodat zult u het zelfde wachtwoord moeten gebruiken wanneer de toegang tot van dat.

Deze twee rekeningen gebruiken afzonderlijke geloofsbrieven en het hebben van verschillend, sterk wachtwoord voor elk is essentieel voor een veilige plaatsing.

Het AEM-beheerderswachtwoord wijzigen changing-the-aem-admin-password

Het wachtwoord voor de AEM-beheerdersaccount kan worden gewijzigd via de Graniet-bewerkingen - gebruikers console.

Hier kunt u de admin rekening en het wachtwoord wijzigen.

NOTE
Als u de beheerdersaccount wijzigt, wordt ook de OSGi-webconsoleversie gewijzigd. Nadat u de beheerdersaccount hebt gewijzigd, moet u de OSGi-account wijzigen in iets anders.

Het belang van het wijzigen van het wachtwoord voor de OSGi-webconsole importance-of-changing-the-osgi-web-console-password

Naast de AEM admin account, als het standaardwachtwoord voor het OSGi-webconsolewachtwoord niet wordt gewijzigd, kan dit leiden tot:

 • Belichting van de server met een standaardwachtwoord tijdens opstarten en afsluiten (wat minuten kan duren voor grote servers);
 • Belichting van de server wanneer de opslagplaats is neer/herstart bundel - en OSGI loopt.

Voor meer informatie bij het veranderen van het wachtwoord van de Webconsole, zie Het beheerwachtwoord voor de OSGi-webconsole wijzigen hieronder.

Het beheerwachtwoord voor de OSGi-webconsole wijzigen changing-the-osgi-web-console-admin-password

U moet het wachtwoord ook veranderen dat voor de toegang tot van de console van het Web wordt gebruikt. Dit wordt gedaan door de volgende eigenschappen van te vormen Apache Felix OSGi Management Console:

Gebruikersnaam en Wachtwoord, de referenties voor toegang tot de Apache Felix Web Management Console zelf.
Het wachtwoord moet na de eerste installatie worden gewijzigd om de beveiliging van uw exemplaar te garanderen.

Dit doet u als volgt:

 1. Ga naar de webconsole op <server>:<port>/system/console/configMgr.

 2. Navigeer naar ​ Apache Felix OSGi Management Console en wijzig de gebruikersnaam en password.

  chlimage_1-166

 3. Klikken Opslaan.

Aangepaste fouthandler implementeren implement-custom-error-handler

Adobe raadt aan aangepaste pagina's voor fouthandlers te definiëren, met name voor 404- en 500 HTTP-antwoordcodes, om openbaarmaking van informatie te voorkomen.

NOTE
Zie Hoe kan ik aangepaste scripts of fouthandlers maken kennisbank voor meer informatie .

Volledige lijst voor beveiligingscontrole voor verzending complete-dispatcher-security-checklist

AEM Dispatcher is een essentieel onderdeel van uw infrastructuur. Adobe adviseert sterk u voltooit beveiligingscontrolelijst voor verzender.

CAUTION
Met de Dispatcher moet u de kiezer ".form" uitschakelen.

Controlestappen verification-steps

Gebruikers voor replicatie en transport configureren configure-replication-and-transport-users

Een standaardinstallatie van AEM specificeert admin als de gebruiker voor vervoergeloofsbrieven binnen het gebrek replicatiemiddelen. Ook, wordt de admin gebruiker gebruikt aan bron de replicatie op het auteurssysteem.

Met het oog op de veiligheid moeten beide aspecten worden gewijzigd om rekening te houden met het specifieke gebruiksgeval in kwestie, waarbij de volgende twee aspecten in acht moeten worden genomen:

 • De transportgebruiker mag niet de beheerder zijn. Stel in plaats daarvan een gebruiker in het publicatiesysteem in die alleen toegangsrechten heeft tot de relevante delen van het publicatiesysteem en gebruik de referenties van die gebruiker voor het vervoer.

  U kunt van de gebundelde replicatie-ontvanger gebruiker beginnen en de toegangsrechten van deze gebruiker vormen om uw situatie aan te passen

 • De replicatiegebruiker of Gebruiker-id agent Dit moet ook niet de beheerder zijn, maar een gebruiker die alleen inhoud kan zien die moet worden gerepliceerd. De replicatiegebruiker wordt gebruikt om de inhoud te verzamelen die op het auteurssysteem moet worden herhaald alvorens het naar de uitgever wordt verzonden.

Controleer de beveiligingscontroles op het dashboard Bewerkingen check-the-operations-dashboard-security-health-checks

AEM 6 introduceert het nieuwe Dashboard van Verrichtingen, dat op het helpen van systeemexploitanten problemen oplossen en de gezondheid van een geval controleert.

