Portfolio

  • Workfront
  • Användare
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 3 november 2023

Kursbeskrivning

Lär dig hur du prioriterar aktuella och föreslagna projekt baserat på kostnad, värde, risk och anpassning till era organisationsmål.

Vad du kommer att lära dig

  1. Lär dig fördelarna med att placera projekt i en portfölj när de är klara för samma resurser, budget, schema eller prioritet.
  2. Läs om hur funktionen Affärsfall samlar in projektdata om värde, kostnader och risker.
  3. Hur man jämför projekt baserat på kostnad, värde, justering, risk och avkastning med hjälp av Portfolio Optimizer.

Låt oss lära oss.

Starta kurs