Skapa mellanliggande grupperingar

  • Workfront
  • Användare
  • Mellanliggande
  • Senast uppdaterad: 3 november 2023

Kursbeskrivning

Lär dig vilket textläge som är, vilket kameraläge som är och hur du använder vissa grundläggande kodblock för textläge för att skapa grupperingar utanför standardverktyget.

Vad du kommer att lära dig

  1. Lär dig vilket textläge som används.
  2. Lär dig vad kamelfodral är.
  3. Lär dig hur du använder vissa grundläggande kodblock för textläge för att skapa grupperingar som går utöver vad som finns i standardverktyget.

Låt oss lära oss.

Starta kurs