Het dashboard bevat ook een verzameling veiligheidscontroles. U wordt aangeraden de status van alle beveiligingscontroles te controleren voordat u live gaat met uw productieexemplaar. Voor meer informatie raadpleegt u de Documentatie van het operatiedashboard.

Controleren of voorbeeldinhoud aanwezig is check-if-example-content-is-present

Alle voorbeeldinhoud en -gebruikers (bijvoorbeeld het Geometrixx-project en de onderdelen ervan) moeten worden verwijderd en volledig op een productiesysteem worden verwijderd voordat het openbaar toegankelijk wordt gemaakt.

NOTE
De steekproefWij.Retail toepassingen worden verwijderd als deze instantie binnen loopt Productie-klaar-modus. Als, om het even welke reden, dit niet het geval is, kunt u de steekproefinhoud desinstalleren door naar de Manager van het Pakket te gaan, dan het zoeken naar en het desinstalleren van alle pakketten We.Retail. Meer informatie vindt u in Werken met pakketten.

Controleren of de CRX-ontwikkelingsbundels aanwezig zijn check-if-the-crx-development-bundles-are-present

Deze ontwikkelingsOSGi- bundels zouden op zowel auteur moeten worden gedesinstalleerd als productieve systemen publiceren alvorens hen toegankelijk te maken.

 • Adobe CRXDE-ondersteuning (com.adobe.granite.crxde-support)
 • Adobe Granite CRX Explorer (com.adobe.granite.crx-explorer)
 • Adobe graniet CRXDE Lite (com.adobe.granite.crxde-lite)

Controleren of de ontwikkelingsbundel Sling aanwezig is check-if-the-sling-development-bundle-is-present

De AEM Developer Tools for Eclipse implementeert de Apache Sling Tooling Support Install (org.apache.sling.tooling.support.install).

Deze bundel OSGi zou op zowel auteur moeten worden gedesinstalleerd als productieve systemen publiceren alvorens hen toegankelijk te maken.

Protect tegen XSS (cross-site request-vervalsing) protect-against-cross-site-request-forgery

Het CSRF-beschermingskader the-csrf-protection-framework

AEM 6.1 schepen met een mechanisme dat helpt tegen de aanvallen van de smeedmachine van het Verzoek van de Deposito's van de Deposito's van de Deposito's van de Deposito's van de Deposito's beschermen, genoemd CSRF-beschermingskader. Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik ervan de documentatie.

Het filter Verschuivende verwijzing the-sling-referrer-filter

Als u bekende beveiligingsproblemen wilt verhelpen met CSRF-bestanden (Cross-Site Request Smeedery) in CRX WebDAV en Apache Sling, moet u configuraties toevoegen voor het filter Referrer om dit te kunnen gebruiken.

De dienst van de verwijzingsfilter is de dienst OSGi die u toestaat om te vormen:

 • welke http-methoden moeten worden gefilterd

 • Geeft aan of een lege verwijzingskoptekst is toegestaan

 • en een lijst met servers die naast de serverhost zijn toegestaan.

  Standaard staan alle variaties van localhost en de huidige hostnamen waar de server aan gebonden is, in de lijst.

Om de dienst van het verwijzingsfilter te vormen:

 1. Open de Apache Felix-console (Configuraties) om:

  https://<server>:<port_number>/system/console/configMgr

 2. Aanmelden als admin.

 3. In de Configuraties -menu, selecteert u:

  Apache Sling Referrer Filter

 4. In de Allow Hosts veld, voert u alle hosts in die als referentie zijn toegestaan. Elk item moet van het formulier zijn

  <protocol>://<server>:<port>

  Bijvoorbeeld:

  • https://allowed.server:80 staat alle verzoeken van deze server met de bepaalde haven toe.
  • Als u ook https-aanvragen wilt toestaan, moet u een tweede regel invoeren.
  • Als u alle poorten van die server toestaat, kunt u 0 als het poortnummer.
 5. Controleer de Allow Empty veld, als u lege/ontbrekende verwijzingskoppen wilt toestaan.

  note caution
  CAUTION
  Het wordt aanbevolen een referentie te bieden bij het gebruik van opdrachtregelprogramma's zoals cURL in plaats van een lege waarde toe te staan aangezien het uw systeem aan aanvallen CSRF zou kunnen blootstellen.
 6. Bewerk de methoden die dit filter moet gebruiken voor controles met de Filter Methods veld.

