Ruwheid

Laatste update: 2023-05-22
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Oppervlakteruwheid. Hiermee bepaalt u de relatieve glans van het materiaaloppervlak. Wordt gebruikt in combinatie met catalogus::Type en catalogus::Glans om 3D-reflectie-rendereffecten te beheren.

Eigenschappen

Geheel getal. Procentuele waarde in het bereik 0…100. Optioneel voor alle materialen. Wordt alleen gebruikt voor vignetten met meerdere spiegelingstoewijzingen of vignetten met 3D-reflectiemogelijkheid. Laat leeg of stel de waarde -1 in als dit niet bekend is of niet nodig is.

Standaard

-1; er wordt een standaardinstelling voor de server gebruikt.

Zie ook

hard= , catalogus::Glans, catalogus::Type

Op deze pagina