winderig

Breedte van afbeelding beantwoorden. Geeft aan dat de gerenderde afbeelding wordt geschaald, zodat de antwoordafbeelding niet groter is dan de opgegeven waarde, terwijl de hoogte-breedteverhouding van de afbeelding behouden blijft.

wid= *val*

val

Afbeeldingsbreedte in pixels (int groter dan 0).

De afbeelding wordt niet opgevuld als beide wid= en hei= wordt opgegeven en wid/ hei verschilt van de hoogte-breedteverhouding van de afbeelding.

wid= en hei= werken samen om de grootte te bepalen van de afbeelding die door de server wordt geretourneerd. Indien scl= komt na wid= of hei= in de URL worden deze opdrachten geannuleerd en scl= Hiermee definieert u de grootte van de afbeelding die door de server wordt geretourneerd.

Als wid= of hei= komt na scl= in de URL annuleren scl= en wid=/ hei= Hiermee definieert u de grootte van de afbeelding die door de server wordt geretourneerd.

OPMERKING

Er wordt een fout geretourneerd als de berekende of standaardgrootte van de antwoordafbeelding groter is dan attribute::MaxPix.

Eigenschappen

Kan overal binnen het verzoek voorkomen. Het formaat van de afbeelding wijzigen met wid=, hei=, of scl= wijzigt de waarde van de afdrukresolutie die is ingesloten in de reactieafbeelding niet. Genegeerd als scl= komt voor na wid= of hei= in de opdrachtvolgorde.

Standaard

Indien wid=, hei=, of scl= niet zijn opgegeven, wordt de antwoordafbeelding geschaald zodat deze past binnen de grootte die wordt gedefinieerd door attribute::DefaultPix. Indien attribute::DefaultPix leeg is, heeft de reactieafbeelding dezelfde grootte als de afbeelding in de weergave van het vignet.

Zie ook

kenmerk::DefaultPix , kenmerk::MaxPix, hei=, scl=, resMode=

Op deze pagina