 7. Klikken Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

OSGI-instellingen osgi-settings

Sommige instellingen van OSGI worden standaard ingesteld om foutopsporing in de toepassing te vergemakkelijken. U moet deze instellingen wijzigen in de publicatie- en auteurversie om te voorkomen dat er interne informatie naar het publiek lekt.

NOTE
Alle onderstaande instellingen, met uitzondering van Het dagfilter voor WCM-foutopsporing worden automatisch gedekt door Productie-klaar-modus. Daarom raden we u aan alle instellingen te controleren voordat u uw instantie in een productieve omgeving implementeert.

Voor elk van de volgende services moeten de opgegeven instellingen worden gewijzigd:

Zie voor meer informatie OSGi-configuratie-instellingen.

Wanneer het werken met AEM zijn er verscheidene methodes om de configuratiemontages voor dergelijke diensten te beheren; zie OSGi configureren voor meer details en de aanbevolen werkwijzen.

Verdere lezingen further-readings

Aanvallen van Denial of Service (DoS) beperken mitigate-denial-of-service-dos-attacks

Een ontkenning van de dienst (Dos) aanval is een poging om een computermiddel niet beschikbaar te maken aan zijn voorgenomen gebruikers. Dit wordt vaak gedaan door de bron te overbelasten; bijvoorbeeld:

 • Met een vloed van verzoeken van een externe bron.

 • Met een verzoek om meer informatie dan het systeem met succes kan leveren.

  Bijvoorbeeld een JSON-representatie van de gehele repository.

 • Door een inhoudspagina met een onbeperkt aantal URL's aan te vragen, kan URL een handvat, sommige selecteurs, een uitbreiding, en een achtervoegsel omvatten - om het even welke kan worden gewijzigd.

  Bijvoorbeeld: .../en.html kan ook worden aangevraagd als:

  • .../en.ExtensionDosAttack
  • .../en.SelectorDosAttack.html
  • .../en.html/SuffixDosAttack

  Alle geldige variaties (b.v. een 200 reactie en worden gevormd om in cache te worden geplaatst) zal door de verzender in het voorgeheugen worden opgeslagen, uiteindelijk leidend tot een volledig dossiersysteem en geen dienst voor verdere verzoeken.

Er zijn veel punten van configuratie om dergelijke aanvallen te voorkomen, hier bespreken we alleen die welke rechtstreeks verband houden met AEM.

Het vormen het Verkopen om Dos te verhinderen

Verkopen is inhoudgericht. Dit betekent dat de verwerking wordt geconcentreerd op de inhoud aangezien elk (HTTP) verzoek op inhoud in de vorm van een middel JCR (een gegevensopslagplaats knoop) in kaart wordt gebracht:

 • Het eerste doel is de bron (JCR-knooppunt) die de inhoud bevat.
 • Ten tweede bevindt de renderer, of het script, zich in combinatie met bepaalde delen van de aanvraag (bijvoorbeeld kiezers en/of de extensie) op basis van de eigenschappen van de resource.
NOTE
Hieronder wordt nader ingegaan Verwerking van aanvraag voor verzending.

Deze aanpak maakt Sling zeer krachtig en zeer flexibel, maar zoals altijd is het de flexibiliteit die zorgvuldig moet worden beheerd.

Om misbruik van DoS te helpen voorkomen, kunt u:

 1. besturingselementen op toepassingsniveau opnemen; vanwege het aantal mogelijke variaties is een standaardconfiguratie niet haalbaar.

  In uw toepassing moet u:

  • Beheer de kiezers in de toepassing, zodat u alleen de vereiste expliciete kiezers bedienen en retourneren 404 voor alle anderen.
  • De uitvoer van een onbeperkt aantal inhoudsknooppunten voorkomen.
 2. Controleer de configuratie van de standaardrenderers, die een probleemgebied kunnen zijn.

  • Met name de JSON-renderer die de boomstructuur op meerdere niveaus kan doorlopen.

   Bijvoorbeeld, het verzoek:

   http://localhost:4502/.json

   kan de hele opslagplaats in een JSON-representatie dumpen. Dit zou aanzienlijke serverproblemen veroorzaken. Daarom wordt bij Sling een limiet ingesteld voor het aantal maximale resultaten. Als u de diepte van de JSON-rendering wilt beperken, kunt u de waarde instellen voor:

   JSON Max-resultaten ( json.maximumresults)

   in de configuratie voor de Apache Sling GET Servlet. Wanneer deze limiet wordt overschreden, wordt de rendering samengevouwen. De standaardwaarde voor Verdelen binnen AEM is 1000.

