Mer kunskap om hur man hanterar arbete som projektledare

  • Workfront
  • Användare
  • Mellanliggande
  • Senast uppdaterad: 3 november 2023

Kursbeskrivning

När du lärt dig grunderna i att skapa, planera och hantera projekt finns det några andra saker du bör känna till för att få ut så mycket som möjligt av Workfront.

Vad du kommer att lära dig

  1. Skapa och använda en projektmall.
  2. Så här skapar och använder du godkännandeprocesser och milstolpar.
  3. Så här schemalägger du projekt och håller koll på status.
  4. Hantera oplanerade ärenden, hantera ärenden och rapportera problem.
  5. Hur du konverterar utgåvor till andra arbetsuppgifter.

Låt oss lära oss.

Starta kurs