  • Als preventieve maatregel maak andere standaardrenderers (HTML, gewone teksten, XML) onbruikbaar. Opnieuw door te vormen Apache Sling GET Servlet.

  note caution
  CAUTION
  Schakel de JSON-renderer niet uit. Dit is vereist voor de normale werking van AEM.
 3. Gebruik een firewall om toegang tot uw instantie te filteren.

  • Het gebruik van een firewall op besturingssysteemniveau is nodig om toegang tot punten van uw instantie te filteren die tot een Denial of Service-aanval kan leiden als deze niet is beveiligd.

Matig tegen doS die door de Selecteurs van de Vorm wordt veroorzaakt

NOTE
Deze beperking moet alleen worden uitgevoerd op AEM omgevingen die geen Forms gebruiken.

Aangezien AEM geen indexen in het vak voor de FormChooserServletDoor het gebruik van formulierkiezers in query's wordt een dure repository traversal geactiveerd, waarbij de AEM instantie meestal tot stilstand wordt gebracht. Formulierkiezers kunnen worden gedetecteerd door de aanwezigheid van de *.form.&asteren; tekenreeks in query's.

Volg onderstaande stappen om dit te beperken:

 1. Ga naar de webconsole door uw browser naar https://<serveraddress>:<serverport>/system/console/configMgr

 2. Zoeken naar Day CQ WCM-formulierkiezerserver

 3. Nadat u op de ingang klikt, maak onbruikbaar Geavanceerd zoeken vereist in het volgende venster.

 4. Klikken Opslaan.

Mitigate Against DoS Caused by Asset Download Servlet

De standaard Server van de Download van Activa in AEM staat voor authentiek verklaarde gebruikers toe om willekeurig-grote, gezamenlijke downloadverzoeken uit te geven voor het creëren van ZIP dossiers van activa zichtbaar aan hen die de server en/of het netwerk kunnen overbelasten.

Om potentiële risico's van Dos te verlichten die door deze eigenschap worden veroorzaakt, AssetDownloadServlet De component OSGi wordt door gebrek onbruikbaar gemaakt voor het publiceren instanties op recentste AEM versies.

Als de installatie vereist dat de Asset Download Server is ingeschakeld, raadpleegt u dit artikel voor meer informatie .

WebDAV uitschakelen disable-webdav

WebDAV moet worden uitgeschakeld in zowel de auteur- als de publicatieomgeving. Dit kan worden gedaan door de aangewezen bundels te stoppen OSGi.

 1. Verbinding maken met de Felix Management Console uitgevoerd op:

  https://<*host*>:<*port*>/system/console

  Bijvoorbeeld http://localhost:4503/system/console/bundles.

 2. Zoek in de lijst met bundels naar de bundel met de naam:

  Apache Sling Simple WebDAV Access to repositories (org.apache.sling.jcr.webdav)

 3. Klik op de stopknop (in de kolom Handelingen) om deze bundel te stoppen.

 4. Zoek in de lijst met bundels de bundel met de naam:

  Apache Sling DavEx Access to repositories (org.apache.sling.jcr.davex)

 5. Klik op de stopknop om deze bundel te stoppen.

  note note
  NOTE
  AEM hoeft niet opnieuw te worden opgestart.

Verifieer dat u geen Persoonlijk identificeerbare informatie in de Weg van het Huis van Gebruikers openbaart verify-that-you-are-not-disclosing-personally-identifiable-information-in-the-users-home-path

Het is belangrijk dat u uw gebruikers beschermt door ervoor te zorgen dat u geen persoonlijk identificeerbare informatie in het pad naar de thuislocatie van gebruikers in de opslagplaats beschikbaar maakt.

Sinds AEM 6.1 wordt de manier waarop namen van gebruikerknooppunten (ook wel wel autoriseerbare id's genoemd) worden opgeslagen, gewijzigd met een nieuwe implementatie van de AuthorizableNodeName interface. De nieuwe interface zal niet meer de gebruiker - identiteitskaart in de knoopnaam blootstellen, maar zal een willekeurige naam in plaats daarvan produceren.

Er hoeft geen configuratie te worden uitgevoerd om deze in te schakelen, aangezien dit nu de standaardmanier is om autoriseerbare id's in AEM te genereren.

Hoewel niet geadviseerd, kunt u het onbruikbaar maken voor het geval u de oude implementatie voor achterwaartse verenigbaarheid met uw bestaande toepassingen nodig hebt. Hiervoor moet u:

 1. Ga naar de webconsole en verwijder het item ​ org.apache.jackrabbit.security.user.RandomAuthorizableNodeName uit de eigenschap requiredServicePids in Apache Jackrabbit Oak SecurityProvider.

  U kunt ook de Oak Security Provider vinden op zoek naar de org.apache.jackrabbit.oak.security.internal.SecurityProviderRegistration PID in de configuraties OSGi.

 2. Verwijder de Apache Jackrabbit Oak Random Authoriable Node Name OSGi-configuratie vanuit de webconsole.

  Voor gemakkelijkere raadpleging, merk op dat PID voor deze configuratie is org.apache.jackrabbit.oak.security.user.RandomAuthorizableNodeName.

NOTE
Raadpleeg de documentatie bij de eiken over Authorizable Node Name Generation.

Klikaanvallen voorkomen prevent-clickjacking

Om klikaanvallen te verhinderen adviseren wij dat u uw webserver vormt om X-FRAME-OPTIONS HTTP-header ingesteld op SAMEORIGIN.

Voor meer informatie over klikjacking gelieve te zien de plaats OWASP.

Zorg ervoor dat u de coderingstoetsen op de juiste wijze dupliceert als dat nodig is make-sure-you-properly-replicate-encryption-keys-when-needed

Bepaalde AEM en verificatieschema's vereisen dat u de coderingssleutels in alle AEM kopieert.

Alvorens u dit doet, gelieve nota te nemen dat de zeer belangrijke replicatie verschillend tussen versies wordt gedaan omdat de manier waarin de sleutels tussen 6.3 en oudere versies worden opgeslagen verschillend is.

Zie hieronder voor meer informatie.

Replicatietoetsen voor AEM 6.3 replicating-keys-for-aem

Terwijl in oudere versies de replicatietoetsen in de bewaarplaats werden opgeslagen, beginnend met AEM 6.3 worden zij opgeslagen op het filesystem.

Daarom moet u, om uw sleutels over instanties te repliceren, hen van de broninstantie aan de plaats van de doelinstanties op het filesystem kopiëren.

Meer specifiek, moet u:

 1. Toegang krijgen tot de AEM instantie, doorgaans een instantie van de auteur, die het te kopiëren toetsmateriaal bevat.

 2. Zoek de bundel com.adobe.granite.crypto.file in het lokale bestandssysteem. Onder dit pad bijvoorbeeld:

  • <author-aem-install-dir>/crx-quickstart/launchpad/felix/bundle21

  De bundle.info in elke map wordt de bundelnaam weergegeven.

 3. Navigeer naar de gegevensmap. Bijvoorbeeld:

  • <author-aem-install-dir>/crx-quickstart/launchpad/felix/bundle21/data
 4. Kopieer de HMAC- en master bestanden.

 5. Dan, ga naar de doelinstantie u de sleutel HMAC aan wilt dupliceren, en aan de gegevensomslag navigeren. Bijvoorbeeld:

  • <publish-aem-install-dir>/crx-quickstart/launchpad/felix/bundle21/data
 6. Plak de twee bestanden die u eerder hebt gekopieerd.

 7. De Cryptobundel vernieuwen als de doelinstantie al actief is.

 8. Herhaal de bovenstaande stappen voor alle gevallen waarin u de toets wilt repliceren.

NOTE
U kunt terugkeren naar de methode van pre 6.3 om sleutels op te slaan door de hieronder parameter toe te voegen wanneer u eerst AEM installeert:
-Dcom.adobe.granite.crypto.file.disable=true

Replicatietoetsen voor AEM 6.2 en oudere versies replicating-keys-for-aem-and-older-versions

In AEM 6.2 en oudere versies worden de sleutels opgeslagen in de opslagplaats onder de /etc/key knooppunt.

De geadviseerde manier om de sleutels over uw instanties veilig te herhalen is dit knooppunt slechts te herhalen. U kunt knooppunten selectief repliceren via CRXDE Lite:

 1. CRXDE Lite openen door naar https://<serrveraddress>:4502/crx/de/index.jsp
 2. Selecteer /etc/key knooppunt.
 3. Ga naar de Replicatie tab.
 4. Druk op Replicatie knop.

Een beveiligingstest uitvoeren perform-a-penetration-test

Adobe raadt u ten zeerste aan een penetratietest van uw AEM uit te voeren voordat u verdergaat met de productie.

Aanbevolen werkwijzen voor ontwikkeling development-best-practices

Het is van essentieel belang dat de nieuwe ontwikkelingen Aanbevolen werkwijzen voor beveiliging om ervoor te zorgen dat uw AEM veilig blijft.

recommendation-more-help
5ce3024a-cbea-458b-8b2f-f9b8dda516e8